Meclis haftaya çek yasası ile başlayacak

Meclis haftaya karşılıksız çekte hapis cezasını kaldıran ve bunun yerine 10 yıllık çek kullanma yasağı getiren tasarıyla başlayacak, kamuoyunda "Haberal" düzenlemesi olarak adlandırılan hükümlü ve tutuklulara hasta ziyareti için izin verilmesini öngören teklif ile devam edecek.

22 Ocak 2012 Pazar, 09:07
Abone Ol google-news

Meclis Genel Kurulu'nda bu hafta Çek Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ile Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi görüşülecek.
 

Karşılıksız çeklere hapis cezası kaldırılacak

Çek Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ile karşılıksız çeklere hapis cezası kaldırılacak. Karşılıksız çek kesenlere ilişkin hapis cezası yerine, 10 yıl çek kullanma yasağı uygulanacak.
 

Tutuklu ve hükümlüye hasta ziyareti, Öcalan yararlanamayacak 

Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi yasalaşırsa tutuklu ve hükümlüler kanunda öngörülen yakınlarının ağır hastalık hallerinin bulunması ve bu durumun sağlık kurulu raporu ile belgelendirilmesi hallerinde söz konusu hasta yakınlarını ziyaret edebilecek. Teklif yasalaşırsa ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası alanlar hasta ziyareti düzenlemesinden yararlanmayacak.
 

Tutuklu ve hükümlüye hasta ziyareti için bir gün izin

Teklife göre, ağırlaştırılmış müebbet ceza alanlar hariç, hükümlünün ana, baba, eş, kardeş, çocuk ile eşinin anne ve babasından birinin yaşamsal tehlike oluşturacak önemli ve ağır hastalık hallerinin bulunması ve bu durumun sağlık kurulu ile belgelendirilmesi şartıyla hükümlülere hasta ziyareti için yol süresi dışında bir gün izin verilebilecek.
Yurtdışına çıkmasını gerektirmesi durumunda hükümlüye izin verilemeyecek. Tutukluların ana, baba, eş, kardeş, çocuk ile eşinin anne ve babasından birinin yaşamsal tehlike oluşturacak önemli ve ağır hastalık hallerinin bulunduğunun sağlık kurulu raporu ile belgelendirilmesi durumunda tutukluya, dış güvenlik görevlisinin refakatinde yol süresi dışında hasta ziyareti için bir gün izin verilecek. Yurtdışına çıkması gerektirmesi durumunda tutukluya izin verilmeyecek.

Cenazeye iki gün izin

Ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptıranlar hariç, güvenlik bakımından sakınca oluşturmaması koşuluyla tehlikeli olmayan hükümlünün, dış güvenlik
görevlisinin refakatinde bulunmak şartıyla, talebi ve Cumhuriyet Başsavcısının onayıyla;ikinci derece dahil kan veya kayın hısımlarından birinin ya da eşinin ölümü nedeniyle cenazesine katılması için yol süresi dışında ikigüne kadar izin verilebilecek.
 

Hükümlünün avukatıyla görüşmesine 6 aya kadar sınırlama

Teklif ile, hükümlünün, kendisiyle görüşme yapan kişiler aracılığıyla bir suç örgütünün faaliyetlerine yön verdiği hususunda somut olguların varlığı hâlinde, Cumhuriyet Başsavcılığının istemi üzerine, infaz hâkimi kararıyla avukat ve sair kişilerle görüşmesine altı aya kadar sınırlama getirilebilecek.

Meclis içtüzüğü değişiyor

AKP Grup başkanvekilleri tarafından hazırlanan TBMM İçtüzüğünde Değişiklik Yapılmasına Dair İçtüzük Teklifi, Meclis Anayasa Komisyonu'nda Perşembe günü görüşülecek. Geçen hafta yapılan Anayasa Komisyonu'nda, teklif alt komisyona gönderilmişti. Alt komisyon çalışmalarını Salı günü tamamlayacak. Raporunu da Çarşamba günü verecek.

CHP ve MHP'nin "muhalefetin sesi kısılacak" gerekçesiyle karşı çıktığı teklifin getirdiği düzenlemeler şöyle:  "Genel Kurul'da, grup önerisinde öneriyi veren gruptan bir milletvekili 5 dakikayı geçmemek üzere önerinin gerekçesini açıklayacak.  Komisyonlarda söz almada öncelik komisyon üyelerinin olacak. Söz, istem sırasına göre verilecek. Komisyon Başkanı veya hükümet temsilcileri söz sırasına bağlı olmayacak.
 

Komisyon üyeleri her madde için birer değişiklik önergesi verecek

Komisyon üyeleri dışında kimse değişiklik önergesi veremeyecek ve oy kullanamayacak. Komisyon üyeleri her madde için ancak birer değişiklik önergesi verebilecek.

Çalışma saatleri değişiyor

TBMM Genel Kurulu'nun 15.00-19.00 saatleri arasında olan çalışma süresi 14.00-20.00 olarak yeniden düzenlenecek. Hükümet gündem dışı konuşmalara ancak on dakika süreyle cevap verebilecek.

Yerinden söz isteyen vekile birer dakika

Başkan, görüşülen gündemle ilgisi olmayan acil bir konu hakkında pek kısa bir sözü olduğunu belirten üyelere, bir birleşimde toplam süresi 10 dakikayı geçmemek üzere yerinden birer dakika konuşma izni verebilecek.
 

Usul tartışmasında süre azalıyor

Usul hakkında görüşmelerde beşer dakikayı geçmemek üzere lehte ve aleyhte en fazla birer kişiye söz verilecek. Mevcut uygulamada ise bu yolda bir istemde bulunulursa, onar dakikadan fazla sürmemek şartıyla, lehte ve aleyhte en çok ikişer kişiye söz veriliyor.
 

Genel Kurul Salonu'nda materyal bulundurmak yasak

Genel Kurul'da söz kesmek, şahsiyatla uğraşmak, döviz ve pankart getirmek ve çalışma düzenini ve huzuru bozucu herhangi bir materyali Genel Kurul Salonu'nda bulundurmak ve bu türden hareketlerde bulundurma yasak olacak.
 

Önergeler sadece aykırılık sırasına göre okunacak

Genel Kurul'da değişiklik önergeleri aykırılık sırasına göre okunacak işleme konacak. Mevcut uygulamada ise değişiklik önergeleri önce veriliş, sonra aykırılık sırasına göre okunup işleme konuluyor. Genel görüşme önergelerinin Genel Kurul'da okunma işleminden vazgeçilecek bunun yerine verilen önerge ve özeti bastırılarak dağıtılacak. Araştırma önergelerinin Genel Kurul'da okunma işleminden vazgeçilecek bunun yerine verilen önergenin özeti bastırılarak milletvekillerine ulaştırılacak.
 

Sık sık karar yeter sayısı istenmeyecek

İşaret oylamalarda karar yeter sayısının mevcut olup olmadığının tespiti, en az onbeş milletvekilinin ayağa kalkması veya yazılı istemde bulunulması halinde yerine getirilecek. Teklifin gerekçesinde, herhangi bir milletvekilinin çalışmaları aksatmak gayesi ile sık sık karar yeter sayısı istemesinin önüne geçilmesinin öngörüldüğü belirtildi.
 

Genel Kurul'a döviz, pankart, materyel getirene kınama cezası

Genel Kurula çalışma düzenini ve huzurunu bozucu döviz, pankart ve materyal getirmek kınama cezasını gerektiren haller arasında yer alacak."
 

AB Uyum Komisyonu ve Sanayi Komisyonu toplanacak

AB Uyum Komisyonu 25 Ocak Çarşamba günü yapacağı toplantıda, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı yetkililerini dinleyecek. 26 Ocak Perşembe günü toplanacak olan Meclis Sanayi Komisyonu'nun gündeminde de uluslararası tasarılar bulunuyor.