‘Evet’e anayasayı bile feda ettiler

OHAL KHK'si YSK'ye Anayasa çiğnetti.

29 Nisan 2017 Cumartesi, 19:45
Abone Ol google-news

Yüksek Seçim Kurulu’nun (YSK) 16 Nisan referandumu ile ilgili tartışmalı kararlarının sadece mühürsüz oy pusulası ile ilgili olmadığı ortaya çıktı. YSK’nin CHP’nin referandumun iptali için yaptığı başvuruya karşı aldığı ret kararının gerekçesinde, OHAL KHK’sini uygulayabilmek için “sınır aşan” kararlar alındığı görüldü. Hükümet, kendisine yakın televizyon kanallarının baskısı üzerine, KHK düzenlemesi ile Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Yasa’nın özel radyo ve televizyon kanallarının “tek yönlü, taraf tutan; bir siyasi partinin, grubun, çıkar çevresinin, inanç veya düşüncenin menfaatlerine alet olan” yayınları gerekçesi ile cezalandırılmasını içeren maddesini yürürlükten kaldırdı. RTÜK’ün YSK’ye göndereceği taraflı yayına ilişkin ihlal raporlarının, tozlu raflarda yaptırımsız kalmasının önü açıldı.

 1 yıl gerekliydi

KHK ile seçim yasasındaki ceza yaptırımı yürürlükten kaldırıldığından, YSK’nin, anayasanın “Seçim kanunlarında yapılan değişiklikler, yürürlüğe girdiği tarihten itibaren bir yıl içinde yapılacak seçimlerde uygulanmaz” hükmüne uygun davranarak, raporlar üzerinde değerlendirme yapması gerekiyordu. YSK, anayasayı işletmek yerine, KHK ile getirilen cezasızlık düzenlemesini Türk Ceza Yasası’nın “failin lehine olan kanun uygulanır ve infaz olunur” hükmünü gerekçe göstererek uygulamaya soktu. Böylece RTÜK’ün YSK’ye gönderdiği 158 ihlal raporu da çöpe gitti.

‘Kural değişmesin’

YSK üyesi Cengiz Topaktaş, karara karşı yazdığı muhalefet şerhinde, anayasanın getirdiği bir yıl kuralı, “Anayasa yapıcı TBMM’de çoğunluğu elinde bulunduran bir grubun seçimlere gidilirken kendi lehine olacak şekilde oyunun kurallarını değiştirmesini bertaraf etmek için seçim kanunlarındaki değişikliklerin yürürlük tarihini bir yıl ötelemeyi tercih etmek” olarak yorumladı. Topaktaş, “Seçim kanunlarında yapılacak değişikliğin, bir yaptırımın kaldırılmasına ilişkin olması, Anayasanın ihlal edilmesini gerektirmez. Fiili suç olmaktan çıkaran ancak henüz uygulama kabiliyeti olmayan yasal düzenlemeye dayalı olarak bir suçun cezasız bırakılması da söz konusu olamaz. Ceza hükmünü yürürlükten kaldıran KHK hükmü uygulanabilir olmadığından, lehe hüküm uygulanması tartışması da yapılamaz” ifadelerini kullandı. KHK’nin uygulanması kararı ile ilgili olarak Topaktaş, “Propaganda açısından eşit olmayan şartlarda halkoylamasına gidilmesi sonucunu doğurmuştur. Radyo ve televizyonlarda kendi görüşleri dışında görüşlere yer vermeyen yayınların önü açılmıştır. Karar ile YSK günümüzde propaganda ile ilgili en önemli ve etkili bir yöntem olan radyo ve televizyonlar üzerindeki anayasadan gücünü alan seçimlerdeki yönetim ve denetim yetkisini kaybetmiştir” dedi.