Fethiye Yerel Tohumlar Derneği kuruldu: Bir avuç tohum bir ömür bağımsızlıktır

Cumhuriyet Kadınları Derneği'nin Fethiye Yerel Tohumlar adıyla yedi yıldır sürdürdüğü çalışmalar, kooperatif kurulmasıyla hedefine ulaştı. 2019'un son günlerinde Fethiye Yerel Tohumlar Derneği resmen kurulmuş oldu.

13 Ocak 2020 Pazartesi, 20:35
Fethiye Yerel Tohumlar Derneği kuruldu: Bir avuç tohum bir ömür bağımsızlıktır
Abone Ol google-news

Derneğin kuruluş amacı ve çalışmalarına ilişkin bilgi veren Fethiye Yerel Tohumlar Derneği Başkanı Ebru Oğuzhan Yeter, "Gıda egemenliğinin, Ekonomik bağımsızlığın temeli olduğu bilinciyle, Fethiye Yerel Tohumlar Derneği’nin tüzüğünde de önemli maddelere yer verdik" dedi. Fethiye Yerel Tohumlar Derneği'nin tüzüğü şöyle: 

*Kaybolmakta olan, bitki çeşitlerini ve hayvan ırklarını korumak için destek ve dayanışma programları yürütür. Bu doğrultuda ülkemizde bulunan bitki çeşitleri ve hayvan ırkları ile ilgili bilimsel, geleneksel, teknik ve kültürel bilgileri toplar ve toplatır,

 *Bitki çeşitlerinin yok olmaması için Yerel Tohumlardan fide yetiştiriciliğini destekler.

*Dernek, çalışmaları kapsamında yetiştirilen bitki ve hayvan ürünlerini (kar amacı gütmeksizin) dağıtır.  Bu amaçla pazar yeri, satış merkezi veya stantları kurar, kurdurur veya bu alanda faaliyette bulunan diğer yapılanmalarla işbirliğine gider. 

*Dernek, atalık, analık ve yerel tohumların yaygınlaştırılması için üretim yapılmasında, zehirli kimyasal gübre ve ilaç kullanılmayan doğal tarım diye adlandırdığı üretim yöntemini esas alır. 

*Zehirli olmayan kimyasal gübre ve ilacın kullanılmadığı doğal tarım üretim yönteminin dışındaki, üretim yöntemlerine karşı çıkar. 

*Dernek amacına uygun olarak, yerel tohumların ve fidelerin tespitini yaparak, başta geleneksel yöntemler ve şartlara uygun olarak çoğaltılması, korunması, etkin olarak paylaşılabilmesini sağlar , 

*Tüzüğe aykırı kurum, kuruluş ve şahıslardan destek, bağış ve hibe kabul etmez. Dernek hiç bir dış destekli (AB) hibe ve fondan yararlanmaz.

“Milli ekonominin temeli Ziraattır. Bunun içindir ki, ziraatta kalkınmaya büyük önem vermekteyiz. Köylere kadar yayılacak programlı ve pratik çalışmalar, bu maksada erişmeyi kolaylaştıracaktır.” Atatürk 

Atamızın bu sözleri ışığında,  en basit şekliyle, geleneksel tarımın korunup yaşatılması, köylerden başlayarak kapsamlı bir çalışmayı hayata geçirmek, Ata tohumlarının ve yerelleşen tohumların ait oldukları yerlerde üretilmesi çoğaltılması, daha çok,  çiftçinin bildiği üretim şeklini devam ettirmesi, bu çiftçilerin her yönden desteklenmesini hedefliyoruz.

Tüketicilerin, üreticilerle daha kolay buluşabilmesini, sofrasına gelene kadar hem tohumun dönüşümünü, hem de üreticinin emek gücünü görmesini istiyoruz. Her İl ve ilçe de yerelliğin korunması, yerel pazarların,  yerel üreticilerin desteklenmesi ve teşvik edilmesi, yerel üreticilerin daha güçlü olmaları adına mutlaka kooperatifler ile desteklenmesini amaçlıyoruz.

Elbette en önemlisi hem üreticiler hem de tüketiciler için yapılacak olan uygulamalı eğitimler olacaktır. Bunun için okullarla olan projelerimiz, diğer tohum dernekleri ile olan bağlantılarımız doğrultusunda daha güçlü bir şekilde bu çalışmaları  ‘’ben’’ değil, ‘’biz’’ diyerek, yürütmeyi hedefliyoruz.

Öncelikle üreticilerimizin çocuklarının eğitimi ile ilgilenmek, onların tarım alanında eğitim almalarını teşvik etmek, desteklemek ve  gelecekte bir Tarım Ortaokulu açılması yönünde ki hayalimizi gerçekleştirmek istiyoruz.

Kadınların sadece tarım alanında değil, geleneklerimiz, kültürümüz, el sanatları ve zanaatlarımız, vb. konularda ki yeteneklerini desteklemek.

Aile çiftçiliğini, geleneksel üretimi, zehirsiz tarımı, imece kültürünü yaşatmak, yaygınlaştırmak istiyoruz.

‘’Milli Ekonominin Temeli Ziraattır’’ derneğimizin,  bu  ilkeler doğrultusunda sürdüreceği çalışmalar ise Milli Mücadeledir.

Adil üretim, adil paylaşım, sağlıklı ürün, sağlıklı, tohum, sağlıklı nesiller ve tüm bunları başarmak için yerel yönetimlerin desteğini alarak gönüllü üyelerimizle bu çalışmayı hayata geçirmeyi hedefliyoruz. İnanıyoruz ki; 

‘’Bir avuç tohum bir ömür bağımsızlıktır’’