Kartal'daki TEKEL arazisinin Hazine'ye devredilmesi

Danıştay 13. Dairesi, TEKEL'e ait İstanbul Kartal'daki yaklaşık 300 dönümlük arazinin Maliye Hazinesi'ne bedelsiz devrine ilişkin Özelleştirme Yüksek Kurulu kararının yürütmesini oy birliğiyle durdurdu.

31 Aralık 2009 Perşembe, 10:44
Abone Ol google-news

Tek Gıda İş Sendikası, söz konusu arazinin 4046 sayılı Özelleştirme Uygulamaları Hakkında Kanun'un 2/i maddesi uyarınca Hazine'ye bedelsiz devrine ilişkin 28 Kasım 2008 tarihli Özelleştirme Yüksek Kurulu kararının iptali ve yürütmesinin durdurulması istemiyle Danıştay'a başvurmuştu. İptal ve yürütmenin durdurulması istemini görüşen Danıştay 13. Dairesi, Özelleştirme Yüksek Kurulu kararının yürütmesini oy birliğiyle durdurdu.

Daire gerekçesinde, özelleştirme kapsamına alınan kuruluşların özel sektör kuruluşlarına devri gerektiğine işaret ederek, özelleştirme kapsamındaki kuruluşların ancak milli güvenlik ve kamu yararının gerektirdiği hallerde kamu kurum ve kuruluşları ile mahalli idarelere devrinin yapılabileceği belirtildi.

Kararda, ''Dava konusu Özelleştirme Yüksek Kurulu kararı ile kamu yararına kullanılmak kaydıyla sözü edilen taşınmazların kanunda öngörülmeyen bir yöntemle Maliye Hazinesine devredilmesine karar verildiği anlaşıldığından, alınan karar hukuka uygun bulunmamaktadır'' denildi.

TEKEL'in Cevizli Sigara Fabrikasının da içinde yer aldığı Kartal'daki arazisi, İstanbul Şehir Üniversitesine tahsis edilecekti. Maliye Bakanlığı, TEKEL'in vergi borçlarına karşılık olarak araziye el koymuştu. Özelleştirme Yüksek Kurulu da, söz konusu arazinin Maliye Bakanlığı'na devrini gerçekleştirmişti.