MEB'in 5 yıllık yol haritası belli oldu

Milli Eğitim Bakanlığı'nın (MEB) internet sitesinde, 2019-2023 Stratejik Planı yayınlandı. MEB'in 5 yıllık yeni yol haritasına göre, öğrencilerin yaş, okul türü ve programlarına göre gereksinimlerini dikkate alan, "beceri temelli yabancı dil yeterlikleri" sistemine geçileceği belirtildi.

29 Kasım 2019 Cuma, 16:08
MEB'in 5 yıllık yol haritası belli oldu
Abone Ol google-news

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayınlanan 2019-2023 Stratejik Planı'na göre, öğretim programları tüm kademelerde bütünsel, yetenek kümeleri ile ilişkilendirilmiş, esnek ve modüler yapılar olarak yeniden yapılandırılacağı ifade edildi.

Öğrencilerin yaş, okul türü ve programlarına göre gereksinimlerini dikkate alan "beceri temelli yabancı dil yeterlikleri" sistemine geçilirken, öğretmen ve okul yöneticilerinin gelişimlerini desteklemek amacıyla ise yeni bir mesleki gelişim anlayışı, sistemi ve modeli oluşturulacağı hedefler arasında yer aldı.

Program haritasında özel eğitim ihtiyacı olan bireylere de değinilirken, akranlarından soyutlamayan ve birlikte yaşama kültürünü güçlendiren eğitimde adalet temelli yaklaşım modeli geliştirileceğinin altı çizildi. 

"BECERİ TEMELLİ YABANCI DİL YETERLİKLERİ"

Bakanlık, öğrenme süreçlerini destekleyen dijital içerik ve beceri destekli dönüşüm ile Türkiye'nin her yerinde yaşayan öğrenci ve öğretmenlerin eşit öğrenme ile öğretme fırsatlarını yakalamalarını, öğrenmenin sınıf duvarlarını aşmasını sağlamayı hedefliyor. 

ÖĞRETMENLER İÇİN YENİ MESLEKİ GELİŞİM MODELİ

Stratejik plan kapsamında yönetim ve öğrenme etkinliklerinin izlenmesi, değerlendirilmesi ve geliştirilmesi amacıyla "veriye dayalı yönetim yapısı"na geçileceği belirtildi. Öğretmen ve okul yöneticilerinin gelişimlerini desteklemek amacıyla yeni bir mesleki gelişim anlayışı, sistemi ve modeli oluşturulacağı ifade edilirken eğitimin niteliğinin artırılması ve okullarda planlı yönetim anlayışının yerleşmesi amacıyla bütçe ile plan bağını kuran verimli bir finansman modeli oluşturulacağı belirtildi.

ÖZEL GEREKSİNİMLİ ÖĞRENCİLER İÇİN ADALETLİ SİSTEM

Özel gereksinimli öğrencilerin bedensel, ruhsal ve zihinsel gelişimlerini desteklemek amacıyla öğrencilerin mizaç, ilgi ve yeteneklerine uygun eğitimi alabilmelerine imkan veren işlevsel bir psikolojik danışmanlık ve rehberlik (PDR) yapılanması kurulacağı belirtiliyor. Programda özel eğitim ihtiyacı olan bireyleri akranlarından soyutlamayan ve birlikte yaşama kültürünü güçlendiren eğitimde adalet temelli yaklaşım modeli geliştirilmesi hedeflendi. 

60 BİN PAYDAŞLA ANKET

Plan kapsamında MEB okul ve kurumları, kamu kurum ve kuruluşları ile il, ilçe milli eğitim müdürlüklerinde görevli 60 bin ilgilinin katılımıyla "Paydaş Anketi" gerçekleştirildi. Stratejik plandaki hedefler, paydaşların bu ankete verdiği yanıtların ışığında belirlendi. 

Katılımcılar, 5 yıllık süreçte en çok öncelik verilmesi gereken alanların sırasıyla "öğretmen politikaları, öğrenci başarısını artırmaya yönelik faaliyetler, öğrencilerin bilimsel, kültürel, sanatsal ve sportif faaliyetlere katılımı, zorunlu eğitim faaliyetleri ve öğretim programları" olduğu görüşünü paylaştı.