Gökçek hakları çiğnedi

İHD’nin hazırladığı ODTÜ Yolu raporunda Ankara Büyükşehir Belediyesi’ne yönelik sert eleştiriler...

20 Ocak 2014 Pazartesi, 12:36
Abone Ol google-news

İnsan Hakları Derneği (İHD), Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin geçtiğimiz yaz ayında binlerce ağacın kesilmesine neden olan ODTÜ Yolu inşaatını ve uygulamalarını inceledi. İnceleme sonucunda ortaya çıkan raporda, “Avrupa Kentsel Şartı Deklarasyonu ve Kentsel Şartı İlkeleri’nin özellikle, kentlerde ulaşım, dolaşım, kentlerde çevre ve doğa, kentlerin fiziki yapıları, kentlerde halk katılımı, kent yönetimi ve kent planlaması başlıkları altındaki ilkeleriyle uyumlu olmayan pratiklerin sergilendiği gözlenmiştir” denildi.

Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin yaklaşık 3 bin ağacın kesilmesine neden olan ODTÜ Yolu inşaatın bir eleştiri de İHD’den geldi. Dernek, 22-28 Ekim 2013 tarihleri arasında yaşananlara ilişkin yaptığı incelemeleri raporlaştırdı. Raporda, belediye ekiplerinin 18 Ekim gecesi ODTÜ Ormanı’na ve arazisine yaptıkları baskının hukuka aykırı olduğu belirtilirken, Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Melih Gökçek’in kararlarının da bir “oldu bitti” yaratarak uyguladığının altı çizildi. Raporun tespitler bölümünde, yol inşaatında çalışan işçilerinin iş güvenliğinin olmadığı da dile getirildi. Raporda, belediyenin uygulamasına yönelik, “Konu ile ilgili tarafların(ODTÜ yönetimi, bakanlıklar ve yerel yönetimlerin), üniversite öğretim elemanlarına, öğrencilerine ve çalışanlarına, mahalle halkına ve genel olarak kent halkına, konu iler ilgili sivil uzmanlık kuruluşlarına(kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları, dernek ve vakıflara ve yerel inisiyatiflere danışmadığı ve sürece dahil etmediği, diyalog kurmadığı ve işbirliğinde bulunmadığı; anılan toplumsal grupların bilgilendirilmediği gözlenmiştir” değerlendirmesi yapıldı. Raporun “öneriler” bölümünde ise şu maddeler sıralandı:

- Yol çalışmasının imar planı revizyonunun kesinleşmesine kadar acilen durdurulması ve hukuksal sürecin tamamlanmasının beklenmesi gerekmektedir.

- Sürecin mevcut mevzuata ve hukuka aykırı biçimde yürütülmesini gerçekleştiren yetkililer hakkında etkili soruşturma ve kovuşturma yoluna gidilmelidir. Yol inşaatı alanında tutulan sivil kişilerin yasadışı faaliyetleri nedeniyle bu kişiler ve bu kişileri sevk ve organize eden kişiler hakkında silahlı organize suç örgütü kapsamında ayrıca soruşturma ve kovuşturma yapılmalıdır.

- Her birey sahip olduğu haklarını kentsel mekanlarda yeterince ve özgürce kullanma hakkına sahiptir, Kentli hakları bireyin, yaşadığı kentin içinde bulunduğu kentsel toplumun üyesi olarak kentsel ve çevresel değerler üzerindeki haklarını da kapsar, bu haklar karar alma süreçlerinde yer almak, örgütlenmek, gösteri yapmak hakkını da beraberinde getirir.

- Yol inşaatı alanında hiçbir iş sağlığı ve iş güvenliği önleminin alınmamış olması nedeni ile yol inşaatı durdurulmalı, gerekli cezai yaptırımlar uygulanmalıdır. Bu konuda Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı harekete geçmelidir.