Sigorta genel müdürlerinin dikkatine

Sigorta ve reasürans şirketlerinin genel müdürleri, yönetim kurulu başkanı olamayacak.

12 Mayıs 2011 Perşembe, 08:46
Abone Ol google-news

Sigorta ve reasürans şirketlerinin genel müdürleri, yönetim kurulu başkanı olamayacak. Türkiye'de şube açmak suretiyle faaliyette bulunan yabancı sigorta şirketleri ve reasürans şirketlerinin merkez şube müdürleri ile müdür yardımcıları, Türkiye'de kurulu sigorta şirketleri ve reasürans şirketlerinin genel müdür ve genel müdür yardımcısına ilişkin hükümlere tabi olacak.

Şirketler ile Türkiye'de şube açmak suretiyle faaliyette bulunan yabancı sigorta şirketleri ve reasürans şirketleri, bugün itibariyle muhasebe bölümünde, yatırım işleri ile türev ürün faaliyetlerinin yürütülmesi ve izlenmesi ile ilgili birimlerde çalışan tüm personelin durumlarını en geç 2011 yılı sonuna kadar "Genel müdür, genel müdür yardımcıları, diğer yöneticiler, imza yetkisini haiz olanlar ve çalışanlar" hakkında düzenlemeleri içeren 8'inci maddeye uygun hale getirmek zorunda olacak.

Hazine Müsteşarlığı'nın Sigorta Şirketleri ve Reasürans Şirketlerinin Kuruluş ve Çalışma Esaslarına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre mevcut yönetmeliğin "Genel müdür, genel müdür yardımcıları, diğer yöneticiler ve imza yetkisini haiz çalışanlar" başlıklı 8'inci maddenin başlığı "Genel müdür, genel müdür yardımcıları, diğer yöneticiler, imza yetkisini haiz olanlar ve çalışanlar" şeklinde değiştirildi. Şirket genel müdürlüğüne ve genel müdür yardımcılıklarına atanacaklarda Kanun'da belirtilen niteliklere sahip olması gerekli kılan düzenlemeye "genel müdür yönetim kurulu başkanı olamaz" ibaresi eklendi.

Şirketlerin muhasebe bölümünden sorumlu yöneticiler ile bu bölüm çalışanlarının Türkiye Finansal Raporlama Standartları ile sigortacılık muhasebe sistemi hakkında yeterli bilgiye sahip olmaları gerekecek. Muhasebe bölümünde çalışan yöneticiler için bu alanda en az üç yıllık deneyim şartı aranacak.Şirketler nezdinde yatırım işleri ile ilgili personel ile türev ürün faaliyetlerini yürüten ve izleyen personelin en az dört yıllık üniversite mezunu olması ve bu alanlarda yeterli bilgiye sahip bulunması, yönetici konumundaki personelin ise ilgili alanda asgari üç yıllık deneyiminin olması gerekecek.

Türkiye'de şube açmak suretiyle faaliyette bulunan yabancı sigorta şirketleri ve reasürans şirketlerinin merkez şube müdürleri ile müdür yardımcıları, Türkiye'de kurulu sigorta şirketleri ve reasürans şirketlerinin genel müdür ve genel müdür yardımcısına ilişkin hükümlere tabi olacak. Bu kararlar, Türkiye'de şube açmak suretiyle faaliyette bulunan yabancı sigorta şirketleri ve reasürans şirketleri hakkında da uygulanacak.

Mevcut Yönetmelik'te ilk ruhsat alımıyla ilgili 11'inci maddenin 4'üncü fıkrasına g bendinden sonra gelmek üzere şu ifadeler eklendi:
"Kuruluş işlemlerinin ilgili mevzuat hükümlerine uygun şekilde gerçekleştirilmesinden, Ticaret Siciline tescil ve ilan işlemlerinin tamamlanmasından ve üçüncü fıkrada yer alan sermaye şartının yerine getirilmesinden sonra, ruhsat almak üzere Müsteşarlığa yapılacak başvurularda sigortacılıkla doğrudan ilişkili olmak kaydıyla, dışarıdan satın alınacak hizmetler ile iştirakleri arasındaki sözleşmelere ilişkin bilgi de verilecek. Bu anara başvuruda eksik görülen hususlar ile başvurunun reddedilmesi halinde ret gerekçesi başvuru sahibine yazılı olarak bildirilecek."

Sigorta şirketleri ile Türkiye'de şube açmak suretiyle faaliyette bulunan yabancı sigorta şirketleri, sigorta sözleşmesi ile ilgili kişilere adil bir şekilde davranılmasını sağlamaya yönelik politikaları tespit edecek ve buna ilişkin sistemleri oluşturacak. Sigorta şirketleri ile Türkiye'de şube açmak suretiyle faaliyette bulunan yabancı sigorta şirketleri, kendi çalışanları ile acentelerine kapsamı SEGEM (Sigortacılık Eğitim Merkezin) tarafından belirlenen ve talep edilmesi halinde SEGEM tarafından temin edilen eğitimleri sağlamak zorunda olacak.

Şirketler ile Türkiye'de şube açmak suretiyle faaliyette bulunan yabancı sigorta şirketleri ve reasürans şirketleri, bugün itibariyle muhasebe bölümünde, yatırım işleri ile türev ürün faaliyetlerinin yürütülmesi ve izlenmesi ile ilgili birimlerde çalışan tüm personelin durumlarını en geç 2011 yılı sonuna kadar "Genel müdür, genel müdür yardımcıları, diğer yöneticiler, imza yetkisini haiz olanlar ve çalışanlar" hakkında düzenlemeleri içeren 8'inci maddeye uygun hale getirmek zorunda olacak.