Şike cezası azalıyor!

Adalet Komisyonu'na TBMM'de grubu bulunan 4 siyasi parti grup başkan vekilinin imzasıyla gelen Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanunda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi 2 madde değişikliği ile TBMM Adalet Komisyonu'ndan geçti.

22 Kasım 2011 Salı, 16:19
Abone Ol google-news

Kulüp başkanlarının zaman zaman Bakan Kılıç ile görüştüğü çalışmada teklif üzerinde bir uzlaşma sağlanması için Adalet Komisyonu Başkanı Ahmet İyimaya, her gruptan bir temsilci alarak bir görüşme istedi. Bunun üzerine Bakan Kılıç, Komisyon Başkanı İyimaya ve parti gruplarının temsilcileri ile bir toplantı yaptı. Komisyonun çalışmalarına yarım saat ara verilirken, kanun teklifinde üzerinde uzlaşma sağlanabileceği bir önerge ile düzenlenmesine karar verildi.
 

Uzlaşma sağlandı

Adalet Komisyonu Başkanı İyimaya, Bakan Kılıç, CHP Muğla Milletvekili Ömer Süha Aldan, MHP İstanbul Milletvekili Murat Başesgioğlu, AKP Nevşehir Milletvekili Murat Göktürk imzasıyla bir önerge hazırlandı. Komisyonun kabul ettiği önerge ile 622 Sayılı Kanunun 11.Maddesine eklenmesi öngörülen 10 ve 11 fıkralar şu şekilde değiştirildi:
"10-Bu maddede tanımlanan suçların bir suç işleme kararının icrası kapsamında değişik zamanlarda birden fazla işlenmesi halinde, bunlardan en ağır cezayı gerektiren fiilden dolayı verilecek. Ceza dörtte birinden dörtte üçüne kadar arttırılarak tek cezaya hükmolunur.
11-Bu maddede tanımlanan suçlardan dolayı cezaya mahkumiyet halinde, kişi hakkında ayrıca Türk Ceza Kanunu'nun 53.maddesi hükümlerine göre, spor kulüplerinde, federasyonlarda, bünyesinde sportif faaliyetler icra edilen tüzel kişilerin yönetim ve denetim organlarında görev yapmaktan yasaklanmasına hükmolunur."

Kanun teklifine ilişkin verilen değişiklik önergesinin gerekçesinde ise "Şike ve teşvik primi suçlarının aynı suç işleme kararı cümlesinden olarak değişik zamanlarda birden fazla işlenmesi halinde TCK'nın zincirleme suça ilişkin hükümlerinin uygulanabilirliği konusunda oluşan tereddütleri giderebilmek" olduğu ifade edildi.

Toplantı bitiminde Klüpler Birliği Başkanı Yıldırım Demirören bir teşekkür konuşması yapmak istedi. Ancak Komisyon Başkanı İyimaya toplantının sona erdiğini söyledi. Bunun üzerine Bakan Kılıç, "Biz teşekkürünüzü aldık ve kabul ettik" ifadesinde bulundu.