İşten ne yemeğe ne uykuya vakit var

Türkiye, OECD’nin “Daha İyi Bir Yaşam Endeksi”nde 36 ülke içinde en kötü sonuçları elde etti.

05 Mayıs 2015 Salı, 05:28
Abone Ol google-news

OECD’ye göre Türkiye “Çok Uzun Saat Çalışan İşçiler” sıralamasında 36 ülke arasında ilk sırada yer aldı. Günde uyku ve yemek dahil “Boş Zaman ve Kişisel Bakım İçin Ayrılan Zaman” sıralamasında da sonuncu olan Türkiye’de bir işçi bu konulara günde 13 saat 42 dakika harcıyor. Sıralamada birinci İspanya’daki bir işçi ise günde 16.1 saatini kendine ayırıyor.

Ücretsiz çalışma

Türkiye, çalışma saatlerinin kadınlar aleyhine dengesizliği açısından yapılan “Cinsiyet Eşitsizliği” sıralamasında da 32 ülke arasında sonuncu oldu. Raporda Türk ve Meksikalı kadınların ev işlerinde erkeklerden 4.3 saat daha fazla çalıştıkları, kuzey ülkelerinde ise farkın 1 saate indiği bildirildi.

OECD’nin “Daha İyi Bir Yaşam Endeksi”ne kaynaklık eden İş- Yaşam Dengesi alt endeksinde Türkiye’de insanların beşte biri ile onda biri arasında bir bölümünün zamanlarını ücretsiz işlerde geçirdikleri belirtildi. OECD, “Türkiye’de aile içinde görevlerin dağılımı hâlâ cinsiyet rollerinden etkilenmiş durumda: Kadınlar ücretsiz ev içi işlerde daha fazla vakit geçiriyor. Türkiye’de erkekler günde 116 dakikalarını yemek pişirme, temizlik yapma ve bakımda geçiriyor, bu 141 dakika olan OECD ortalamasından düşük ve Türk kadınlarının ev içi işlerde günde harcadıkları 377 dakikanın üçte birinden az. Bu OECD’deki en büyük farklardan biri” dedi.

Çok çalışmak sağlığa zarar

OECD Türkiye’deki işyaşam dengesiyle ilgili şu tespitlerde bulundu:

“İş-yaşam dengesinin önemli bir boyutu kişilerin işte geçirdikleri vakit. Bulgular uzun çalışma saatlerinin kişisel sağlığa zarar verebileceğini, güvenliği tehlikeye düşürebileceğini ve stresi artırabileceğini gösteriyor. Türkiye’de insanlar yılda 1855 saat çalışıyor. Bu OECD ortalaması olan 1765 saatten daha fazla. Türkiye’de ‘ücretli işlerde’ erkeklerin yüzde 47’si, kadınların ise yüzde 33’ü çok uzun saatler çalışıyor.”

Anne-baba için sorun

OECD’ye göre iş ve hayat arasında uygun bir denge sağlama özellikle çalışan ana babalar için sorun oluşturuyor. OECD, “Bu, yönetimler için de bir sorun. Ana babalar arzu ettikleri iş/ yaşam dengesini başaramazlarsa sadece kendi refahları değil ülkenin gelişmesi de azalıyor” dedi. Rapora göre çok uzun saatler çalışan işçilerin oranı Türkiye’de yüzde 43 iken, ardındaki Meksika’nın yüzde 29.