İş için gittiler, şimdi işsizler

Almanya'ya 50 yıl önce iş için giden Türklerin, bugünün Almanyası'nda en büyük sorunlarının başında işsizlik geliyor. Almanya'da yaşayan yaklaşık 1 milyon 630 bin Türk'ün, 146 bin 427'si işsiz.

23 Ekim 2011 Pazar, 09:00
Abone Ol google-news

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Dış İlişkiler ve Yurtdışı İşçi Hizmetleri Genel Müdürlüğü, Berlin Çalışma Müşavirliği ve Federal İstatistik Dairesi verilerinden yapılan hesaplamalara göre, genel işsizlik oranı yüzde 6,3 olan Almanya'da, Türklerin işsizlik oranı da yüzde 22,2'yi buluyor.

Göçün 50. yılında Almanya'da Türkler artık dördüncü nesilleri ile varlıklarını devam ettirirken, doğum oranının Türk vatandaşları arasında yüksek olması, aile birleşimi kapsamında Türkiye'den yeni göçlerin olması, çocukların eğitim durumları göz önünde bulundurularak Türkiye'ye ilk etapta geri dönmek istememeleri nedeniyle, bu ülkede yaşayan Türk nüfusu giderek arttı.

Almanya'da yaşayan Türklerin sayısı 1 milyon 629 bin 480 kişiyi bulurken, bu sayının 852 bin 633'ünü erkek, 776 bin 847'sini de kadın nüfus oluşturuyor. Alman vatandaşlığına geçmiş Türk kökenlilerin sayısı da 805 bin 750 civarında bulunuyor.

Bu ülkede yaşayan Türklerin istihdam ve ekonomi içindeki yerlerine bakıldığında, birinci kuşak Türk göçmenlerin, istisnaları olmakla birlikte, herhangi bir mesleki eğitime ya da beceriye gereksinim duyulmadan istihdam edilebilecek sektörlerde çalışmak için Almanya'ya göç eden kişilerden oluştuğu görülüyor.

Dünyadaki teknolojik değişimin sonucu olarak daha çok teknik ve mesleki eğitimi gerektiren istihdam alanlarının açılması ve küresel ekonominin olumsuz gelişmelerine paralel olarak işsizliğin artması, Almanya'da da belli değişimlere yol açtı. Üretime dayalı bir ekonomik sisteme sahip olan ülkenin, üretim maliyetini azaltmak için tesislerini insan gücü gerektirmeyen otomasyon sistemine geçirmesi, vasıfsız iş gücüne olan ihtiyacı da azalttı.

Bu gelişmelerin etkisiyle, bugünün Almanyasında Türklerin en önemli sorunlarının başında işsizlik gelirken, Almanya'daki Türk işsiz sayısı da 146 bin 427'ye ulaştı. Genel işsizlik oranı yüzde 6,3 olan Almanya'da, Türk vatandaşları arasındaki işsizlik oranı da yüzde 22,2'yi buluyor. Ülkede yaşayan yabancı işsizlerin sayısı 462 bin 46 iken, yabancılar arasındaki işsizlik oranı yüzde 31,6 ile en yüksek olan grubu, Türkler oluşturuyor.
 

Ekonomik alanda olumlu gelişmeler de mevcut

Almanya'da yaşayan Türkler için bu olumsuz tablo mevcut iken, ekonomik alanda olumlu gelişmeler de bulunuyor. Türk firmalarının Almanya'daki yatırımları 8 milyar avroyu bulurken, 50 yıllık süreçte bu ülkedeki Türk işverenlerin sayısı da 70 bine ulaştı. Türk işletmelerin yıllık cirosu 33 milyar avro iken, bu işletmeler 360 bin kişilik istihdam sağlıyor. Öte yandan, Almanya'da yaşayan Türk vatandaşlarına ait bazı sayısal veriler ise şöyle:

-Almanya'da yaşayan Türklerin sayısı: 1.629.480
.Erkek: 852.633
.Kadın:776.847
-Alman vatandaşlığına geçmiş Türk kökenlilerin sayısı: 805.750
-Çalışan Türklerin sayısı: 474.382
.Erkek: 330.401
.Kadın: 143.981
-Bağımsız çalışan Türklerin sayısı: 70.000
-Türk işsiz sayısı: 146.427
-Türk vatandaşları arasında işsizlik oranı: Yüzde 22,2