Sata sata bitirdiler

Maliye Bakanlığı’nın bütçesine göre özelleştirmelerden 64.3 milyar dolar, 2-B’den 5.3 milyar lira gelir elde edildi. Hak ihlallerinin faturası ise 39.4 milyon lira oldu

25 Kasım 2016 Cuma, 21:50
Abone Ol google-news

İktidarı döneminde birçok kamu kuruluşunu özelleştirme kapsamında satan hükümet, bu özelleştirmelerden toplam 64.3 milyar dolar gelir elde etti. Bireysel hak ihlallerinin bütçeye faturası 39.4 milyon lira oldu. Maliye, istihbari nitelikteki bilgi paylaşımları kapsamında 16 bin 396 kişi hakkında diğer kamu kurum ve kuruluşlarıyla bilgi alışverişinde bulundu. Plan ve Bütçe Komisyonu’ndaki bütçe görüşmeleri dün Maliye Bakanlığı bütçesinin ele alınması ile sona erdi. Maliye Bakanlığı bütçesinden dikkat çeken veriler şöyle:

 -Anayasa Mahkemesi’ne yapılan bireysel başvuru sonucu verilen kararlarda hükmedilen tazminat ve yargılama giderleri için 2016 Ekim sonu itibarıyla toplam 862 dosya kapsamında 39.4 milyon lira ödeme yapıldı.

-Mükelleflerin beyan ettiği kira geliri 2015’e göre yüzde 24 artarak 33.7 milyar liraya, hesaplanan vergi de yüzde 26 artış ile 5.1 milyar liraya ulaştı.

-Kayıt dışı ekonominin GSYH içindeki payı yüzde 27. Kayıtdışı istihdam oranı da yüzde 33.6.

-AKP, iktidarı döneminde özelleştirme kapsamında birçok kamu kuruluşunu sattı. AKP hükümetleri dönemine kadar gerçekleştirilen özelleştirme uygulamaları yaklaşık 8 milyar dolar ile sınırlıyken, AKP döneminde gerçekleştirilen özelleştirme uygulamalarının toplamı 60 milyar dolara çıktı.

Özelleştirmeler sonucu 2016 Ekim sonu itibarıyla toplam 64.3 milyar dolar tahsilat sağlandı. 2016 yılında ise özelleştirmelerden toplam 3.7 milyar lira gelir elde edildi.

Bakanlığa devir

 -Özelleştirme kapsamında 2016’da toplam 450 adet, 2.3 milyon metrekare yüzölçümlü Hazine taşınmazı Özelleştirme İdaresi Başkanlığı’na devredildi.

-Elektrik dağıtım şirketlerinin tamamı özelleştirildi. Bugüne kadar 66 akarsu santralının özelleştirme işlemi tamamlandı. Kurulu gücü toplam 531.6 MW olan 9 HES 3.1 milyar liraya özel sektöre devredildi.

 -2012-2016 döneminde toplam 274 bin 807 mükellefi kapsayan vergi incelemesi yapıldı. 37 milyar lira vergi tarhiyatı ve buna bağlı olarak da yaklaşık 77 milyar lira ceza kesilmesi önerildi.

-2016 yılında 42 bin 650 mükellef incelendi. Bu kapsamda tarhı önerilen vergi: 6.4 milyar.Kesilmesi önerilen ceza ise 14.1 milyar lira. Geçen yıl incelenen mükellef sayısı 58 bin 676, kesilmesi öngörülen ceza miktarı ise 18.8 milyar liraydı. 4 Terörizmin finansmanıyla mücadele kapsamında 2016 yılında toplam 555 kişi hakkında, aklama suçuyla mücadele kapsamında da 111 kişi hakkında suç duyurusunda bulunuldu.

-Kamu kurum ve kuruluşlarıyla yapılan istihbari nitelikteki bilgi paylaşımları kapsamında 16 bin 396 kişi hakkında kamu kurum ve kuruluşlarıyla bilgi alışverişinde bulunuldu. Savcılıklardan gelen talepler üzerine FETÖ ile bağlantılı 398 dosya kapsamında 29 bin 698 kişi hakkında analiz ve değerlendirme çalışması yapıldı.

 

100 binin üzerinde şüpheli işlem!

-Büyük bir kısmı bankalardan olmak üzere yükümlülerden kasım ayı itibarıyla 100 binden fazla şüpheli işlem bildirimi alındı. Özellikle FETÖ bağlantılı kişilerle ilgili gönderilen şüpheli işlem bildirimlerine istinaden toplam değeri 200 milyon lirayı aşan 879 finansal işlemin askıya alınmasına karar verildi.

- 2-B kapsamında 805 bin yurttaş satın alma başvurusunda bulundu. 608 bin hak sahibine 450 bin taşınmaz satıldı. Satışların toplam değeri 8.7 milyar lira oldu. Bu bedelin 5.3 milyar lirası tahsil edildi.

-Hazine’ye ait tarım arazilerini satın almak için ise yaklaşık 255 bin yurttaş başvuruda bulundu. Bugüne kadar 6 bin 600 kişiye toplam 8 bin taşınmaz, 85 milyon lira bedelle satıldı. Bu bedelin 41.5 milyon lirası tahsil edildi.

-Turizmde yaklaşık 460 turizm yatırımcısının ve işletmecinin yararlanması ve yaklaşık 400 milyon lira tutarındaki ödemelerinin ertelenmesi öngörüldü.

-Kamu idarelerinde 189 adet, 303 bin metrekare, 461 milyon lira bedelli taşınmazın Hazine’ye ait taşınmazlarla trampası yapıldı. 79 adet, 142 bin metrekare 150 milyon lira bedelli taşınmaz da vergi borcuna mahsuben satın alındı ve kamu idarelerine tahsis edildi.

-Hazine taşınmazlarının yönetiminden 2016 Ekim itibarıyla 968 milyon lira kira, 343 milyon lira irtifak, yaklaşık 1.3 milyar lira satış geliri olmak üzere toplam 2.6 milyar lira gelir elde edildi.

-Ekim 2016 itibarıyla Maliye’nin merkez ve taşra teşkilatlarında yaklaşık 580 bin dava ve icra dosyasının da takibi yapılıyor.