Koyu feda ettiler

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Erdoğan’a armağan edildiği iddia edilen villaların bulunduğu alanı imara açtı.

13 Şubat 2015 Cuma, 05:18

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, dönemin Başbakanı Recep Tayyip Erdoğan’a da armağan edildiği savlanan ve 17-25 Aralık yolsuzluk operasyonlarındaki yasal dinlemelere takılan Urla Hacılar Koyu’ndaki vilların bulunduğu alanı imara açtı. Yapılan değişiklikle, 122 dönümlük alanın villaların bulunduğu 40 dönümü konut alanı olarak ayrıldı.

İzmir ve Manisa’yı kapsayan 1/100 binlik çevre düzeni planı geçen aylarda askıya çıkarılmıştı. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, bu plana dayanak oluşturacağı gerekçesiyle 1/5 bin ve 1/binlik planları
da hazırlayarak askıya çıkardı. Buna göre Hacılar Koyu’ndaki toplam 122 bin 470 metrekarelik alanı “Tarım ve Doğal SİT Alanı” özelliğinden çıkaran bakanlık, binlik ve beş binlik nazım imar planlarıyla bölgede yapılaşmaya izin verdi.

Planlama sürecinde Defterdarlık Milli Emlak Dairesi, Orman Genel Müdürlüğü, İzmir Orman Bölge Müdürlüğü, Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü, Devlet Su İşleri 2. Bölge Müdürlüğü, Karayolları 2. Bölge Müdürlüğü gibi kurumların tamamı değişikliğe olumu görüş verirken, yerel yönetimlerden
ise görüş alınmaması dikkat çekti. Planlamada, hangi parselin kime ait olduğu bilgisi de verildi.

Villalara ilişkin daha önce dava açan Türkiye Barolar Birliği Çevre ve Kent Konseyi avukatlarından Şehrazat Mercan, son planlara da itiraz edileceğini belirterek “Parsel bazında plan yapılamaz.
Burada parseli geçtim kişiye özel plan hazırlanmış. Erdoğan’a armağan edildiği söylenen kaçak villalar özel planla kurtarılmak isteniyor. Buna izin vermeyeceğiz” dedi.

ERDOĞAN TAPELERİ, GOOGLE EART İSE ERDOĞAN’I YALANLAMIŞTI

Eylül 2010’da İzmir 1 Numaralı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu, Eylül 2012’de İzmir İl Genel Meclisi, Aralık 2012’de ise İzmir 4’üncü İdare Mahkemesi’nin kaçak olduğu gerekçesi ile yıkım kararı aldığı, Aralık 2013’te ise bakanlık tarafından alınan raporlarla 1’inci derece sit statüsü kaldırılan villalar ile ilgili bugüne kadar herhangi bir işlem uygulanamadı.

17 Aralık süreci sonrasında internete düşen ses kayıtlarında, işadamı Latif Topbaş’ın, eski İzmir Valisi Cahit Kıraç’ı, villalarla ilgili alınan yıkım kararını uygulayacağı gerekçesiyle dönemin Başbakan’ı Recep Tayyip Erdoğan’a şikâyet etmesi dikkat çekmişti. Bu nedenle Vali Kıraç’ın görevden alınarak Diyarbakır’a atandığı iddia edilmişti. Erdoğan, kendisine armağan edildiği savlanan villaların 35 yıldır orada olduğunu öne sürmüş, ancak Google Earth görüntüleri kendisini yalanlamıştı.

17-25 Aralık yolsuzluk soruşturması kapsamında hazırlanan savcılık tarafından hazırlanan tapelerde, Erdoğan’ın kızı Sümeyye Erdoğan ile Latif Topbaş arasında geçtiği öne sürülen ses kayıtlarına da yer verilmişti. Tapelerde Erdoğan ailesinin, villaların kendi istekleri doğrultusunda inşa edilmesini istemeleri dikkat çekmişti. Sümeyye Erdoğan, yapılacak havuzun diğer villalardan görülmemesini istemişti.

Operasyon sonrası tapelerin internet ortamında yayılması üzerine Erdoğan, konuyla ilgili, “Urla’daki olay, şahsımla alakalı değil. Söylenen yer 35 yıl önce inşa edilmiş bir yerdir. Orası Hazine arazisi değil, kendi mülküdür” diye konuşmuştu. Ancak arazinin büyük kısmının Hazine arazisi olduğu İzmir İl Özel İdaresi Encümeni’nin verdiği yıkım kararında ortaya çıkmıştı. Topbaş da, Urla’daki evlerin villa olmadığını, her birinin 80 metrekareyi geçmeyen yazlık evler olduğunu açıklamıştı. Ancak bu iki iddianın da fotoğraflar incelendiğinde gerçeği yansıtmadığı ortaya çıkmıştı.