Kadroya geçmeyen sözleşmelilere tayin Danıştaylık

Türk Sağlık-Sen kadroya geçmeyen 4924'lü sözleşmeli personellerin ağırlıklı olarak Doğu ve güneydoğu Anadolu illerinin oluşturduğu 5 ve 6. bölgelere tayin edilmelerini düzenleyen genelgenin ilgili hükmünün iptali için Danıştay'a dava açtı.

27 Aralık 2011 Salı, 13:51
Abone Ol google-news

Türk Sağlık-Sen'den yapılan açıklamada, kadroya geçmeyen 4924'lü sözleşmeli personelin ağırlıklı olarak Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgesine atanmasını öngören düzenlemenin iptali için Sendika'nın dava açtığı bildirildi. Açıklamaya göre Danıştay'a verilen dava dilekçesinde, 4924 sayılı Kanuna tabi sözleşmeli personelden; 1, 2, 3 ve 4. hizmet bölgelerinde çalışanların pozisyonları, 27 Haziran 2011 tarihli ve 129287 sayılı yazımız uyarınca iptal edilerek 5 inci ve 6'ıncı hizmet bölgelerine aktarılacağından bu bölgelerde çalışan sözleşmeli personelin hizmet sözleşmeleri yenilenmeyecektir" hükmünün yürütmesinin durdurularak iptal edilmesi talep edildi.

'Kanun önünde eşitlik ilkesine aykırı'

Dilekçe'de Sağlık Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü'nün "Sözleşme Yenileme İşlemleri" konu başlığını taşıyan genelgesinin 1. maddesinde yer alan söz konusu hükmün hukuka ve hakkaniyete aykırı olduğu belirtildi. Dava dilekçesinde 1,2,3 ve 4'üncü hizmet bölgelerinde yıllardır büyük bir özveriyle görev yapan 4924 sayılı Kanuna tabi tabip dışı sözleşmeli personellerin hizmet sözleşmeleri 5 ve 6'ıncı hizmet bölgelerinde görev yapmak istememeleri halinde yenilenmeyecek olmasının Anayasanın "Kanun Önünde Eşitlik" ilkesine aykırılık teşkil ettiği ifade edildi.

Düzenlemenin kazanılmış bir hakkın geri alınması olduğu ifade edilerek bu durum hukuka aykırı olduğu vurgulandı. Söz konusu düzenlemenin uygulanması ile telafisi güç veya imkansız zararların doğacağı belirtilerek söz konusu hükmün yürütmesinin durdurularak iptali talep edildi.