Gül'den bir kanuna daha onay

Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, "Yargı Hizmetleri ile İlgili Olarak Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunu"nu onayladı.

06 Temmuz 2013 Cumartesi, 13:05
Abone Ol google-news

Abdullah Gül'ün onayladığı 6494 sayılı Kanun'a göre, Askeri Yüksek İdare Mahkemesi, Danıştay daireleri, Uyuşmazlık Mahkemesi Hukuk ve Ceza bölümleri ile Genel Kurulu ve Bölge idare, idare ve vergi mahkemeleri, ceza işlerini gören makam ve mahkemeler, her yıl 20 Temmuz'dan 31 Ağustos'a kadar çalışmaya ara verecek. Ayrıca Sayıştay Genel Kurulu, Temyiz Kurulu, Daireler Kurulu ve daireleri de aynı tarihlerde çalışmayacak. Çalışmalar, 1 Eylül'de yeniden başlayacak.

Danıştay ve Yargıtay üyesi seçilebilmek için hakimlik ve savcılık mesleğinde 20 yıl çalışma şartı aranacak.

Danıştay Başkanlar Kurulu, Danıştay başkanının başkanlığında başsavcı, başkanvekilleri ve daire başkanlarından oluşacak. Kurul, 3'ü daire başkanı, 3'ü Danıştay üyesi olmak üzere 6 asıl ve 2'si daire başkanı 2'si Danıştay üyesi olmak üzere 4 yedek üyeden oluşacak.

Anayasa Mahkemesinin iptal kararı doğrultusunda, Danıştay Başkanlık Kurulu üyelerinin seçimi ve çalışma usulü yeniden düzenleniyor.

Danıştay başkanı, Danıştayın genel işleyişinden sorumlu olacak, kuruluşun düzenli çalışmasını sağlayacak. Gerekirse ilgili daire başkanları veya Başkanlar Kurulu ile de istişare ederek lüzumlu idari tedbirleri alacak.

Adli ara vermeden yararlanmayan daire başkan ve üyeleri, Cumhuriyet savcıları ve tetkik hakimleri, askeri yüksek idare mahkemesi üyeleri, yılın diğer dönemlerinde yol süresi dahil adli ara verme süresi kadar izin kullanabilecek.

Hakim ve savcıların adli ara vermeden yararlandırılması esas olacak. Hakim ve savcıların hak ve ödevi olan meslek içi eğitimleri, Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulunca yaptırılacak.

Danıştay Başkanlar Kurulu, zorunlu hallerde daire başkanı ve üyelerin dairelerini değiştirmek, daireler arasındaki görev uyuşmazlıklarını karara bağlamak, ayrı yargı çevrelerindeki idare ve vergi mahkemeleri arasında görev ve yetkiye ilişkin uyuşmazlıklarda ve bağlantılı davalarda merci tayinini yapmakla görevli olacak.

Noterlik büroları, işyeri açma ve çalışma ruhsatını düzenleyen yasa hükümlerinden muaf olacak.

Adli tatil, her yıl 20 Temmuz'da başlayacak, 31 Ağustos'ta sona erecek.

Anayasa Mahkemesi başkan ve üyelerinin, Yüce Divan sıfatıyla bakılan veya Anayasa'ya göre süreye tabi olan işlerin engellenmemesi kaydıyla 40 günlük yıllık izin hakları olacak.