'Kölelik düzenlemesi'

Sağlık meslek örgütleri, kamudaki hekimlerin muayenehane açmalarını yasaklayan kanun hükmünde kararname (KHK) ile Sağlık Bakanlığı teşkilatında değişiklikler öngören KHK taslağına tepki gösterdi.

28 Ağustos 2011 Pazar, 06:58
Abone Ol google-news

Türk Tabipleri Birliği (TTB), hükümetin Anayasa Mahkemesi ve Danıştay kararlarına karşın, “tamgün kölelik düzenlemesini” bu kez KHK ile getirdiğini, anayasaya aykırı bulunan çalışma yasaklarının yeniden uygulamaya konulduğunu vurguladı. “Halen muayenehanesi olan hekimlerle ilgili bir geçiş dönemi hükmü getirilmemiş, yasakların derhal yürürlüğe gireceği belirtilmiştir” diyen TTB, hekimlerin kurumlarında karşılaşabilecekleri sorunlarlarla ilgili de çalışma başlattı. Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası da (SES), Sağlık Bakanlığı teşkilatında değişiklik öngören KHK taslağına ilişkin eleştirilerini dile getirdi. SES’in değerlendirmeleri şöyle:

• Hükümet geçici KHK çıkarma yetkisini kullanarak TBMM’yi, sağlık meslek örgütlerini, kitle örgütlerini devre dışı bırakmıştır. Burada hukuka karşı hile yapıldığını düşünmekteyiz.

 

Gönüllü hizmet

Bakanlıkta, 20 kişilik gönüllü bakanlık müşaviriyle gönüllü sağlık hizmeti ve sağlık gözlemciliğinin düzenlendiğini görmekteyiz. 20 müşavirin ücret almadan gönüllü hizmet etmesi demek, özel sağlık tekelleri veya AKPnin siyasal arka planındaki örgütlenmelerin temsilcilerinin bu 20 kişilik kadroyu oluşturacağı anlamına gelmektedir.

Yüksek Sağlık Şûrası yeniden tanımlanmakta ve tamamen Sağlık Bakanının belirlemesiyle oluşan siyasal otoritenin etkisine açık bir kurum haline getirilmektedir. Yine Uluslararası İşbirliği Ajansı kurularak, uluslararası sağlık tekellerinin Türkiyede hizmet etmeleri yönünde onlara kolaylaştırıcı bir hizmet sunulmaktadır.

Sağlık Bakanlığının taşra teşkilatı olarak il sağlık müdürlükleri ve ilçe sağlık müdürlükleri düzenlenmektedir. Bu müdürlerin nereyi idare edeceği belli değildir, birinci basamak sağlık hizmeti zaten aile hekimine, ikinci ve üçüncü basamak sağlık hizmetide kamu hastane birliklerine devredilmiş durumda.

 

Sağlık Hizmetleri Kurumu

Taslak ile halen Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğü ile Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğünün görevleri birleştirilerek Türkiye Sağlık Hizmetleri Kurumu oluşturulmaktadır. Bu kurum Kamu Mali Yönetimi Kontrol Yasasına göre düzenleyici ve denetleyici kurumlar arasında sayılmakta, böylece Sağlık Bakanlığı sağlık hizmetinin sunumunda kural koyan bir bakanlık haline gelmektedir. Bu durumda denetimin nasıl yapılacağı ise belirsizliğini korumaktadır.

Hıfzıssıhha Kurumu, Halk Sağlığı Kurumuna dönüştürülmekte, içi boşaltılmakta, yürüttüğü koruyucu sağlık hizmetinin izlenmesi, planlanması, salgınlar, immünizasyon (aşılama), aşı depolama ve dağıtımı vb. görevleri devredilmekte, taşra laboratuvarları boşa çıkarılarak koruyucu sağlık hizmeti ile ilgili taşra teşkilatı da ortadan kalkmaktadır.

 

Sözleşmeli personel

Geçen dönem TBMMde çok tartışılan ve kadük olan Kamu Hastane Birlikleriyle ilgili yasa tasarısı, değişik bir şekilde bu KHK içerisinde düzenlenmektedir. Tamamen siyasi otoritenin emrindeki genel sekreterler aracılığıyla hastane birlikleri yönetilmek istenmektedir.

Taslakta göze çarpan önemli noktalardan bir diğeri de, bakanlık merkez teşkilatı ile taşra teşkilatındaki personelin sözleşmeli olarak çalışacak olmasıdır.

Taslakta kamu özel ortaklığı ile ilgili düzenleme de yer alıyor. Bu düzenlemeyle özel sektörün kamu imkânlarını kullanarak kârlı yatırımlar yapmasının önü açılıyor.