Kuruşuna kadar parti faaliyetleri için harcandı

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın CHP'ye yüklenerek kendini rahatlatmaya çalıştığını söyleyen CHP Genel Saymanı Mustafa Özyürek, partisinin Hazine'den aldığı yardımı kuruşuna kadar parti faaliyetleri için harcadığını belirtti.

08 Haziran 2009 Pazartesi, 12:16
Abone Ol google-news

CHP Genel Saymanı Mustafa Özyürek, ''yolsuzluklarla ilgili somut sorulara, somut cevaplar vermesi gereken Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın, CHP'ye yüklenerek kendini rahatlatmaya çalıştığını'' söyledi.

''Başbakan Erdoğan ile ilgili pek çok suç dosyasının TBMM raflarında beklediğini''
öne süren Özyürek, şunları kaydetti:

''Başbakan, yolsuzluk suçlamalarından bunaldıkça, CHP'ye ve Genel Başkanımız Deniz Baykal'a saldırıyor. Almanya'daki davada suçlanan ve Türkiye'de nihayet mal varlıklarına el konulan Deniz Feneri sanıklarının Başbakan'ın yakın çevresinde bulunduğu herkesçe biliniyor. Bu şüphelilerden biri olan Zahid Akman'ın Başbakan'ın koruması altında olduğu için RTÜK Başkanlığından istifa etmediği görüşü de kamuoyunda kabul ediliyor.

Kendisiyle ilgili suç dosyaları işleme konulup dokunulmazlığı kaldırılırsa güç durumda kalacağını bilen Başbakan, kendisinin ve diğer milletvekillerinin dokunulmazlığının kaldırılmasını engelliyor. Başbakan'ın söz konusu ettiği ve kendi suçluluğunu gözlerden gizlemek için gündeme getirdiği iddia, Anayasa Mahkemesinin 1998, 2004, 2005 ve 2006 yılları ile ilgili olarak yaptığı mali denetimle ilgilidir. Bu denetimin sonucu 8 Temmuz 2008 tarihli Resmi Gazete'de yayınlanmıştır.

Anayasa Mahkemesinin raporundan da anlaşılacağı gibi, Hazine yardımı siyasi partiler kanununda öngörüldüğü şekilde amacına uygun harcanmıştır. Ancak, yapılan harcamaların belgelendirilmesinde Anayasa Mahkemesi'nin farklı  yaklaşımı nedeniyle bazı harcamalar kabul edilmemiş ve Hazineye irat kaydedilmiştir. CHP'nin, Hazine'den aldığı yardım, kuruşuna kadar parti faaliyetleri için harcanmıştır.''

 

''Paralar yerli yerinde harcandı"

Mustafa Özyürek, harcamaların bankalar kanalıyla yapıldığının kayıtlı olduğunu ifade ederek, Başbakan Erdoğan'ın Anayasa Mahkemesinin söz konusu olaya ilişkin kararlarını inceleyerek konuşmasının daha doğru olacağını belirtti.

Özyürek, CHP için harcandığı kesin olan ama Anayasa Mahkemesinin belgelendirme değerlendirmesi açısından uygun bulunmayan harcamalar hakkında ise şu bilgileri verdi:

''Partinin görevlendirdiği milletvekili ve yöneticilerin uçak, otobüs ve benzeri gibi yol giderleri, belgeler parti adına düzenlenmediği için Anayasa Mahkemesi tarafından kabul edilmemiştir. Bu harcamalar uçak, otobüs biletleri ile belgelendirilmektedir. Tasdikli fotokopisi olan faturalara dayalı harcamalar, ödemeleri banka tarafından yapılmasına rağmen Anayasa Mahkemesince kabul edilmemiştir. Gecikme zammı ve para cezaları (trafik cezası vb.) makbuzları ile belgelendirilmesine rağmen kabul edilmemiştir.

Emekli olan parti çalışanlarına ödenen ihbar tazminatı, banka dekontları ile belgelendirilmesine rağmen Anayasa Mahkemesi tarafından kabul edilmemiştir. İhbar tazminatı ödenen çalışanların isimleri partinin defterlerinde kayıtlıdır.

Partiden emekli olan personelin bir kısmı deneyimleri nedeniyle sözleşmeli olarak istihdam edilmeye devam edilmiş, sözleşme ücretleri banka vasıtasıyla ödenmiştir. Ayrıca sözleşmelilerden kesilen vergiler, vergi dairesine beyan edilmiş ve makbuz karşılığı ödenmiştir. Ancak Anayasa Mahkemesi banka dekontlarını ve vergi dairesi makbuzlarını uygun belge kabul etmemiştir.

Bazı televizyon kanallarına yapılan ödemeler, bazı faturaların süresinde kesilmediği, bazı ödemelerin partinin aldığı hizmetle ilgili olmadığı görüşüyle Anayasa Mahkemesi tarafından kabul edilmemiştir. Televizyonlara yapılan bu ödemelerin tamamı banka vasıtasıyla yapılmış olup banka dekontları ile belgelendirilmektedir. Anayasa Mahkemesinin Hazine'ye irat yazılmasına karar verdiği 930 bin liralık harcamalar yukarıda belirtilen başlıca kalemlerden oluşmaktadır.''


Hazinenin parasının parti amacına uygun olarak yapıldığının belgeli olduğunu savunan Özyürek, harcamaların çok büyük bölümünün bankalar vasıtasıyla yapıldığı için, banka dekontlarının mevcut olduğunu ifade etti.

CHP'nin, Hazine yardımını nerelere harcadığının Anayasa Mahkemesi kararında da açıkça görüldüğüne dikkati çeken Özyürek, ''Usulsüz hiçbir harcama yoktur. Sadece bu harcamaların belgelendirilmesinde Anayasa Mahkemesi ile aramızda değerlendirme farkı bulunmaktadır'' dedi.