TSK yüzde 30 küçülecek

Tek tip askerlikle anayasada da vurgulanan "eşitlik ve adalet" kavramlarının gereği yerine getirilmiş olacak. Askerlik 8 ay gibi makul ve kabul edilebilir bir seviyeye indirilmiş olacak. Askerde geçen süreler emekliliklerine - sigortalarına işlenecek. İş dünyasına hareket gelecek. Profesyonelliğin ihtiyaç duyulduğu alanlarda gerekli kilit personel sayısına ulaşılacak.

23 Mart 2011 Çarşamba, 07:59
Abone Ol google-news

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun bedelli askerlik ve askerliği 6 aya indirme yönündeki adımlarının arkasında yer alan emekli askerler tarafından hazırlanan raporda tek tip askerliğe geçilmesi, tüm askerlere sigorta yapılması, ordunun en az yüzde 30 küçültülmesiyle sağlanacak 1 milyar TL’lik tasarruf kalem kalem çıkarılırken bu miktarla profesyonel orduya geçiş ya da eğitim ve sağlık yatırımlarının gerçekleştirilebileceğine dikkat çekildi.

CHP lideri Kılıçdaroğlu’nun önünde bulunan ve askerliği 6 aya indirmekle bedelli projelerinin açıklanmasında yol gösterici olan 25 sayfalık çalışmaya Cumhuriyet ulaştı. Raporda, konu başlıklarıyla birlikte şu değerlendirmeler yapıldı:

Yeni bir askerlik sistemi: 21. yüzyılın ihtiyaçlarına ve sağladığı imkânlara uygun olarak askerlik sistemi yeniden değerlendirilmelidir. Bu beklenti ve ihtiyaç CHP tarafından karşılanmadığı takdirde, AKP tarafından “bedelli askerlik” gibi eşitsiz ve adaletsiz yöntemlerle doldurulma ihtimali yüksek görünmektedir. Türkiye’de 5 ayrı çeşit askerlik vardır. Batı’da genel olarak profesyonel orduya geçilmiştir.

Tek tip askerlik: Halen 15 ay olan zorunlu askerlik süresi öncelikle 8 aya düşürülmeli ve tek tip askerlik sistemine geçilmeli, askere alınan gençlerin sigorta kapsamına alınmasıyla askerlik süresi bir kazan-kazan ilişkisine dönüştürülmelidir. Komşularla sıfır sorun politikasının halkın yaşantısına tesir etmesi gereken doğal bir sonucu olarak asker ve birlik sayısının en az yüzde 30 azaltılması, azaltılan kadrolar ve indirilen askerlik süresiyle uyumlu olarak birlik konuşlanmalarının ve birlik teşkilat yapılarının da gözden geçirilmesi, ulaşılacak tasarruf miktarlarıyla, terörle mücadele için yeterli sayıda profesyonel asker istihdam edilmesi, TSK’nin ihtiyaç duyduğu modernizasyon ve kullandığı teknolojinin yükseltilmesine ağırlık verilmesi, milli gelirdeki artış ve teknolojinin de yükseltilmesi ile zaman içinde profesyonel askerliğe geçilmesinin önü açılmalıdır.

Ordu daha güçlü olacak: Tek tip askerlikle anayasada da vurgulanan “eşitlik ve adalet” kavramlarının gereği yerine getirilmiş olacak. Askerlik 8 ay gibi makul ve kabul edilebilir bir seviyeye indirilmiş olacak. Askerde geçen süreler emekliliklerine/sigortalarına işlenecek. İş dünyasına hareket gelecek. Yüzde 62 mevcutları karşılama oranıyla en az yüzde 30 oranında kuvvet azaltmasına gidilmesiyle mevcudu karşılama oranının yüzde 90’ın üzerine çıkarılması sağlanmış olacaktır. Profesyonelliğin ihtiyaç duyulduğu alanlarda gerekli kilit personel sayısına ulaşılacak. Zaman içinde profesyonel orduya geçiş için yeterli altyapı sağlanacak. 8 aylık askerlik süresi demokratikleşmeye olumlu bir adım olacak.

Neden yüzde 30 küçülme: Türkiye’nin, nüfusuna göre silah altındaki aktif asker oranı yüzde 0.70’tir. Dünyadaki 162 ülkenin ortalaması ise yüzde 0.48’dir. Türkiye’nin yüzde 30 oranında kuvvet indirimine gitmesi halinde bu oran yüzde 0.49 olarak bu oran dünya ortalamasına çekilmiş olacaktır. SSCB’nin yıkılması ve soğuk savaşın sona ermesiyle ABD dahi yüzde 30 oranında indirime gitmiş, ancak bu indirim onun dünyadaki tek süper güç konumuna yükselmesini, Irak ve Afganistan gibi direkt müdahalelerle denizaşırı hâkimiyetini arttırmış olmasını engellememiştir.

Tasarruf nasıl sağlanacak: Askerliğin 8 aya indirilmesi ile bir asker için yiyecekte 1260 TL, giyecekte 200 TL, maaşta 140 TL, elektrikte 231 TL, suda 140 TL, temizlik malzemesinde 35 TL, yakıtta 49 TL, bakım onarımda 10 TL, kişisel temizlik malzemesinde 35 TL, kırtasiyede 35 TL, sağlıkta 45 TL ve taşımada 63 TL olmak üzere toplam 2 bin 243 TL tasarruf edilecektir. Yüzde 30 asker indirimine gidilirse 15 ayda 886 milyon TL tasarruf edilecektir. 1600 TL olan yedek subay maaşı ile de toplam 165 milyon TL tasarruf sağlanacaktır. Bu tasarruf asgari miktardır. 1 milyar TL’lik tasarrufla en az 31 bin uzman çavuş daha istihdam edilebilir. Tasarrufla profesyonel asker olarak en az 30 bin kişi, başta terörle mücadele olmak üzere kritik kadrolarda istihdam edilebilir. TSK’nin caydırıcılığının arttırılabilmesi için Fransa gibi nükleer başta olmak üzere, asker azaltılmasını dengeleyecek üstün silah sistemlerine yatırım yapılabilir. Tasarruf ülke yararına da kullanılabilir. Her 15 ayda bir 1 milyar dolarlık sanayi yatırımı ile milli istihdam ve üretim arttırılabilir. Başta Doğu ve Güneydoğu ile Karadeniz bölgeleri olmak üzere altyapı yatırımlarında kullanılabilir.

Gençler fırsatları kaçırıyor: Gençler, 12-15 ay olduğu sürece işe giremez, kalıcı olmaz, iş kuramaz, gerçekten başarılı ve yararlı olabileceği bazı fırsatları kaçırır, hayatını planlayamaz ve askerlik süresinin sonuna erteler. Aileler çocuğuna destek olmak için her ay günlük 5 TL’den 150 TL gönderse 15 ayda yaklaşık 2 bin 500 TL ilave bütçe ayırmak zorunda kalmaktadırlar. Seferberlik sistemimiz, ulaşım ve haberleşme imkânlarımız çok gelişmesine rağmen hâlâ aynı sayıda asker hazır olarak elde tutulmaktadır. Makul bir askerlik süresi ve adil bir askerlik sistemi illegal askerlikten kaçış çabaları da azaltılacaktır.

Demokratik olmayan ülkelerde ordu kalabalık: Türkiye asker sayısı bakımından dünyada 9. sıradadır. İlk 12 ülke birbiriyle yakın savaş tehdidi veya rekabet durumundadır. Fransa 361 bin 85 kişiyle 13. sırada, İngiltere 195 bin 900 kişiyle 26. sıradadır. 1. sıradaki Çin, 4. sıradaki Rusya, 5. sıradaki Kuzey Kore ve 8. sıradaki İran, demokrasi dışındaki siyasi rejimlerle yönetilmektedir. 30 yıllık terörle mücadele göstermiştir ki asker sayısının tesiri olmamaktadır. Türkiye gibi terörle mücadele halindeki İspanya 177 bin 950 kişiyle 29. sıradadır.