EMO Şube Başkanı Özdağ: Türkiye, ürettiği enerjiyi kötü kullanan bir ülke

SAMSUN Elektrik Mühendisleri Odası (EMO) Şube Başkanı Mehmet Özdağ, enerji verimliliği için üretim, iletim ve dağıtımdaki kayıpların önlenmesi gerektiğini söyledi. Özdağ, "Türkiye, yenilenebilir kaynaklarını yeterince kullanmayan, ürettiği enerjiyi de kötü kullanan bir ülkedir. Bu yüzden de enerji verimliliği- tasarrufu potansiyeli çok yüksektir" dedi.

12 Ocak 2018 Cuma, 13:27
Abone Ol google-news

EMO Samsun Şube Başkanı Özdağ, Enerji Tasarrufu Haftası dolayısıyla açıklamalarda bulundu. Özdağ, Ulusal Enerji Verimliliği Eylem Planı 2017- 2023 ile Türkiye'nin 'sayaç çöplüğü'ne dönüşeceğini ve kayıp kaçak bedelinin vatandaşa ödettirilmeye devam edileceğini belirtti. Enerji Tasarruf Haftası'nın dünyada her yıl ocak ayının ikinci haftası, Türkiye'de ise bu yıl 11- 18 Ocak günleri olarak kabul edildiğini hatırlatan Özdağ, "Ülkemiz, petrolde yüzde 90, doğal gazda yüzde 98 olmak üzere birincil enerji kaynakları bazında 2017 yılı rakamlarına göre, toplamda yüzde 76 oranında dışa bağımlı bir ülkedir. Elektrik enerjisi üretimi bakımından 2017 yılı ithal kaynak kullanım oranı, yüzde 57 düzeyinde gerçekleşmiş bulunmaktadır. Dış ticaret açığımızın halen çok önemli bir kısmı, fosil yakıt ithalatından kaynaklanmaktadır. Enerji verimliliği politikaları, bir taraftan ekonomik büyüme ve sosyal kalkınma ile doğrudan ilişkili olması, diğer taraftan çevrenin korunması ve toplam sera gazı salınımlarının azaltılmasında oynadığı kilit rol nedeniyle tüm sektörleri yatay kesen ve herkesin sorumlu olduğu bir konudur" diye konuştu.

Türkiye'de, enerjinin kötü kullanıldığını savunan EMO Samsun Şube Başkanı Özdağ, şunları söyledi:
"Elektrik kayıp kaçakları, enerji yoğunluğu ve kişi başına düşen enerji üretimi gibi kriterlere bakıldığında, açıkça belirtmek gerekir ki Türkiye, yenilenebilir kaynaklarını yeterince kullanmayan, ürettiği enerjiyi de kötü kullanan bir ülkedir. Bu yüzden de enerji verimliliği- tasarrufu potansiyeli çok yüksektir. Elektrik enerjisi açısından enerji verimliliği adına alınması gereken önlemlerin başında üretim, iletim ve dağıtımdaki kayıpların önlenmesi gelmektedir. Kayıp kaçak oranlarının zaman zaman dağıtım şirketleri lehine revize edildiği bilinmektedir. Ayrıca dağıtım şebekelerindeki teknik kayıpların azaltılması için zorunlu periyodik bakım faaliyetlerinin de yine dağıtım şirketleri tarafından yaptırılması denetlenerek, kamu kaynakları ile yaptırılan yeni yatırımların en aza indirilmesi de en önemli tasarruf konularından biridir. Yine bu belge ile elektrik dağıtım şebekesinde akıllı sayaçların kullanıldığı gelişmiş ölçüm altyapısı uygulamaları ile abonelere takılan ekonomik ömrünü henüz doldurmamış elektronik sayaçların değiştirilmesi ile ülkemizin elektronik sayaç çöplüğü olmasının yanı sıra ilgili yatırımların tarifeler üzerinden abonelere yani vatandaşa yansıtılması söz konusudur."