Kuraklık bunu da yaptırdı: Yağmur suyu ihalesi

Kahramanmaraş'ta yağmursuyu yapım işi ihale edilecek.

18 Ağustos 2014 Pazartesi, 10:55
Abone Ol google-news

Kahramanmaraş-Terziler ve Konfeksiyoncular İhtisas Küçük Sanayi Sitesi Yapı Kooperatifi Başkanlığı, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın kredi desteği ile Yapı Kooperatifi Başkanlığının sorumluluğu altında yapılacak olan, Kahramanmaraş-Terziler ve Konfeksiyoncular İhtisas Küçük Sanayi Sitesi yağmursuyu yapım işi birim fiyat esası ve birim fiyatların her biri için geçerli olmak üzere işin tümüne indirim verilmek suretiyle, kapalı zarf teklif alma usulü ile ihale edilecek. İşin süresi 30 Kasım 2014 tarihine kadar olacak. Keşif bedeli bin 90 TL, geçici teminat bedeli ise 76 bin 300 TL olacak. ihale 2 Eylül 2014 tarihinde saat 10.00'da gerçekleştirilecek.

İş deneyiminde değerlendirilecek benzer işler; yol, içmesuyu, kanalizasyon, yağmursuyu, drenaj, gölet ve baraj yapım işleri şeklinde olacak. Kapalı zarf içerisinde teklif mektubunu içeren iç zarf da dahil olmak üzere ihaleye katılabilme şartı olarak istenilen bütün belgeler dış zarfa konularak oluşturulacak teklif dosyasının, en geç ihale günü saat 10.00'a kadar, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Mustafa Kemal Mah. Dumlupınar Bulvarı Eskişehir Yolu adresindeki odasına verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilecek. Belirtilen gün ve saatten sonra teslim edilen veya postadaki gecikmeler nedeniyle ulaşmayan teklifler dikkate alınmayacak. İsteklilerin gerçek veya tüzel kişi olması zorunlu olacak. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecek.

İhale dokümanı Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Mustafa Kemal Mah. Dumlupınar Bulvarı Eskişehir Yolu. 2151 Cad. No: 154 8. Kat 826 nolu odasında veya Kahramanmaraş Terziler ve Konfeksiyoncular İhtisas KSS Yapı Kooperatifi Başkanlığının Erkenez Mah. Ali Coşkun Caddesi Dulkadiroğlu/Kahramanmaraş adreslerinde görülebilecek. İstekliler tekliflerini, birim fiyatların her biri için geçerli olmak üzere işin tümüne indirim vermek suretiyle birim fiyat esası üzerinden verecekler. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekli ile keşif bedeline teklif edilen indirim oranının uygulanması sonucu bulunan toplam sözleşme bedeli üzerinden birim fiyat esaslı sözleşme düzenlenecek.10:02 18/08/2014