‘Kiralık işçi’ yasası Anayasa Mahkemesi'nde

‘Kiralık işçi’ yasası, CHP tarafından Anayasa Mahkemesi’ne taşındı.

15 Temmuz 2016 Cuma, 18:26
Abone Ol google-news


CHP, işçilerin özel istihdam büroları aracılığıyla kiralanmasına olanak tanıyan yasal düzenlemelerin iptal edilmesi amacıyla Anayasa Mahkemesi’ne başvurdu. CHP Grup Başkanvekili Levent Gök, kiralık işçiliği “21’inci yüzyılın kölelik yasası olarakg ördüklerini” bildirdi.

Levent Gök, 20 Mayıs'ta Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren kanunun iptali istemiyle hazırlanan dilekçeyi Anayasa Mahkemesi'ne sundu. Gök, dilekçeyi verdikten sonra TÜRK-İŞ, DİSK ve HAK-İŞ temsilcileriyle birlikte Anayasa Mahkemesi önünde bir basın açıklaması yaptı. TÜRK-İŞ, DİSK ve HAK-İŞ temsilcileri, CHP'ye teşekkür etti.

“21. YÜZYILIN KÖLELİK YASASI”

Sendikaların görüşlerini de alarak iptal davası dilekçesini hazırladıklarını belirten Gök, bu kanunla işçi simsarlığının hayata geçirilmek istendiğini, sendikal hareketlere darbe vurulduğunu ve işçilerin bir mal gibi alınıp satılmasının yasal hale getirildiğini bildirdi.

Levent Gök, 7 milyon kayıtlı işçinin yarısını ilgilendiren bu düzenlemede işçiler için olumsuz sonuçlar doğuracak pek çok hüküm bulunduğunu belirterek, “CHP olarak kiralık işçiliği 21. yüzyılın kölelik yasası olarak görüyoruz. Kiralık işçilik çalışma hayatını kaosa sokacak, çalışanların haklarını geriye götürecek, çalışma barışını kökten bozacaktır” dedi.

CHP’nin iptal dilekçesinde, özel istihdam büroları aracılığı ile geçici iş ilişkisi kurulmasına olanak tanıyan düzenlemelerin çalışma hayatının bütün alanlarında yeni ve daha elverişsiz bir çalışma kategorisi ihdas ettiği ifade edildi. Dilekçede, “İstihdam büroları eliyle geçici iş ilişkisi oluşturulmasına olanak tanıyan hüküm, iş sözleşmesinin işçi açısından daha koruyucu olan ikili karakterini değiştirerek, işçilerin kiralanmasına izin veren sonuçlara yol açtığı için Anayasının sosyal hukuk devleti ilkesine aykırıdır” denildi.

SENDİKALARIN GÖRÜŞLERİ

DİSK Genel Sekreteri Arzu Çerkezoğlu da Türkiye'de çalışma yaşamı, işçi sınıfının geleceği ve doğmamış çocuklarımızın geleceği açısından son derece önemli olan bir yasanın iptali için Anayasa Mahkemesi önünde olduklarını belirterek,

“Bu yasa Türkiye'de çalışma hayatının temel ilkelerini ve çatısını ortadan kaldırmaktadır. Bu yasa işçilerin çalıştığı işyeri, işvereni dahi belli olmadan, günlük, hatta saatlik istihdama bile olanak vermektedir” dedi. Yasanın bu haliyle uygulanmaya başlamasının Türkiye'yi bir emek cehennemine dönüştüreceğini savunan Çerkezoğlu, “Kiralık işçilik esas çalıştırma biçimi haline gelecektir. Taşeron çalıştırmanın ne kadar kötü bir şey olduğunu hep konuşuyoruz. Taşeron işçilerine kadro verme vaadiyle bizden oy isteyen iktidar partisi bugün o vaadini unuttu ama, bilin ki bu yasa taşerona rahmet okutacak bir yasa” diye konuştu.

Çerkezoğlu, işçilerin bu yasayla çalışması halinde işveren anlamında hiçbir muhatapları olmayacağını ifade ederek, “Bu açıkça bir kölelik düzenidir. Türkiye'ye, Kemal Sunal filmlerinden bildiğimiz amele pazarını getirmeye çalışıyorlar” dedi.