Vergi ödemeleri için yarın son gün

1 Eylül 2008 tarihi itibariyle vadesi geldiği halde ödenmeyen amme alacaklarının taksitlendirme başvuruları yarın akşam sona erecek. İlk taksidin ödenmesine ise 1 Aralık Pazartesi günü başlanacak.

27 Kasım 2008 Perşembe, 10:18
Abone Ol google-news

Vergi borçları ile para cezalarının yıllık yüzde 3 tecil faizi ile taksitlendirilmesi uygulamasından yararlanmak isteyen mükelleflerin başvuruları yarın akşam sona erecek.
30 Ekim'de yayımlanan Tahsilat Genel Tebliği ile uygulamaya konan vergi borcu ve diğer amme alacaklarının 18 aya kadar taksitlendirme işleminde başvurular için son 2 güne girildi.

Düzenleme ile getirilen ödeme kolaylığı ''1 Eylül 2008 tarihi itibariyle vadesi geldiği halde ödenmemiş olan, vergi dairelerince takip ve tahsil edilen, 2008 yılı gelir ve kazançları için tahakkuk eden geçici vergi ve bu vergi ile birlikte ödenmesi gereken damga vergisi hariç tüm amme alacaklarını'' kapsıyor.

Uygulamadan yararlanmak isteyenler, yarın mesai saati bitimine kadar bağlı oldukları vergi dairelerine yazılı olarak tecil ve taksitlendirme talebinde bulunacak.
Başvuru dilekçelerinin taahhütlü posta veya APS ile gönderilmesi halinde postaya verildiği tarih, adi posta ile gönderilmesi halinde de vergi dairesi kayıtlarına intikal ettiği tarih, başvuru tarihi olarak dikkate alınıyor.


Yıllık yüzde 24 yerine yüzde 3 faiz

Taksitlendirme için başvuran mükelleflerin borçları 18 ay süre ile taksitlendiriliyor ve lira kesirleri ilk takside ilave ediliyor.

Bu kapsamda tecil edilen borçlar için mükelleflere, ödenecek taksit tutarlarını, tecil faizi tutarlarını ve taksitlerin vade tarihlerini (vade tarihi olarak her ayın son iş günü belirtilecek) gösteren yazı tebliğ ediliyor. Tebliğ yazısında tecil edilen borçların, tecil şartlarına uygun ödenmemesi durumunda, tecil şartlarının ihlal edilmiş olacağı ve amme alacağının cebren takip ve tahsili yoluna gidileceği hatırlatılıyor.

Yeni düzenlemede, normal şartlarda yüzde 24 olan yıllık tecil faizi yerine, taksitlendirmeye giden mükelleflere yıllık yüzde 3 tecil faizi işletiliyor. Uygulama çerçevesinde ilk taksidin ödenmesine 1 Aralık Pazartesi günü başlanacak.