'Ruh Sağlığı Yasası bekletilmeden çıkarılmalıdır'

Ruh Sağlığı Platformu, ülkemizde bir an önce Ruh Sağlığı Yasası'nın çıkarılması ve koruyucu hizmetlere önem verilmesi gerektiğini belirterek "Başta Sağlıkta Dönüşüm Politikası ve Genel Sağlık Sigortası olmak üzere sağlık hizmetlerine ulaşımı güçleştiren ekonomik görünümlü düzenlemeler, hasta hakları lehine değiştirilmelidir" denildi.

08 Ekim 2012 Pazartesi, 12:45
Abone Ol google-news

10 Ekim Dünya Ruh Sağlığı Günü nedeniyle dün, İstanbul Tabip Odası’nda basın toplantısı düzenlendi.

Toplantıya Türkiye Psikiyatri Derneği Başkanı Prof. Dr. Tunç Alkın, Türk Nöropsikiyatri Derneği Başkan Prof. Dr. Peykan Gökalp, Türk Psikologlar Derneği İstanbul Şubesi Başkanı Psk. Yrd. Doç. Aslı Çarkoğlu, Çocuk ve Gençlik Ruh Sağlığı Derneği Başkan Prof. Dr. Füsun Çuhadaroğlu, Psikiyatri Hemşireleri Derneği Başkan Doç. Dr. Yasemin Kutlu, Şizofreni Derneği Federasyonu Başkanı Doç. Dr. Haldun Soygür ve üye Mesut Demirdoğan, İstanbul Tabip Odası’ndan Dr. Emel Atik katıldı.

Ruh Sağlığı Platformu adına yapılan ortak açıklamada, şiddetin yaşamın her alanında yükseldiği, kadınlara, çocuklara yönelik bedensel ve cinsel şiddetin giderek arttığı anımsatılarak şöyle denildi:
“Toplumsal şiddetin arttığı ve toplumun tüm kesimlerini etkilediği bir ortamda sağlık çalışanlarına, özellikle hekime yönelik şiddet on yıl öncesine göre 50 katına yükselmiştir. Şiddetin bireysel ve toplumsal en yüksek derecesi olan savaş gerçek bir tehlike olarak kapımıza dayanmış, can almaya başlamıştır.”

Olabilecek en yüksek düzeye ulaştığı günümüzde şiddet, toplumun en kırılgan, en kolay etkilenebilir kesimlerini oluşturan çocuk ve gençler üzerinde düzeltilemez etkiler yaratacağına dikkat çekilen açıklamada, özetle şu ifadelere yer verildi:
“Depresyon başta olmak üzere ruh hastalıklarının oluşumunu önleyici önlemler alınmazken, sağlık ve sosyal güvenlik sisteminde katılım payını her geçen gün artıran ekonomik önlemler ruh sağlığı hizmetlerine ulaşımı da güçleştirerek aynı zamanda tedavi olanaklarını da kısıtlamaktadır.

Sağlık çalışanlarına dönük şiddetin, tüm hastalara verilen sağlık hizmetini olumsuz etkileyeceği gerçeğinden hareketle kalıcı ve etkin önlemler alınmalıdır. Ruh sağlığının korunması bakımından kırılgan gruplar çocuk, kadın ve yaşlılar başta olmak üzere toplumsal düzeyde yaşamın her alanında önlem alıcı düzenleme gerektiren, ülke genelinde bir ruh sağlığı politikası düzenlenmelidir.”

Türk Psikiyatri Derneği İstanbul Şube Başkanı psikiyatr Doğan Şahin ise savaş ortamının her türlü psikolojik sorunları arttırdığını söyledi. Geçmiş yıllarda 110 ülkede yapılan bir araştırmayı anımsatan Şahin, “Araştırmaya göre, savaşa katılan ülkelerde cinayetlerin, tecavüz gibi şiddet vakalarının daha da arttığı ortaya çıkmıştır. Hükümetler şiddetin dozunu artırırsa, vatandaş da benzer tutumu gösterir” diye konuştu.