Kritik tekliften kimler etkilenecek?

Tutuklu ve hükümlülerin, ağır hasta olan yakınlarını ziyaret edebilmelerine imkan tanıyan ve avukatlarıyla görüşebilmelerine ilişkin usul ve esasları yeniden düzenleyen kanun teklifi bugün meclise sunuldu. Tekliften etkilenmesi beklenen isimler arasında Mehmet Haberal ve Abdullah Öcalan da var.

30 Aralık 2011 Cuma, 09:49
Abone Ol google-news

AKP İstanbul Milletvekili Mehmet Doğan Kubat, tutuklu ve hükümlülerin, ağır hasta olan yakınlarını ziyaret edebilmelerine imkan tanıyan kanun teklifi verdi.

Kubat'ın, TBMM Başkanlığına sunduğu, ''Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'', hükümlülerin, avukatlarıyla görüşebilmelerine ilişkin usul ve esasları da yeniden düzenliyor.

Avukat görüşmeleriyle ilgili düzenleme

Teklifin avukatlarıyla yaptığı görüşmeler açısından Abdullah Öcalan'ı da etkilemesi bekleniyor. Çünkü teklife göre, hükümlünün, kendisiyle görüşme yapan kişiler aracığıyla bir suç örgütünün faaliyetlerine yön verdiği konusunda somut olguların varlığı halinde Cumhuriyet Başsavcılığının istemi üzerine infaz hakimi kararıyla avukat ve diğer kişilerle görüşmesine 6 aya kadar sınırlama getirilebilecek.

Cumhuriyet Başsavcılığının kararı veya hükümlünün talebi üzerine bu karar kaldırılabilecek ya da sınırlama süresi kısıtlanabilecek.

Sınırlama kararının verilmesi halinde somut bir hukuki sorunla ilgili olarak görüşme yapılmasına ihtiyaç olduğu gerekçesiyle talepte bulunulduğu takdirde, sınırlama kararını veren hakimin kararı üzerine Türkiye Barolar Birliğinin görevlendireceği bir avukatın hükümlü ile görevli nezaretinde görüşme yapması sağlanabilecek. Görüşmenin, hukuki yardım amacı dışında yapıldığının söz konusu görevli tarafından tespit edilmesi halinde, görüşmeye son verilecek ve bu konuyla ilgili tutanak tutulacak. Görüşme başlamadan önce taraflar bu konuda uyarılacak.

Tutukluların hasta yakınlarını ziyareti

Teklifte, Ergenekon sanıklarından Mehmet Haberal'ın durumuyla gündeme gelen tutuklular için de ölüm ve hastalık izinleri düzenleniyor.

Anne, baba, eş, kardeş, çocuk ve eşin anne veya babasından birinin yaşamsal tehlike oluşturacak ağır hasta olduğunun sağlık kurulu raporuyla belgelendirilmesi durumunda tutukluya, soruşturmanın veya kovuşturmanın güvenliği bakımından sakınca oluşturmaması koşuluyla cumhuriyet savcısı, hakim veya mahkeme tarafından dış güvenlik görevlisinin refakatinde yol süresi dışında, hasta ziyareti için 1 gün izin verilebilecek. Tutuklunun, bu kapsamda, her bir ağır hasta yakınını bir defaya mahsus ziyaret hakkı olacak.

Tutuklunun, geceyi infaz kurumları da dahil olmak üzere nerede geçireceği izin veren merci tarafından belirlenecek.

Teklifin gerekçesinde, mevcut düzenlemelere ve uygulanan tedbirlere rağmen, hükümlülerin avukat ya da ziyaretçilerle görüşme haklarının kötüye kullandığının bilindiği, teklifle bu hakkın kötüye kullanılmasının engellenmesinin amaçlandığı belirtildi.


Cenaze için izin

Yüksek güvenlikli ceza infaz kurumunda bulunanlar da dahil olmak üzere güvenlik bakımından sakınca oluşturmaması ve tehlikeli olmayan hükümlünün dış güvenlik görevlisinin refakatinde bulunması şartıyla, kendisinin talebi ve Cumhuriyet Başsavcısının onayıyla ikinci derece dahil kan veya kayın hısımlarından birinin ya da eşinin ölümü nedeniyle cenazesine katılması için yol süresi dışında 2 güne kadar izin verilebilecek.
Sağlık kurulu raporuyla belgelendirilmesi şartıyla anne, baba, eş, kardeş, çocuk ve eşinin anne veya babasından birinin yaşamsal tehlike oluşturacak önemli ve ağır hastalıklarının bulunması nedeniyle, hasta ziyareti için yol süresi dışında 1 gün izin verilebilecek. İzin verilen hükümlünün geceyi infaz kurumları da dahil olmak üzere nerede geçireceği, izin veren merci tarafından belirlenecek.