Prof. Dr. Pala hakkında açılan soruşturmada karar açıklandı

Uludağ Üniversitesi, koronovirüs pandemisi sürecinde Bursa’da yerel medya sitesine verdiği demeç nedeniyle Prof. Dr. Kayıhan Pala hakkında açılan soruşturmayı tamamlandı. Pala hakkında men-i muhakeme yani yargılamayı gerektirir suç bulunmadığına karar verildi.

01 Eylül 2020 Salı, 18:25
Abone Ol google-news

Prof. Dr. Kayıhan Pala’nın 21 Nisan 2020 tarihinde, “enBursa.com” isimli internet haber sitesinde, koronavirüs pandemisiyle ilgili yayınlanan söyleşisinde “halkı yanlış bilgilendirdiği, paniğe yönlendirdiği” iddiasıyla, Bursa Valiliği İl İdare Kurulu, Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulunmuş, savcılık suç duyurusunu görevsizlik kararı ile Rektörlüğe göndermişti.

Uludağ Üniversitesi Rektörlüğü soruşturmayı, görevlendirdiği hukuk fakültesi öğretim üyesi soruşturmacının raporunun ardından, içinde tıp fakültesi, mühendislik fakültesi ve eğitim fakültesi dekanlarının olduğu, üç kişilik son soruşturma komisyonunun kararı doğrultusunda sonlandırdı. Pala hakkında men-i muhakeme yani yargılamayı gerektirir suç bulunmadı. Karar bir üst kurul olan Danıştay’a tarafından incelenecek ve onanırsa karar kesinleşecek.

Üniversitenin kurduğu komisyonun verdiği kararda, Pala’nın ifade özgürlüğünü kullandığına dikkat çekilerek, bu özgürlüğün Anayasa ve Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nin ilgili maddeleriyle koruma altına alındığı hatırlatıldı. Kararda Pala’nın durumunun ise Anayasa’nın 27’nci Maddesi kapsamına girdiği belirtilerek, “Herkes bilim ve sanatı serbestçe öğrenme ve öğretme, açıklama, yayma ve bu alanlarda her türlü araştırma hakkına sahiptir” ifadeleri kullanıldı.

 Türk Tabipleri Birliği ise karar hakkında yaptığı yazılı açıklamada, şunları belirtti: 

"Hükümete ve taşra teşkilatı yetkililerine çağrıda bulunuyoruz; toplum sağlığını koruma görevinizi, suç duyurusu, idari soruşturma vb. yollarla, bilim insanları, hekimler, sağlık personeli üzerinde baskı kurmaya çalışarak yerine getiremezsiniz. Bilim insanlarının bilimsel bilgilerine dayanarak yaptığı değerlendirmelere eğer bir karşılık verilecek ise bunun yolu onu baskı altına almak için hakkında ceza soruşturması açmak, ceza tehdidi yöneltmek değildir; bu değerlendirmelerin neden hatalı olduğunu, bilimsel metoda, kanıta dayanan çalışmalarla açıklamaktır."

"Pandeminin tüm toplumun ve sağlık çalışanlarının sağlığı, yaşamı için ciddi tehdit oluşturduğu günlerdeyiz. Bu büyük sorunla, bilim insanlarını, hekimleri susturarak değil, onların eleştirel düşüncelerini, önerilerini hiçbir kaygı duymadan özgürce ifade etmelerini sağlayarak, onlardan yararlanarak baş edebiliriz. Hekimler, sağlıkçılar olarak ölmek değil, bilgimizi ve emeğimizi toplum sağlığını korumak,  yaşamak ve yaşatmak için kullanmak istiyoruz. Baskı ve tehditlere boyun eğmeden görevini yapmak için çaba gösteren bütün meslektaşlarımıza, bilim insanlarına ve çalışma arkadaşlarımıza teşekkür ediyoruz."