Stres verimli çalışmayı engelliyor

Milli Prodüktivite Merkezi'nin bir araştırmasına göre doktor ve hemşirelerin iş yerinde yaşadıkları stres verimliliklerini olumsuz etkiliyor.

31 Ekim 2009 Cumartesi, 08:03
Abone Ol google-news

MPM Uzmanı İpek İmirliğioğlu tarafından gerçekleştirilen araştırmaya göre, hastanelerde çalışanların stres kaynaklarının başında sorumluluğun yarattığı endişe yatıyor. Doktor ve hemşire açısından vardiya usulü çalışma, zaman baskısı, hata yapma korkusu, aşırı çalışma, acil ve beklenmedik durumlarda karar verme zorunluluğu başlıca stres kaynaklarını oluşturuyor.
 

Stres verimli çalışmayı engelliyor

Doktor ve hemşire grubunun, mesleğin getirdiği stres faktörlerinden her geçen gün daha çok etkilendikleri, bu nedenle de verimli çalışamadıkları araştırmanın önemli sonuçlarından biri oldu. Hipokrat'ın "Kendi bedenlerine bakmayı bilmeyen insanlar, başkalarına bakamaz" görüşünden hareketle yola çıkılan araştırmada, stresli kişiliklerin stres yüklü kişilere hizmet etmesinin oldukça zor olduğu saptaması yapılıyor, iş yaşamında doktor ve hemşirelerin stres kaynakları ayrı ayrı sıralanıyor.
 

Doktorların stres kaynakları

Makalede doktorların stres kaynakları olarak; hasta sayısının fazla doktor sayısının yetersiz olması, nöbet sürelerinin uzunluğu, ücret yetersizliği, çalışma ortamının kötü olması, bulaşıcı hastalıklara yakalanma riski, çalışma saatlerinin düzensizliği, araç-gereç yetersizliği nedeniyle bazı gerekli müdahalelerin yapılamaması, insan yaşamını üstlenme zorunluluğu, teşhis ve tedavide hata yapma, tıp eğitiminin yetersiz olması gibi 22 ayrı stres faktöründen bahsediliyor.
 

Hemşirelerin stres kaynakları

Hemşirelerin stres kaynakları ise şöyle sıralanıyor: Kişisel bilgi yokluğunu fark etmek, mikrop kapma riski, ilaç kullanımını ve tam zamanında tedaviyi uygulayamama endişesi, sorumluluk nedeniyle anksiyete hissetme, düzensiz çalışmaktan dolayı fiziksel, duygusal ve sosyal değişimler yaşamak, hasta ve ailelerinin çektikleri acıların farkında olmak, başkalarının kararlarını beklemek durumunda kalmak, stresle başa çıkma yöntemlerinin etkisiz kaldığı zamanlarda tükenme sendromu ile karşı karşıya kalmak, bazı zamanlarda meslek elemanı olarak değil de, sadece doktorun yardımcısı olarak çalıştığını hissetmek.