'İletişim'e para harcıyoruz

ING Grubu Ekonomik Araştırmalar Bölümü'nün tasarruf davranışları araştırmasına göre, internet ve mobil telefonu da kapsayan iletişim harcamalarına 19 ülke arasında en fazla parayı Türkler harcıyor.

16 Ağustos 2012 Perşembe, 14:15
Abone Ol google-news

ING Grubu Ekonomik Araştırmalar Bölümü, 19 ülkede tasarruf davranışlarını araştırdığı araştırmanın sonuçlarını açıkladı. Tasarruf araştırması Türkiye ile birlikte Almanya, Avusturya, Avustralya, Fransa, İngiltere, İtalya, İspanya, Polonya, Romanya, Lüksemburg, Hollanda, ABD, Kanada, Çek Cumhuriyeti, Slovakya, Çin, Hindistan ve Tayland'da toplam 18 bin kişiyle görüşülerek yapıldı.

Araştırmada bireylere, mevcut tasarruflarından ve harcamalarından ne derece memnun oldukları, en fazla neye para harcadıkları, hangi amaçla tasarruf ettikleri, hazırda bu amaçları için birikmiş ne kadar para tuttukları, bunun tasarruf amaçları için yeterli olup olmadığı ve parasal konularda en fazla kime güvendikleri soruldu. Ankete göre, kişi başına düşen gelirin dolar bazında en düşük olduğu Tayland ve Hindistan'da anket katılımcılarının sırasıyla yüzde 83 ve yüzde 78'inin mevcut tasarruflarının düzeyinden memnun olduğu ortaya çıktı.

Asya'da tasarruflarından en fazla hoşnut olan iki ülke Tayland ve Hindistan'ı, Avrupa'da Lüksemburg yüzde 51 ve Hollanda yüzde 50 oranla takip etti. Yaptıkları harcamalardan mutlu olanların sıralaması ise Hollanda yüzde 68, Hindistan yüzde 67, Çin yüzde 64 ve Lüksemburg yüzde 63 oldu. Tasarruflarından en az hoşnut olan ülke yüzde 12 oranla İtalyanlar olurken, harcamada ise yüzde 27'lik oranla en az mutlu olan millet olarak öne çıktı.

Türkiye, yüzde 30 ile tasarrufundan memnun olan ülkeler sıralamasında İtalya ve Slovakya ile en altta yer alırken, memnun olmayanların oranı açısından yüzde 33 ile üst sıralarda bulunuyor. Türkiye'de harcamalarından memnun olanların oranı ise yüzde 34'e kadar çıkıyor.

Tasarruf ve harcamalardan memnuniyet konusunda ayrışmanın belirgin olduğu bazı ülkeler ise Polonya, Romanya ve A.B.D olarak öne çıkıyor. Polonya ve Romanya'da toplumun göreli yüksek bir kısmının tasarruflarının düzeyinden memnun olduğu görülürken, harcamalar konusundaki sıralamada daha gerilerde kaldıkları dikkat çekiyor. A.B.D.'de ise tasarruflarından memnun olanların oranı göreli düşükken iş harcamaya gelince memnuniyet artıyor.

İletişime en çok Türkler harcıyor

Araştırma, tüm ülkelerde bireylerin her ay ortalama olarak en fazla ev ve yemek giderlerine para ayırdıklarını gösterirken, harcama kalemlerinin dağılımında ülkeler arasında farklılıklar ortaya çıkıyor. Internet ve mobil telefonu da kapsayan iletişim harcamalarına 19 ülke arasında en fazla para ayıran ülke olan Türkiye'de anket katılımcılarının yüzde 6'sı bunu harcamaları içinde ilk sırada gösteriyor. Bu oran 19 ülkede ortalama yüzde 2 düzeyinde bulunuyor. Hollandalıların yüzde 65'i aylık harcamalarının en önemli kısmını kira, mortgage ve diğer ev giderlerine ayırıyor. Hollanda'yı Amerika yüzde 54 ve Almanya yüzde 53 ile takip ederken sıralamanın en altında Hindistan yüzde 16 ve Tayland yüzde 13 oranla yer alıyor. Türkiye'de ise bu oran yüzde 23 olarak görünüyor.

İtalyanlar yemeğe para harcıyor

Aylık harcamaları içinde gıda ve yemeği ilk sıraya koyanların en fazla olduğu ülke ise yüzde 56 ile İtalya olurken, Türkiye de yüzde 50 ile yemeği ilk sıraya koyanlar arasında üst sıralarda yerini alıyor. Yemeği harcama kalemi olarak ilk sıraya koyanların en az olduğu ülke ise yüzde 16 ile Hollandalılar olarak çıkıyor. Eğitime en fazla bütçe ayıran iki ülke ise Çin ve Hindistan oluyor. Bu ülkelerde eğitimi harcamalar listesinde ilk sıraya koyanların oranları sırasıyla yüzde 7 ve yüzde 6. 13 Avrupa ülkesinin ortalaması ve Türkiye'nin oranları ise sırasıyla yüzde 2 ve yüzde 3 oldu.

Türkiye'de ev ve çocuk için tasarruf önemli


Araştırmaya göre, Türkiye'de ev ve çocuk için tasarruf etmek göreli daha önemliyken, diğer ülkelerde daha kaliteli yaşam için tasarruf etmek öne çıkıyor. Araştırmada düzenli tasarruf etme nedenleri içinde 19 ülke ortalamasında en fazla ağırlık acil durumlarda beklenmedik bir harcama için güvence amacına veriliyor. Bu açıdan Türkler de ortalamaya yakın bir düzeyde yer alarak tasarruflarda temel nedenin "güvence" olduğunu söylüyorlar.


Tüm ülkeler ortalamasında acil durumlarda beklenmedik bir harcama için güvence hedefini tatil ve pahalı bir eşya alma amaçları takip ederken Türkiye'de sıralama değişiyor. Türkiye'de ortalamadan ayrışma en çok "ev almak" için ve "çocukların geleceği" için tasarruf etmede kendini gösteriyor. Diğer bir deyişle Türkiye'de ev ve çocuk için tasarruf etmek göreli daha önemliyken, diğer ülkelerde ve özellikle Avrupa'da daha kaliteli yaşam için tasarruf etmek öne çıkıyor.

ING'nin araştırmasına göre, bireylerin finansal kararlarını da inceleyen araştırma para konularında karar alınırken, ailenin tüm ülkelerde en güvenilir kurum olduğunu ortaya koyuyor. Aile istisnasız tüm ülkelerde ilk sırada yer alırken ortalamada yüzde 37'lik bir pay alıyor. Türkiye ve Tayland aileye en çok güvenen 2 ülke olurken sıralamada en altta yer alan iki ülke ise Avusturya ve Çek Cumhuriyeti oluyor. Tüm ülkeler ortalamasında aileyi yüde 16'lık pay ile bankalar takip ediyor. Araştırmaya katılan ülkeler arasında bankalara en faza güvenen iki ülke ise Lüksemburg ve Avusturya olarak çıkıyor.

Yastıkaltı ediyoruz

Türkiye Avrupa'da yastık altı tasarrufların en fazla tercih edildiği ülkelerden birisi. Tasarrufların nasıl değerlendirildiği konusunda ise tüm ülkeler ortalaması vadeli ve vadesiz banka hesaplarına işaret ederken Türkiye'de farklı bir eğilim gözleniyor. Türkiye, Romanya ve Tayland'la birlikte 19 ülke arasında yastık altı tasarrufların en fazla tercih edildiği ülkelerden birisi oluyor.