Resmi ilan tarifeleri yeniden belirlendi

Resmi ilanların bir santimetresinin tek sütundaki yayın ücreti 7 TL olurken, günlük fiili satış ortalaması 10 binden az olmayan gazeteler için 7.70 TL, 25 binden az olmayan gazeteler için 15 TL, 50 binden az olmayan gazeteler için de 27 TL olarak belirlendi.

23 Ocak 2009 Cuma, 08:57
Abone Ol google-news

Bakanlar Kurulu'nun, "Resmi İlan Fiyat Tarifesi" ile ilgili kararı Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre, resmi ilanların yayın ücreti, tek sütunda bir santimetrelik boy ile ölçülmek suretiyle tespit edilecek. Ancak, birden fazla sütunu kapsayacak şekilde yayınlanan ilanların sütun sayısının belirlenmesinde; 10 puntoluk metin harfleri ile dizilen ilan metinleri için tek sütun genişliği 40 milimetre, 8 puntoluk metin harfleri ile dizilen ilan metinleri için tek sütun genişliği 36 milimetre olacak şekilde karşılaştırılarak işlem yapılacak. Anılan ilanların söz konusu sütun genişliklerine göre ölçümlenebilmesi için, gazetelerin içeriklerindeki diğer yazı metinlerinin dizgisinde de belirtilen punto büyüklüklerindeki metin harflerinin kullanılması asıl olacak.

Resmi ilan başlıklarının 24 puntoyu geçmemesi ve bu başlıkların ilan metinleri ile mütenasip olması şart olacak. Başlık dışında 10 puntoluk metin harfleriyle dizilen ilanların 5 santimetrelik kısmında en az 12 satır, 8 puntoluk metin harfleriyle dizilen ilanların 5 santimetrelik kısmında ise yine en az 14 satır yazı bulunacak. İlan metinlerinde 8 puntodan küçük harfler kullanılmayacak. Daha büyük puntolu harflerle ve daha dar sütuna dizilen ilanlar, yapılan açıklamalar kapsamında kıyaslanarak hesaplanacak.

Resmi ilanların bir santimetresinin tek sütundaki yayın ücreti geçen yıla göre değişmeyerek 7 TL olarak belirlendi. Günlük fiili satış ortalaması 10 binden az olmayan gazeteler için 7 TL'den 7.70 TL'ye, 25 binden az olmayan gazeteler için 14 TL'den 15 TL'ye ve 50 binden az olmayan gazeteler için de 26 TL'den 27 TL'ye çıkarıldı. Belirtilen ücretlere KDV dahil olmayacak.
Resmi ilanların tahmini bedelleri, Basın İlan Kurumu'nun tespit edeceği esaslara göre, ilanı verenler tarafından peşin olarak Kuruma ödenecek ve fatura tanziminden sonra mahsup işlemi yapılacak. Kanuni engeller sebebiyle tahmini ilan bedellerini peşin ödeyemeyen merkezi yönetim kapsamındaki kamu idareleri, faturanın kendilerine ulaşması üzerine borçlarını derhal ödeyecek.

Bu tarife, Resmi Gazete'de yayımını takip eden ay başından itibaren yürürlüğe girecek.