'Yapılan yanlış işlemler yurttaşları zorluyor'

TBMM Genel Kurulu'nda, Tapu Kanunu'nda değişiklik öngören tasarının maddelerinin görüşülmesine devam edildi. Genel Kurulda, tasarının 1. maddesi üzerine CHP grubu adına söz alan Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt, kadastroda yapılan yanlış işlemlerin yurttaşları zor durumda bıraktığını ifade etti.

08 Ocak 2009 Perşembe, 18:31
Abone Ol google-news

Ardahan'da 200 hanelik bir köyde 810 kişinin bu tür yanlış işlemler nedeniyle mahkemelik olduğunu söyleyen CHP Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt, ''Özellikle bu işin ihale edildiği bazı firmalar, iş, biran önce bitsin diye yalan yanlış yazıyor. Bunlar düzeltilmeli. Kadastroda öyle duruma gelindi ki, köylü köyünü satmak zorunda kalıyor'' dedi.

2-B konusunda yaşanan sıkıntılara da değinen Öğüt, ''İnsanların kendi paralarıyla aldıkları mülklerinin üzerinde 2-B şerhi var. Arsalarını bile satamıyorlar. Devlet, vatandaşın mülkünün üzerine 2-B şerhi koymuş. Bu devletin ayıbıdır'' diye konuştu.
Yüksek vergi nedeniyle tapu işlemlerinde dairelerin, alınan fiyattan gösterilmediğini belirten Öğüt, ''Biz birbirimizi kandırıyoruz. Resmen kaçakçılık yapıyoruz. Bunun önüne geçmek için vergiler düşürülmeli'' dedi.

MHP Karaman Milletvekili Hasan Çalış da tasarıda, ''Tapu Memuru'' ifadesi yerine, ''Tapu Görevlisi'' ifadesi kullanılmasının ileride sorunlara yol açabileceğini söyledi. Orman sınırlarının tespitinin önemli bir sorun olduğunu kaydeden Çalış, ''Anlaşmazlıklardan dolayı, babanın oğluna, oğlunun torununa bıraktığı araziler, kullanılamaz hale geldi'' dedi.

DTP Şırnak Milletvekili Hasip Kaplan ise kadastroda suistimal ve rantın önüne geçilmesi, bu konunun yargı boyutunun da dikkate alınması gerektiğini ifade ederek, 40-50 yıl süren davalar bulunduğunu söyledi. Kaplan, ''Bu ülkede insanlar tapularını alıp yarınlarına güvenle bakamadılar'' diye konuştu.

 

Özak sözlerine açıklık getirdi

Bayındırlık ve İskan Bakanı Faruk Özak, daha önce yaptığı ''AKP iktidarı döneminde 1 metrekarelik orman işgali olmamıştır'' sözlerine açıklık getirdi. Özak, CHP'li sözcünün kendilerine ''AKP'de orman düşmanlığı, talan var'' ifadesini kullandığını belirterek, ''Tabi ki işgal var ama mahkemelik. 1 metrekare yer gitmez. Mahkeme, davaların yüzde 100'ünü orman lehine sonuçlandırdı. Siz, bunu benden daha iyi biliyorsunuz. Ben, o anlamda söylemiştim'' dedi.

Genel Kurul'da kabul edilen 1. maddeye göre, tapuda çalıştırılan memurların unvanlarında değişikliğe gidiliyor. ''Tapu Sicil Muhafızları veya memurları'' ibareleri, ''Tapu Sicil Müdürü veya Tapu Sicil Görevlileri'' olarak değiştirilecek.

İllerde bulunan tapu sicil müdürlükleri dışındaki müdürlüklerden, akitli ve akitsiz işlemleri yıllık 500'ün altında olan yerlerde, işleri yapmak üzere Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü tarafından yakın il veya ilçelerde görevli tapu sicil müdürü ile diğer personele belirli günlerde yetki verilecek.

Ordu Yardımlaşma Kurumu dahil, kamu kurum ve kuruluşları, bankalar ile esnaf ve sanatkarlar kredi ve kefalet kooperatifleri tarafından açılacak tüm kredilere karşılık teminat gösterilen gayrimenkullerin ipotek işlemleri, tarafların istemesi halinde resmi senet tanzim edilmeksizin, alacaklı ile borçlu arasında yapılan kredi veya borç sözleşmelerine istinaden, tapu sicil müdürlüklerince tapuya tescil edilecek.