RTÜK Başkanı Dursun hakkında suç duyurusu

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Uzman Denetçisi Cengiz Özdiker, ''Kurumsal Kaynak Planlaması Projesi'' kapsamındaki çalışmalarla kurumun zarara uğratıldığı iddiasıyla RTÜK Başkanı Davut Dursun ve METEKSAN Genel Müdürü Alper Köstem'in de aralarında bulunduğu kişiler hakkında suç duyurusunda bulundu.

18 Mayıs 2011 Çarşamba, 14:56
Abone Ol google-news

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına sunulan suç duyurusu dilekçesinde, Ağustos 2007'de RTÜK Başkanlığının oluruyla başlatılan ''Kurumsal Kaynak Planlaması Projesi''nin, sözleşme süresinin 36 hafta olarak belirlenmesine rağmen 24 Kasım 2010 tarihli RTÜK Başmüfettişi raporu doğrultusunda, başarısız olduğu ve tamamlanamadığı için 4 yıl sonra feshedildiği kaydedildi.

Dilekçede, ''Sözleşmenin feshinden sonra, 21 Aralık 2010 tarihinde Üst Kurul tarafından proje yöneticileri hakkında işlem yapılması yönünde karar alınmasına rağmen, 1 Şubat 2011 tarihinde, Üst Kurul kararına aykırı olarak projeyi yürütenler dışında bir daire başkanlığının, makam oluru ile görevlendirildiği, 24 Nisan 2011 tarihinde de yeni bir makam oluru ile Tasfiye Komisyonu oluşturularak, bu konudaki istekli kuruluşlarla görüşülüp kamunun uğradığı 4 milyon lirayı aşkın zarara kılıf aranmaya çalışıldığı'' savunuldu.

''Sonuçlanmamış proje için başlangıçta yapılan kamu harcamalarının denetlenmediği'' iddia edilen dilekçede, ''Proje kapsamında yazılım ve donanım malzemesinin temini için Devlet Malzeme Ofisi'nin hesabına 4 milyon 322 bin 349 lira yatırılmasına karşın, bugüne kadar ihale edilen işlerin yapılmadığı, RTÜK ve bürokratlarınca da Kurul lehine gerekli işlemlerin yapılmadığı'' ileri sürüldü.

İhalenin, kamuya açık ve usulüne uygun bir şekilde yapılmadığı savunulan dilekçede, şu iddialara yer verildi:

'İhaleyi üstlenen METEKSAN Sistem ve Bilgisayar Teknolojileri A.Ş. hükmi şahsiyeti ile yönetici ve sahiplerinden Alper Köstem'in RTÜK içerisinde, işin planlanması ve komisyonlarda yürütülmesinde görev alan bazı kişilerle usulsüz menfaat ilişkileri kurduğu, böylece kamu zararının kasten ve planlı kurgulandığı duyumlanmaktadır.
Bu işin usul ve mevzuata aykırı olarak METEKSAN Firmasına parasal kaynak sağlamak için verildiği ve bu taahhüt akdinin yapıldığı 2007 yılından sonraki 4 yılı aşkın süreçte tamamlanamadığı gibi firmanın iflas ettiğine dair açık ve yoğun bilgilere rağmen, kamu menfaati gözetilmeksizin sürekli süre uzatımlarına gidilip, cezai süreç başlatılmayarak firmanın ısrarla ve haksızca kayrıldığı, hukuka açıkça aykırı iş ve işlemler nedeniyle kamu zararının tüm yönleriyle zimmet ve irtikap suçları bakımından da soruşturulması gerektiği açıktır.''

Dilekçede, ''Üst Kurulun, ihale şartlarının ve denetim sürecinin her aşamasında görev yüklediği RTÜK Hukuk Müşavirliğinin, kendi birimiyle ilgili görev ve yazışmalarda çelişkili ifadelerle kafa karıştırmakta ve cezai açıdan soruşturma sürecinin başlatılmasını engellemekte olduğu ve halen devam eden bir işte bütün fiillerde disiplin açısından zaman aşımı olduğu yönünde mütalaası ile görev ihmali sergilediği kuşkusuzdur'' denildi.
 

Devlet Denetleme Kurulu raporu

Suç duyurusu dilekçesinde, Devlet Denetleme Kurulu'nun ''Radyo ve Televizyon Üst Kurulunun 2006-2007 ve 2008 Yılları Faaliyet ve İşlemleri'' hakkında hazırladığı 17 Ekim 2010 tarihli denetleme raporunda da ''Kurumsal Kaynak Projesi ile ilgili olarak, teslim edilmesi gereken tarih üzerinden uzun zaman geçmesine rağmen, teslimin yapılamaması hususu, gerekirse problemin olduğu diğer kurumlarla da görüşmelerde bulunularak, ayrıntılı bir şekilde değerlendirilmeli, cezai müeyyide hükümleri işletilmeli, kurum menfaati görülmesi halinde sözleşmenin feshedilmesi sağlanarak, kurumun uğradığı zararların tazmin edilmesi yoluna gidilmesi...'' şeklinde ifadelere yer verildiği aktarıldı.

Dilekçede, RTÜK Başkanı Davut Dursun, eski RTÜK Genel Sekreteri ve İçişleri Bakanlığı Hukuk Müşaviri Şeref Ataklı, RTÜK Kamuoyu Yayın Araştırmaları ve Ölçme Dairesi Başkanı Halil İbrahim Gül, İzin ve Tahsisler Dairesi Başkanı Muhsin Kılıç, RTÜK 1. Hukuk Müşaviri Aslan Narin, Mühendis Veli Ünal, Programcı Defne Uğurlu ve eski RTÜK İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanı Mehmet Nuri Erikel ile METEKSAN A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Alper Köstem'in, ''zimmet, irtikap, görevi kötüye kullanmak, kanunları uygulamamak, denetim görevinin ihmali, suçu bildirmemek ve suçluyu korumak'' gibi suçlardan cezalandırılmaları talep edildi.
 

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu Başkanı Prof. Dr. Davut Dursun

Öte yandan, Radyo ve Televizyon Üst Kurulu Başkanı Prof. Dr. Davut Dursun, konuya ilişkin şu yanıtı verdi:

''Radyo ve Televizyon Üst Kurulu, tamamlanması geciken 'Kurumsal Kaynak Planlaması Projesi' ile ilgili ek süre talebini reddetmiş ve konunun incelenmesine karar vermiştir. Müfettiş incelemesi sonucunda, işin feshedilmesi için çalışmalar başlatılmış ve bu durum Devlet Malzeme Ofisine yazıyla bildirilmiş olup, daha önce Devlet Malzeme Ofisine ödenmiş olan 1 milyon 64 bin TL'nin yeniden Kurum hesabına aktarılması sağlanmıştır.
Ayrıca projenin yürütülmesinde görevli ve yetkili olanlar hakkında soruşturma açılmasına karar verilmiştir. Üst Kurulun 3 Şubat 2011 tarihli toplantısında konunun 'adli ve kamu zararı' açısından da değerlendirilmesine karar verilmiştir.
Gelinen son aşamada tasfiye komisyonu kurulmuştur. Tasfiye komisyonunun çalışmalarını bitirmesinden sonra proje ikmal komisyonu kurularak proje tamamlanacaktır.''