Japonya'dan ithal ürünlere radyasyon kontrolü

Gümrük idareleri tarafından 11 Mart 2011 tarihinden sonra sevk edilen Japonya menşeli ve/veya çıkışlı ürünler için, gümrük beyannamesinin tescili sırasında, Türkiye Atom Enerjisi Kurumu'nun (TAEK) düzenlediği uygunluk yazısı aranacak.

24 Mart 2011 Perşembe, 08:16
Abone Ol google-news

Dış Ticaret Müsteşarlığı'nın Japonya'dan İthal Edilecek Gıda ve Tarım Ürünlerinde Radyasyon Kontrolüne Dair Dış Ticarette Standardizasyon Tebliği, Resmi Gazetenin bugünkü sayısında yayımlanarak yürürlüğe girdi. Tebliğde, Gümrük Tarife Cetvelinin 1-24. fasılları arasında yer alan ve 11 Mart 2011 tarihinden sonra sevk edilen Japonya menşeli ve/veya çıkışlı ürünlerde, belirtilen tebliğler uyarınca ilgili kuruluşlar tarafından uygunluk yazısı/belgesi düzenlenirken yapılacak işlemlere ek olarak ürünlerin radyasyon içermediğine dair TAEK'in düzenlediği uygunluk yazısının arandığı kaydedildi.

Tebliğe göre, Gümrük Tarife Cetvelinin 1-24. fasılları arasında olup belirtilen tebliğlerde yer almayan veya yer aldığı halde tebliğ kapsamında uygunluk yazısına/belgesine tabi olmayan ve 11 Mart 2011 tarihinden sonra sevk edilen Japonya menşeli ve/veya çıkışlı ürünler için gümrük idareleri tarafından gümrük beyannamesinin tescili sırasında, TAEK'in düzenlediği uygunluk yazısı aranacak. Söz konusu tebliğlerde yer alan hiçbir istisna veya muafiyet hükmü, tanımlanan ürünlerin ithalatında uygulanmayacak.