Yargı-Sen'den "Cumhurbaşkanlığı" uyarısı

Cumhurbaşkanlığı seçiminde YARGI-SEN'den Anayasa uyarısı geldi. YARGI-SEN, Cumhurbaşkanlığı Seçim Kanunu'nun bu yıl uygulanamayacağının altını çizdi.

31 Ocak 2012 Salı, 08:15
Abone Ol google-news

Yargıçlar ve Savcılar Sendikası(YARGI-SEN) Başkanı Ömer Faruk Eminağaoğlu, 19 Ocak 2012 tarihinde kabul edilen 6271 sayılı "Cumhurbaşkanı Seçimi Yasası"nın Geçici 1. Maddesi'nde "Onbirinci Cumhurbaşkanının görev süresi yedi yıldır" denildiğini anımsatarak, "Görevdeki Cumhurbaşkanının süresi, ancak Anayasaya konulacak geçici bir maddeyle ve bir Anayasa değişikliğiyle düzenlenebilecekken, şimdi bir yasa hükmü ile Anayasa değiştirilmek istenmiştir. Onbirinci Cumhurbaşkanı'nın görev süresinin, Anayasa'ya göre beş yıl olduğu gerçeği ise, aksi yolda hüküm koyma gereği duyup bu düzenlemeyi yapanlarca böylece de itiraf edilmiştir" dedi.

Yasayla Anayasa değiştirilmek istendi

Abdullah Gül'ün, TBMM tarafından, 7 yıl için ve bir dönem görev yapmak üzere, 2007 yılında 11. Cumhurbaşkanı olarak seçildiğini hatırlatan Eminağaoğlu, referandumla gerçekleştirilen Anayasa değişikliğine görevdeki 11. Cumhurbaşkanını ayrık tutan bir geçici madde yürürlüğe konmadığını belirtti.

Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün Anayasa'daki 5 yıllık iki dönem halinde görev yapma kuralına tabi tutulduğunun altını çizen Eminağaoğlu, şu tespitte bulundu:
"Anayasa değişikliği sonrasında çıkarılan 6271 sayılı 'Cumhurbaşkanı Seçimi Yasası'nın Geçici 1. Maddesi'nde 'Onbirinci Cumhurbaşkanının görev süresi yedi yıldır' denilerek; görevdeki Cumhurbaşkanının süresi, ancak Anayasaya konulacak geçici bir maddeyle ve bir Anayasa değişikliğiyle düzenlenebilecekken, şimdi bir yasa hükmü ile Anayasa değiştirilmek istenmiştir. 11. Cumhurbaşkanı'nın görev süresinin, Anayasa'ya göre beş yıl olduğu gerçeği ise, aksi yolda hüküm koyma gereği duyup bu düzenlemeyi yapanlarca böylece de itiraf edilmiştir."

2010 yılında Anayasa değişikliği ile Anayasa Mahkemesi üyelerinin görev süresi kısaltılarak 12 yıla indirildiğini anımsatan Eminağaoğlu, mevcut üyelerin görev süresi konusunda, yürürlükten kalkan yasanın hükümlerinin korunduğunu belirtti.
 

Seçim değişiklikleri bir yıl uygulanamaz

Cumhurbaşkanı Seçim Kanunu hükümlerinin Anayasa ile çatıştığını ifade eden Eminağaoğlu, Anayasa'ya göre, seçim yasalarında yapılan değişikliklerin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren bir yıl içinde yapılacak seçimlerde de uygulanamayacağına kaydetti.

Yasanın 2012 yılında yapılacak seçimler için herhangi bir sonuç doğurmayacağını belirten Eminağaoğlu, sözlerine şöyle devam etti:
"Bu hükmün Anayasa aykırı olması ya da Anayasa Mahkemesine taşınıp taşınmaması da, ancak 2013 yılı ve sonrasında yapılacak seçimleri etkileyebilecek olup, bu durum 2012 yılında yapılacak seçim sürecini hiç bir biçimde etkilememektedir. Cumhurbaşkanının görev süresi dolmasına rağmen seçim süreci işletilmezse, kuşkusuz Cumhurbaşkanlığı makamı boşalmış sayılacağı için, Anayasa'nın 106. maddesi uyarınca, Cumhurbaşkanlığına, yeni Cumhurbaşkanı seçilinceye kadar, TBMM Başkanı vekalet edecektir."

Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK) ivedilikle seçim takvimini ilan etmesi gerektiğinin altını çizen Eminağaoğlu, "Tüm kişi ve kurumların hukuk devletine saygı ve bağlılıklarını gösterecek demokratik tepkilerini ortaya koymakyan geri durmaması gerekmektedir. Hukukun üstünlüğü, etkinliği ve egemenliği için demokratik hukuk devletinin varlığını korumak adına, demokratik haklar ve hukuksal yollar kararlılıkla kullanılmalıdır" dedi.