Erken cinsellik genlerde başlıyor

1382 kişiye ait verilerin değerlendirildiği uzun süreli bir araştırma sonucunda, ilk cinsel deneyimin çok erken yaşta yaşanmasında genlerin de sorumlu olduğunu gösterdi.

02 Ekim 2009 Cuma, 13:06
Abone Ol google-news

Oregon Üniversitesi’nden Jane Mendle ile çalışan ekibin “Child Development” dergisinde yayımlanan araştırması için 1979-1994 yılları arasında anneler ve bu annelerle akraba olan kişilerle her yıl, 1994 yılından sonra ise iki yılda bir yüz yüze görüşme yapılmış. Bu annelerin çocukları ise on dört yaşından itibaren araştırmaya katılmışlar.

Sonuçlara göre yalnız yaşayan annelerin çocukları cinsel yaşama çok erken yaşta başlıyor. Bu kategorideki gençlerin yüzde altmış üçü en az bir kez cinsel deneyim yaşamış. Babaları bazen aile içinde yaşayan gençlerde bu oran yüzde elli üçle sınırlı. Anne ve babası her zaman birlikte olan gençlerin ise sadece yüzde 21’i seks yapmış. Diğer sözlerle babasız büyüyen gençlerde ilk cinsel deneyim yaşı ortalama olarak 15,28, anne ve babanın birlikte yaşadığı klasik ailelerde ise 16,11 olarak ortaya çıkmış. Fakat bilim insanları bu sonuçları çevre faktörlerinden çok genlere bağlıyorlar. Birbiriyle akraba olan ama ailevi durumları farklı olan gençleri incelediklerinde, akrabalık derecesi ne kadar yakınsa cinsel deneyimin yaşandığı zaman da birbirine o kadar yakın oluyor. Bununla birlikte araştırmacılar kalıtımın cinsel davranışlar üzerinde ne kadar etkili olduğunu söyleyemiyorlar henüz.