RTÜK'te atama tartışması

RTÜK'ün 1 Nisan'daki toplantısı bu kez de "atama" krizine sahne oldu. Üst Kurul Uzmanı olan birçok ismin daire başkanlıkları ve müdürlük kadrolarına atanması CHP'li üyelerin tepkisine neden oldu. Toplantıda gündem dışı ele alınan atamalar, 6'ya karşı 3 oyla gerçekleştirildi.

03 Nisan 2009 Cuma, 06:03
Abone Ol google-news

RTÜK'te atama depremi yaşandı. Genel Sekreter Şeref Ataklı imzalı, birçok üst kurul uzmanı ismin daire başkanlıkları ve müdürlük kadrolarına atanmasını öngören yazı Üst Kurul'un 1 Nisan Çarşamba günü gerçekleştirilen toplantısında gündem dışı olarak ele alındı. Atamalar CHP kontenjanından seçilen üç RTÜK üyesinin karşı çıkmasına rağmen yapıldı.
 

"Bu atamalar keyfi"

RTÜK'ün CHP'li üyesi Mehmet Dadak, atama konusunun toplantıya gündem dışı, alalade getirilmesinin usule uygun olmadığını ifade ederek, atamalara karşı çıkış nedenlerine ilişkin şunları söyledi:
"Birincisi toplantıya konu gündem dışı geldi. Bu şekilde olması usule uygun değildir. İkincisi bu kişiler ehil mi değil mi, görevlerinde başarılı mı değil mi onlara ilişkin herhangi bir bilgi yok. Ekinde CV'leri yok. Sadece çalışma durumları var. Üçüncüsü daha önce yaptırdığımız bir norm kadro şemamız var. Bu "Norm Kadro Şeması"na uygun olup olmadığını bilmiyoruz.

Dördüncüsü ve en önemlisi 3984 Sayılı RTÜK Yasası'nın 15. maddesinin son fıkrasında, 'Üst Kurul Atama Usulleri Yönetmeliği çıkarır. Ona göre atama yapar' der. Oysa 'Atama Usulleri Yönetmeliği' kanun çıktığından beri bugüne kadar çıkmamıştır. Çıkmadığı için de objektif kriterlere göre değil; subjektif tarafgir kriterlere göre atama yapılmaktadır. Atamalar, 'Atama Usulleri Yönetmeliği' çıkarılmadan yapılan keyfi atamalardır. Beşinci ve son olarak, yeni yasa tasarımız hazır. Yasa çıkacak. Yasa çıktıktan sonra bu atamaların yapılacağının daha uygun olacağı düşüncesiyle bu atamalara karşı çıktım."
 

Tartışma yaratan atamalar

Genel Sekreter Şeref Ataklı imzalı ve tartışma yaratan atamalara göre;
İzleme ve Değerlendirme Dairesi Başkanlığı'nda Üst Kurul Uzmanı olan Emir Miracettin Ulucak ve Osman Ardoğan Daire Başkan Yardımcısı kadrolarına; İzin ve Tahsisler Dairesi Başkanlığı'nda Üst Kurul Uzmanı olarak görev yapan Mehmet Emin Maltaş ile Mühendis olarak görev yapan Nemci Kapıcı Daire Başkan Yardımcısı kadrolarına; Teknik Hizmetler Dairesi Başkanlığı'nda sistem çözümleyici olarak görev yapan Murat Bahçeci ile Üst Kurul Uzmanları Mahmut Kalkan ve Muammer Kaya Daire Başkan Yardımcısı kadrolarına; İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı'nda Üst Kurul Uzmanı olarak görev yapan Şevki Hakan Durak Daire Başkan Yardımcısı kadrosuna; Sayman olarak görev yapan Veysel Şengül ile Üst Kurul Uzmanı Mustafa Sıtkı Ayhan Müdür kadrolarına; bu suretle boşalacak olan Saymanlık kadrosuna ise Memur Adem Çobaner'in atanmasına karar verildi.

Öte yandan, Başkanlık makamında görevli Üst Kurul Müşaviri Yaşar Ugürol'un Eğitim Dairesi Başkanlığı'na Daire Başkan Yardımcısı kadrosuna; Eğitim Dairesi Başkanlığı'nda görev yapan memur Dr. Mehmet Çakırtaş'ın ise müdür kadrosuna; Kamuoyu, Yayın Araştırmaları ve Ölçme Dairesi Başkanlığı'nda Şef olarak görev yapan Didem Nacak Müdür kadrosuna, Personel Dairesi Başkanlığında Üst Kurul Uzmanı olarak görev yapan Fendiye İnci Özkan ile Alaettin Kutlu'nun da yine müdür kadrosuna atanmasına 1 Nisan'da yapılan Üst Kurul toplantısında karar verildi.

 

"Atamalar üst kurul kararı ile gerçekleştirilmiştir"

Öte yandan RTÜK'ten yapılan açıklamada, kurulun 1 Nisan 2009 tarihli toplantısında kurum içinden boş bulunan bazı kadrolara atama yapıldığına ilişkin basın yayın organlarında yer alan haberler üzerine bazı hususların açıklanması zorunluluğunun doğduğu ifade edildi.

RTÜK'ün ülke genelinde yayın yapan radyo ve televizyonların düzenlenmesi ve denetlenmesinden sorumlu olduğu belirtilerek, ''Bu çerçevede yürütülmekte olan ve yürütülmesi planlanan çalışma ve projeleri de uzman personel eliyle gerçekleştirmektedir'' denildi.

Bu projelerden bazılarının, sayısal kayıt arşivi ve analiz sistemi, medya okuryazarlığı, kurum içi ve yayıncılara yönelik kurum dışı eğitim faaliyetleri, kalite yönetim sistemi, kurumsal kaynak planlaması olduğunun belirtildiği açıklamada, şunlar kaydedildi:
''Bu projelere bağlı olarak daire başkanlıklarının artan iş yükünü karşılamak üzere kariyer ve liyakat ilkeleri de gözetilerek hiyerarşiye uygun bir şekilde tamamı halen üst kurul bünyesinde, önemli bir kısmı ise 10-15 yıldır üst kurulda çalışmakta olan personel arasından söz konusu atamalar gerçekleştirilmiştir. Bahse konu atamalar norm kadro şeması da dikkate alınarak üst kurul kararı ile gerçekleştirilmiştir.

Yapılan atamalar 3984 sayılı Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayınları Hakkında Kanun ile 8.11.2002 tarih ve 24930 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Radyo ve Televizyon Üst Kurulu Personel Yönetmeliğinde öngörülen koşullara uygun olup, hukuka aykırı herhangi bir husus bulunmamaktadır.''