İBB'nin imar değişikliği kararına kendi içinden dikkat çeken uyarı

Tarihi Yarımada’nın doğal bütünlüğü içerisinde korunması, yaşatılması ve gelecek kuşaklara aktarılması amacıyla hazırlanan “Tarihi Yarımada Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı’nda” değişiklik yapıldı. İstanbul Büyükşehir Belediye'sinin (İBB) kendi birimi Şehir Planlama Müdürlüğü, teklif geçmeden önce yaptığı değerlendirmelerde bunun bazı yönlerden Tarihi Yarımada'nın kimliğine zarar vereceği tespitinde bulundu. İlgili kurumların görüşlerine yer verilmediğine de dikkat çekildi. Ancak, teklif “kentsel yenilemeyi destekleyici özelliği bulunduğu” gerekçesiyle kabul edildi.

20 Şubat 2017 Pazartesi, 16:54
Abone Ol google-newsİBB Meclisi’nde geçtimiz Cuma günü oyçokluğu ile kabul edilen plan değişikliği için hazırladığı raporda Şehir Planlama Müdürlüğü, değişikliğin bazı açılardan “yeni ve kontrolsüz bir yapılaşmayı” ortaya çıkaracağı, “telafisi güç” sonuçlara neden olacağı ifade ediliyordu.  Bunun üzerine CHP’li Meclis üyesi Hüseyin Sağ da "Cesur, ülkesini seven, kentini koruyan bu memurlara teşekkür ediyorum, alınlarından öpüyorum" dedi. AK Partili İmar ve Bayındırlık Komisyon Başkanı Hadi Diler ise “Burası yoğunluk artışı getiren bir konu değildir. Ada bazlı çözüme yönelik olan bir plan notudur" diye konuştu.

2012 YILINDA HAZIRLANAN PLANDA DEĞİŞİKLİK YAPILDI

2012 yılında hazırlanan “Fatih İlçesi, 1/1000 Tarihi Yarımada Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı”nda değişiklik yapıldı. Fatih Belediye Meclisi’nde görüşülerek oyçokluğu ile kabul edilen teklif, İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi’ne taşındı, teklif tartışma yarattı.

Tarihi Yarımada için hazırlanan planda, daha önce siluete uygun olmayarak yapılmış yüksek binaların “kazanılmış hak” ( müktesep hak) olarak değerlendirilmesi; ‘koruma bölgeleri’ kapsamının değiştirilmesi; bina aralarındaki boşlukların kamuya değil mülk sahiplerine yönelik olarak kullanılması gibi değişiklikler yapıldı.

“GÖRÜŞ BİLDİRENLERİN ALINLARINDAN ÖPÜYORUM”

Teklife itiraz eden CHP adına söz alan meclis üyesi Ülkü Koçar, “Bu raporda yazılanlara rağmen bu raporun kabul edilmesi yanlıştır. Tarihi Yarımada’ya kıymayın efendiler” dedi. CHP’li Meclis üyesi Hüseyin Sağ, Şehir Planlama Müdürlüğü’nde raporu kaleme alan görevlilere teşekkür ederek “Cesur, ülkesini seven, kentini koruyan bu memurlara teşekkür ediyorum, alınlarından öpüyorum. Okudukları okulların, aldıkları maaşların haklarını veriyorlar. Helal olsun” diye konuştu.

YOĞUNLUK ARTIŞI GETİREN BİR KONU DEĞİL

Eleştiriler üzerine AK Partili İmar ve Bayındırlık Komisyon Başkanı Hadi Diler “Burası yoğunluk artışı getiren bir konu değildir. Ada bazlı çözüme yönelik olan bir plan notudur. Adanın içindeki parsellerin arkasında kalan, kullanılmayan yerlerin, bahçe kömürlük gibi çirkin görüntüler oluşturan mekanları daha kullanılabilir, daha müreffeh yapacak bir plan notudur” açıklamasında bulundu.

DEĞİŞİKLİK YAPILAN MADDE

Plan değişikliği yapılan madde şöyle: “3.Derece Koruma Bölgelerinde; Kentsel Tasarım Projeleri ile geleneksel mimari karakterle, korunması gerekli geleneksel dokuya saygılı ve onunla çelişmeyen düzenleme yapılacaktır. Planda verilen inşaat alanı toplamı aşılmamak koşulu ile minimum ada ölçeğinde Kentsel Tasarım Projeleri ile özel çözümler getirilebilir. Bu şekilde hazırlanacak Kentsel Tasarım Projelerinde adadaki mevcut Taşınmaz Kültür Varlığı yapı ve bahçeleri bir bütün olarak korunacak olup, Kentsel Tasarım Projelerinde ada içleri kamuya açık sosyal teknik altyapı alanları ve yeşil alan ihtiyacı için düzenlenebilecektir”.