İmam değil psikolog lazım

SHÇEK'in dokuz GAP ilinde çalışan personeli ve yöneticisi arasında yaptığı araştırmanın sonuçlarına göre, Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde en fazla psikoloğa, en az ise din görevlisine ihtiyaç duyulduğu belirlendi. Ayrıca bölgede çalışan her dört kişiden birinin etnik köken, mezhep ve cinsiyet gibi nedenlerle "ayrımcılığa uğradığı" tespit edildi.

03 Ekim 2011 Pazartesi, 06:31
Abone Ol google-news

SHÇEK Genel Müdürlüğü'nün dokuz GAP ilinde gerçekleştirdiği "GAP Bölgesinde Sosyal Hizmet Araştırmaları" çalışmasından yapılan belirlemelere göre, Güneydoğu'da en fazla "psikolog"a ihtiyaç duyulduğu anlaşıldı.

SHÇEK, Güneydoğu Anadolu Projesi (GAP) Bölgesinde kurumun yapısı ve işleyişini ortaya koymak üzere, dokuz GAP ilinde (Adıyaman, Batman, Diyarbakır, Gaziantep, Kilis, Mardin, Siirt, Şanlıurfa ve Şırnak) 47 kuruluş yöneticisi ile 188 kuruluş personelinin katılımı ile bir anket çalışması gerçekleştirdi.
 

Çalışanların yüzde 98'i "psikolog lazım" dedi

Araştırmanın sonuçlarına göre bölge sosyal hizmetler alanında en çok "psikolog"a ihtiyaç duyuyor. Ankete katılanların yüzde 98'i bölgede psikoloğa en fazla gereksinimin olduğunu söylerken, psikologların yanı sıra sosyal çalışmacı, öğretmen, sosyolog ve çocuk gelişimci de ihtiyaç duyulan diğer meslek grupları oldu. Ankette şu anda en az ise din görevlisine ihtiyaç olduğu sonucu çıktı. Çalışanların sadece yüzde 54'ü bölgede din görevlisi ihtiyacı bulunduğunu belirtti.
 

SHÇEK personeli mutsuz

Bölgede görevli 200'ün üzerinde SHÇEK alt ve üst düzey personel arasında yapılan araştırmanın ortaya çıkardığı bir diğer çarpıcı sonuç ise, "personelin mutsuz" olması. Araştırma sonucuna göre SHÇEK personeli "etnik ve mezhepsel ayrıma" uğruyor, iş yerinde mesleki ayrımcılık görüyor, takdir edilmiyor. Personelin üçte biri "olanağım olsa bu işi bırakırım" diye görüş belirtti. Araştırmada kurumda "takdir edilmeme", "mesleğe dayalı ayrımcılık" sorunlarının öne çıktığı belirlendi.
 

Başsorun güvenlik değil yoksulluk

SHÇEK personeline göre hizmet sunarken karşılaştıkları en büyük sorun ise yüzde 91.5 ile "yoksulluk ve yoksunluk" oldu. Bunu sırasıyla, "bölgenin geri kalmışlığı", "dil sorunu", "feodal yapı", "heterojen yapı veya kültürel çeşitlilik" izledi. En az yaşanan sorunun ise yüzde 2 ile "güvenlik" sorunu olması da dikkat çekti.
 

Çalışanların dörtte biri ayrımcılığa uğruyor

Araştırmaya göre, GAP Bölgesinde görev yapan SHÇEK kuruluş yöneticilerinden yüzde 23.4'ü, etnik köken, mezhep, cinsiyet gibi nedenlerle "ayrımcılığa uğradığını" belirtirken, yaklaşık yüzde 77'si ise "ayrımcılığa uğramadığını" belirtti.

Personelin yüzde 23'ü "kararsızım" derken, yüzde 38'i "istifa etmem" diye görüş bildirdi.
"Verdiğim hizmete göre aldığım ücret yetersiz" diyenlerin oranı ise yüzde 63.6 oldu.

Personelin sadece yüzde 9.1'inin ücretinden memnun olduğu anlaşıldı. "Yaptığım iş hiçbir zaman takdir edilmiyor" ifadesine ise personelin yüzde 41.7'si "evet" yanıtını verirken, takdir edildiklerini savunanların oranı yüzde 28.9'da kaldı.