İstanbul Hukuk öğrencilerinden referandum alıştırması: Öğrenci temsilcisi başkan olsaydı...

İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde üniversiteliler anayasa değişikliği tartışmalarına “pratik” dağıtarak ve kermes kurarak başladı.

23 Şubat 2017 Perşembe, 23:39
Abone Ol google-news

İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi öğrencileri, anayasa referandumu ile getirilmesi planlanan değişikliklere dikkat çekmek amacıyla, derslerde kullandıkları çalışma pratiklerini referanduma uyarladı.

Referandumda oy kullanabilmek için gerekli olan ikametgâh değişikliğini konu alan pratik kağıdında, Hukuk Fakültesi’ndeki öğrenci temsilciği seçimlerinde, adayların salt çoğunluğu sağlayamaması nedeniyle iki yıldır temsilci seçilemediğine de atıfta bulunuldu. Öğrencilere, gerekli oy oranı sağlanamadığı için dekan tarafından temsilci olarak atanmayan arkadaşlarının “temsilci” değil “başkan” olmasına olanak vermesi halinde oluşacak hukuki durum soruldu.

Öğrenciler pratik kağıtlarını dağıtmalarının ardından ‘Hayır’ kermesi düzenledi. İşte o pratik çalışma:

OLAY 1

14.11.2016 tarihinde (X) Fakültesi’nde yapılan öğrenci temsilciliği seçimlerinde hiçbir adayın oyların salt çoğunluğunu alamaması sonucu X Fakültesi, iki yıl boyunca temsilcisiz kalmıştır.

(Y) Üniversitesi Öğrenci Konseyi Yönergesi’nin 5.maddesindeki hükme göre: ‘’3. tur sonucunda herhangi bir adayın salt çoğunluğu sağlayamaması durumunda temsilci seçilmemiş olur.’’ Bu maddenin sonucu olarak, son iki seçimdir (X) Fakültesi öğrenci temsilcisi seçememektedir. 19.02.2017 tarihinde mevcut sistemin fakülteye uygun olmadığını, fiili durumu karşılamadığını, öğrenci iradesini karar alma mekanizmalarının dışına attığını düşünen bir grup öğrenci, yeni bir Öğrenci Konseyi Yönergesi taslağı hazırlamıştır.

Bu taslakta öğrenci başkanına yeni yetkiler veren maddeler bulunmaktadır.

Öğrenci başkanı, fakültenin başıdır.

Öğrenci başkanı, üst kademe fakülte yöneticilerini ve öğretim üyelerini atayıp, görevlerine son verir.

Öğrenci başkanı, öğrencilerle ilgili konularda başkanlık yönergesi çıkarabilir.

Öğrenci başkanı, özel güvenlik birimlerinin amiridir.

Öğrenci başkanı, Disiplin Kurulu üyelerinin dörtte üçünü atar.

Öğrenci başkanı, gerekli gördüğü takdirde öğrenci kulüplerinin faaliyetlerini durdurabilir, olağanüstü durumlarda kulüplerin kapatılmasına karar verebilir.

SORU 1- Bu değişikliği Anayasa Hukuku dersinde aldığınız bilgiler ışığında kuvvetler ayrılığı, çoğulcu demokrasi, yargı bağımsızlığı, eşitlik ilkeleri açısından yorumlayınız.

SORU 2- Bu değişiklik sistemdeki sıkıntıları giderir mi? Ülke çapında uygulanacak olsaydı cevabınız değişir miydi?

OLAY 2

16.04.2017 tarihinde yapılacak referandumda oy kullanacak öğrencilerin; yurtta kalıyorsa yurttan ve üniversiteden ıslak imzalı belgelerini, evde kalıyorsa üzerine kayıtlı bir faturayı alarak, tanıdığının yanında kalıyorsa tanıdığıyla birlikte en geç 26 ŞUBAT tarihinde İlçe Nüfus Müdürlüğü’ne gitmesi gerekmektedir. Fakat Bay (A) 26 Şubat tarihine kadar belgelerini teslim etmemiştir. Referandum sonucunda 1 oy farkla ‘’evet’’ çıkmıştır.

SORU 1- Bay (A)’nın seçim sonuçlarına itiraz hakkı var mıdır?

SORU 2- Bay (A)’nın ‘’Oy kullanmadığım için seçim sonuçları benim üzerimde sonuç doğurmayacak’’ söylemi yerinde midir?

Ardından parasız “Hayır Kermesi”nde bir araya gelen Hukuk Fakültesi öğrencileri ‘Hayır’ı tartıştı,  dağıttıkları broşürlerle “Biz kimiz?” ve “Neden hayır?” sorularına cevap verdi. Bütün hukuk öğrencilerini ‘Hayır’ı birlikte büyütmeye davet eden öğrenciler, çalışmalarına fakültede ve üniversite dışında devam edeceklerini söyleyerek kermesi sonlandırdı.