Sözleşmeli personele yüzde 4 zam

Sözleşmeli olarak çalıştırılan personelin maaşları yüzde 4 artırıldı. Sözleşmeli personel çalıştırılmasına ilişkin esasların 3. maddesinin birinci fıkrasında yer alan ücret tavanı 2 bin 395 YTL'den, 2 bin 491 TL'ye yükseltildi.

10 Ocak 2009 Cumartesi, 09:24
Abone Ol google-news

Sözleşmeli çalışanların maaşları artırıldı. ''İlgili Mevzuatı Uyarınca İstihdam Edilen Sözleşmeli Personelin Ücretlerinin Artırılması, Devlet Memurlarına Ödenecek Zam ve Tazminatlar ile Bazı Kararlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar'' bugünkü Resmi Gazete'de yayımlandı. Karar, 1 Ocak 2009'dan geçerli olmak üzere bugün yürürlüğe girdi.

Sözleşmeli personel çalıştırılmasına ilişkin esasların 3. maddesinin birinci fıkrasında yer alan ücret tavanı 2 bin 395 YTL'den, 2 bin 491 TL'ye yükseltildi. En yüksek devlet memuru olan Başbakanlık Müsteşarı'nın aylık sözleşme ücret tutarı da 2 bin 787 YTL'den, 2 bin 898 TL'ye çıkartıldı.

97/10498 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı eki listelerdeki kurum ve kuruluşların hizmet sözleşmesi esaslarında yer alan ve 2008/13860 sayılı Kararname ile yükseltilmiş bulunan taban ve tavan ücretleri, yüzde 4 oranında artırıldı. İlgili mevzuatı uyarınca vize edilmiş sözleşmeli personel pozisyonlarının, 2008/13860 sayılı kararname ile yükseltilmiş bulunan taban ve tavan ücretleri de yine aynı oranda, yüzde 4 artırıldı.
Çeşitli statülerde sözleşmeli olarak çalıştırılanların mevcut brüt sözleşme ücretleri de yüzde 4 oranında yükseltildi.

Devlet memurlarına ödenecek zam ve tazminatlara ilişkin karar ve eki cetvellerin 2009 yılında da uygulanmasına devam edilecek. Öte yandan, kapsama dahil tüm personel için 2009 yılının birinci altı aylık dönemdeki ''ortalama ücret toplamı üst sınırı'' 5 bin 250 TL olarak tespit edildi. 2008 yılının ikinci altı aylık dönemindeki "ortalama ücret toplamı üst sınırı" 5 bin 25 YTL idi.

Mevcut karar, onay veya diğer mevzuat uyarınca kapsama dahil personele yapılmakta olan ayni veya nakdi ödeme unsurlarına yeni bir unsur ilave edilmemesi ve ikinci maddede yer alan ortalama ücret toplamı üst sınırının aşılmaması kaydıyla, 2009 yılının birinci altı aylık döneminde kapsama dahil personelin mali ve sosyal hakları, kurum içi hiyerarşik yapıların gerektirdiği ölçüde ve mevzuatı dahilinde yüzde 4 oranına kadar yetkili organlar tarafından belirlenecek oranlarda artırılabilecek.

Karar ile Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların 3. maddesinin ikinci fıkrasında yer alan "yükseköğretim kurumlarının" ibaresinden sonra gelmek üzere "gemiadamı pozisyonları ile" ibaresi de eklendi.