İşsizlik rakamları açıklandı

İşsiz sayısı bu yılın Haziran döneminde önceki yılın aynı dönemine kıyasla arttı, ancak Mayıs ayına göre düşüş gösterdi.

15 Eylül 2009 Salı, 07:26
Abone Ol google-news

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Mayıs-Haziran-Temmuz aylarını kapsayan Hanehalkı İşgücü Araştırması 2009 Haziran Dönemi sonuçlarını açıkladı.
 

Şubat'taki tarihi zirveden geriye dönüş hızı yavaşladı

Bu rakamlarla istihdam oranı Haziran döneminde geçen dönemin istihdam oranı olan yüzde 41.6'dan yüzde 42.5'e yükselirken, işsizlik oranı Mayıs dönemine göre 0.6 puan gerileyerek yüzde 13.6'dan 13'e indi. Şubat döneminde işsizlik oranı yüzde 16.1'le tarihi rekor kırmıştı. Bu dönemde işsiz sayısı 3 milyon 802 bin olmuştu. Mart döneminde ise Şubat'a göre işsizlik oranı 0.3 puan, işsiz sayısı 26 bin kişi azalmıştı. Böylece, Mart ayında dönemlik bazda cüzzi bir toparlanma işareti görülmüştü. Nisan ayında da bu toparlanmanın devam ettiği gözlendi. Ancak Nisan döneminde işsiz kalanların toplam işsizlere oranının yüzde 9.8'ini oluşturması ve bu dönemde işsiz kalan sayısının geçen döneme göre yaklaşık 9 bin kişilik artış göstermesi, kriz nedeniyle işsiz kalanların sayısının arttığını gösterdi. Haziran ayında işsizlik oranı yüzde 13.6, işsiz sayısı ise 3 milyon 382 bin kişi olmuştu. Her ne kadar Şubat'tan bu yana işsizlik oranlarındaki düşüş devam etse de, düşüş hızında yaşanan azalma dikkat çekiyor.
 

Genç işsiz oranı Haziran'da yüzde 23.7 oldu

Haziran döneminde istihdam oranı geçen yılın aynı dönemine göre 1.1 puan gerileyerek yüzde 42.5 oldu. Haziran 2009 döneminde istihdam edilenlerin yüzde 26.4'ü tarım, yüzde 18.4'ü sanayi, yüzde 6.3'ü inşaat, yüzde 48.9'u ise hizmetler sektöründe yer aldı. Önceki yılın aynı dönemi ile karşılaştırıldığında, tarım sektörünün istihdam edilenler içindeki payının 1.3 puan, hizmetler sektörünün payının 0.7 puan arttığı, buna karşılık sanayi sektörünün payının 2 puan azaldığı, inşaat sektörünün payının ise değişmediği görüldü. İşsizlik oranı ise bu dönemde geçen yılın aynı dönemine göre 3.6 puan artarak yüzde 13 oldu. Aynı dönemler itibariyle tarım dışı işsizlik oranı yüzde 11.9'dan yüzde 16.4'e, genç nüfusta işsizlik oranı yüzde 18'den yüzde 23.7'ye çıktı. Kentte işsizlik oranı 4.4 puan artışla yüzde 16'ya, kırsalda işsizlik oranı 1.9 puanlık artışla yüzde 7'ye ulaştı.
 

Tarım dışı işsizlik oranı arttı

Türkiye'de tarım dışı işsizlik oranı geçen yılın aynı dönemine göre 4.5 puanlık artışla yüzde 16.4 seviyesinde gerçekleşti. Bu oran erkeklerde geçen yılın aynı dönemine göre 4.5 puanlık artışla yüzde 15, kadınlarda ise 4.1 puanlık artışla yüzde 21.3 oldu. Bu dönemdeki işsizlerin yüzde 71.2'sini erkek nüfus, yüzde 59.1'ini lise altı eğitimliler, yüzde 27.2'sini bir yıl ve daha uzun süredir iş aramakta olanlar oluşturdu. İşsizlerin yüzde 30.7'si "eş-dost" vasıtasıyla iş ararken, yüzde 89.2'sinin (2 milyon 915 bin kişi) daha önce bir işte çalıştığı görüldü. Daha önce bir işte çalışmış olan işsizlerin yüzde 48.1'i "hizmetler", yüzde 26.1'i "sanayi", yüzde 16.5'i "inşaat", yüzde 6.8'i "tarım" sektöründe çalışmış olup, yüzde 2.5'i ise 8 yıldan önce işinden ayrıldı. İşsizlerin yüzde 23.4'ünün çalıştığı iş geçici olup işi sona erenler, yüzde 25.6'sını işten çıkarılanlar, yüzde 15.5'ini kendi isteğiyle işten ayrılanlar, yüzde 9.5'ini işyerini kapatan veya iflas edenler, yüzde 6.6'sını ev işleriyle meşgul olanlar, yüzde 9.8'ini öğrenimine devam eden veya yeni mezun olanlar, yüzde 9.6'sını diğer nedenler oluşturdu.
 

İstihdamın yüzde 71.5'ini erkekler oluşturdu

Haziran döneminde istihdam edilen nüfusun yüzde 71.5'ini erkekler oluşturdu. İstihdam edilenler arasında yüzde 59.8'la lise altı eğitimliler en yüksek payı alırken, istihdamın yüzde 59.3'ünü ücretli, maaşlı ve yevmiyeli, yüzde 25.9'unu kendi hesabına ve işveren, yüzde 14.8'ini ise ücretsiz aile işçisi meydana getirdi. İstihdam edilenlerin yüzde 61.2'sinin "1-9 kişi arası" çalışanı olan işyerlerinde çalıştığı Haziran döneminde, istihdam edenlerden yüzde 2.9'unun ek iş yaptığı görüldü. İstihdam edenlerden yüzde 3.2'si mevcut işini değiştirmek veya mevcut işine ek olarak bir iş ararken, ücretli olarak çalışanların yüzde 87.7'si sürekli bir işte çalıştı.

Yaptığı işten ötürü herhangi bir sosyal güvenlik kuruluşuna kayıtlı olmadan çalışanların oranı, önceki yılın aynı dönemine göre 0.8 puanlık azalışla yüzde 45.7 olarak gerçekleşti. Bu dönemde, geçen yılın aynı dönemine göre tarım sektöründe sosyal güvenlikten yoksun çalışanların oranı yüzde 88.5'ten yüzde 86.7'e düşerken, tarım dışı sektörlerde yüzde 30.3'ten yüzde 31'e yükseldi.

 

Umutsuzların sayısı arttı

"Umutsuzlar" olarak bilinen, iş aramayıp, çalışmaya hazır olanların sayısı geçen yılın aynı dönemine göre Haziran ayında 222 bin kişi artarak 1 milyon 848 bin kişiye çıktı. Geçen yıl bu rakam 1 milyon 626 bin kişiydi. Umutsuzların 778 bini erkek, 1 milyon 70 bini kadınlardan oluştu. Umutsuzlar içinde yer alan, iş bulma ümidi olmayanların sayısı geçen yıla göre 186 bin kişi artarak 683 bine yükseldi. Haziran döneminde çalışma çağındaki nüfus geçen yılın aynı dönemine göre 875 bin kişi arttı. Bu dönemde Türkiye'de kurumsal olmayan nüfus bir önceki yılın aynı dönemine göre 819 bin kişilik bir artış ile 70 milyon 368 bin kişiye, kurumsal olmayan çalışma çağındaki nüfus ise 875 bin kişi artarak 51 milyon 507 bin kişiye ulaştı.
 

İstihdam sanayinin payı gerilemeye devam etti

Haziran döneminde istihdam edilen Buna göre 2009 yılı Haziran döneminde istihdam edilenlerin sayısı, geçen yılın aynı dönemine göre 164 bin kişi azalarak, 21 milyon 947 bin kişiye düştü. Bu dönemde tarım sektöründe çalışan sayısı 253 bin kişi artarken, tarım dışı sektörlerde çalışan sayısı 417 bin kişi azaldı. Haziran 2009 döneminde 2 milyon 5 bin kişi işe yeni başlamış veya iş değiştirmiş olup, bunun toplam istihdam içindeki oranı yüzde 9.1 oldu. İşe yeni başlayan veya iş değiştirenlerin yüzde 28.8'i 25-34 yaş grubunda yer aldı. Bu dönemde işe başlayan veya iş değiştirenlerin yüzde 15.6'sı "sanayi", yüzde 34.7'si "hizmetler", yüzde 22.6'sı "inşaat" sektöründe, yüzde 28.8'i ise "tarım" sektöründe işe başladı.
 

Kayıtdışılık oranı yüzde 45.7

Yaptığı işten ötürü herhangi bir sosyal güvenlik kuruluşuna kayıtlı olmadan çalışanların oranı, önceki yılın aynı dönemine göre 0.8 puanlık artışla yüzde 45.7 olarak gerçekleşti. Bu dönemde, geçen yılın aynı dönemine göre tarım sektöründe sosyal güvenlikten yoksun çalışanların oranı yüzde 88.5'den yüzde 86.7'ye düşerken, tarım dışı sektörlerde yüzde 30.3'ten yüzde 31'e çıktı.
 

İşgücüne katılma oranı yüzde 0.7 arttı

Haziran döneminde, Türkiye genelinde işgücüne katılma oranı, geçen yılın aynı dönemine göre 0.7 puanlık artışla yüzde 48.8 olarak gerçekleşti. Erkeklerde işgücüne katılma oranı yüzde 71.1, kadınlarda ise 1.5 puanlık artışla yüzde 27.4 oldu. Kentsel yerlerde işgücüne katılma oranı 0.4 puanlık artışla yüzde 46, kırsal yerlerde ise 1.5 puanlık artışla yüzde 55.5 seviyesinde gerçekleşti. İşgücünün eğitim ve yaş dağılımları ise; toplam işgücünün yüzde 18'ini 15-24 yaş grubundakiler oluşturdu. Lise altı eğitimlilerde işgücüne katılma oranı yüzde 47 iken, yükseköğretim mezunlarında bu oran yüzde 82.9 oldu. Lise altı eğitimlilerde erkeklerin işgücüne katılma oranı yüzde 69.7 iken, kadınlarda yüzde 23.6. Lise ve dengi okul mezunlarında erkeklerde işgücüne katılma oranı yüzde 75 iken, kadınlarda yüzde 23.6.