'İzmir’de tarihi oyla seçilirim'

4.5 yılını değerlendiren Karşıyaka Belediye Başkanı Hüseyin Mutlu Akpınar, "İzmir’de tarihi oyla seçilirim!" dedi.

10 Ekim 2018 Çarşamba, 21:32

Karşıyaka Belediye Başkanı Hüseyin Mutlu Akpınar, CHP’den İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı’na adaylığıyla ilgili, “Genel merkezimiz takdir edip büyükşehire aday gösterirse tarihi oyla seçimi kazanır, rekor kırarım” yorumunu yaptı.

Karşıyaka Belediye Başkanlığı görevinde geçen 4.5 yılını değerlendiren Akpınar, bu sürede 110 milyon liralık yatırım yaptıklarını, hayalleri gerçeğe dönüştürmek için uğraştıklarını söyledi. Akpınar, “Gelinen süreçte Karşıyakamızı kültür, spor ve sanatta marka kent yapabilme başarısına eriştik. Halkın Belediyesi’ni yarattık. Sosyal ve fiziki projelerle örnek alındık. İçine kapanık, rutin işlerle yetinen, hemşerileriyle bağını koparmış, sokaktan ve hayattan uzak bir belediyecilik anlayışını reddettik, tam tersini yaptık. ‘Karşıyaka Belediyeciliği’ kavramını ortaya koyduk” diye konuştu. 

Akpınar, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı adaylığı ile ilgili sorulara da şu yanıtı verdi:

“Ben İzmir’de siyaset yaptım. Kınık’taki, Karaburun’daki, Çeşme’deki insanımızı da partilimizi de bilirim. Ben hayatımı bu kente adadım. Ben mevcut bir başkanken ve Karşıyaka için çalışıyorken ‘adayım’ demem doğru olmaz. 2014’te nasıl Karşıyaka’da rekor kırdıysak, büyükşehirde de tarihi bir oyla seçilirim. Yüzde 60 diyorum ama üzerine çıkarsam da hiç şaşırmayın. Tarlada izi olanın hasatta sözü olur. Benim İzmir’de izim var, hasatta da sözüm olacaktır.” 

Karşıyaka Belediye Başkanı HüseyinMutlu Akpınar, CHP’den İzmir BüyükşehirBelediye Başkanlığı’na adaylığıyla ilgili,“Genel merkezimiz takdir edip büyükşehireaday gösterirse tarihi oyla seçimikazanır, rekor kırarım” yorumunu yaptı.Karşıyaka Belediye Başkanlığı görevindegeçen 4.5 yılını değerlendiren Akpınar, busürede 110 milyon liralık yatırım yaptıklarını,hayalleri gerçeğe dönüştürmek için uğraştıklarınısöyledi. Akpınar, “Gelinen süreçteKarşıyakamızı kültür, spor ve sanattamarka kent yapabilme başarısına eriştik.Halkın Belediyesi’ni yarattık. Sosyal ve fizikiprojelerle örnek alındık. İçine kapanık,rutin işlerle yetinen, hemşerileriyle bağınıkoparmış, sokaktan ve hayattan uzak birbelediyecilik anlayışını reddettik, tam tersiniyaptık. ‘Karşıyaka Belediyeciliği’ kavramınıortaya koyduk” diye konuştu.Akpınar, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığıadaylığı ile ilgili sorulara da şu yanıtıverdi:“Ben İzmir’de siyaset yaptım. Kınık’taki,Karaburun’daki, Çeşme’deki insanımızıda partilimizi de bilirim. Ben hayatımıbu kente adadım. Ben mevcut bir başkankenve Karşıyaka için çalışıyorken ‘adayım’demem doğru olmaz. 2014’te nasılKarşıyaka’da rekor kırdıysak, büyükşehirdede tarihi bir oyla seçilirim. Yüzde 60 diyorumama üzerine çıkarsam da hiç şaşırmayın.Tarlada izi olanın hasatta sözü olur.Benim İzmir’de izim var, hasatta da sözümolacaktır.”