"Yargıç ve savcılar görevli bulundukları yerlerde askerlik yapsınlar"

YARSAV, yargıç ve savcıların askerlik hizmeti nedeniyle görevlerinden ayrılmasının iş yükünün artmasına neden olduğunu bildirdi.

01 Aralık 2010 Çarşamba, 17:13

YARSAV Yönetim Kurulundan yapılan açıklamada, askerlikle ilgili kurallarda değişiklik yapılacağına ilişkin bazı basın organlarında haberlerin yer aldığı ifade edilerek, Türkiye'de davalara göre yargıç ve savcı sayısının yetersiz olduğu ve açığın çok ciddi boyutlara ulaştığı belirtildi. Türkiye'de adalete olan inancın giderek sarsıldığı ve siyasal iktidarın yaptığı değişikliklerin de yargının ve dolayısıyla toplumun değil, "sadece kendi sorunlarını çözmeye yönelik" olduğu algısının da "derinleştiği" ileri sürülen açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Çözüm yollarından birinin yargıç ve savcı sayısını arttırmak olduğu ilgililerce sürekli ifade edildiği halde bu sağlanamadığı gibi, her yıl birçok meslektaşımız askerlik hizmetini yapmak üzere görevinden ayrılmak durumunda kaldığından iş yükü ve birikimin artmasına neden olunmaktadır. Üstelik, Ülkemize, insanlarımıza her türlü olumlu katkıyı sağlayabilecek yetkinlikteki meslektaşlarımız, mesleki donanımları ile bağdaşmayacak sorunlarla karşı karşıya kalabilmektedirler. Ayrıca, askerlik hizmetine alınan meslektaşlarımızın kıdemleri ve yaşları gereği çoğunlukla çok az sayıda yargıç ve savcının görevlendirildiği küçük yerleşim merkezlerinde görev yapmaları gözetildiğinde, askerlik süreleri boyunca, o yerleşim yerinde hak arayan yurttaşlarımızın adalete erişiminde ciddi sıkıntılar ve gecikmeler meydana gelmektedir. Oysa, yargıç ve savcıların temel askerlik eğitimi sonrasında görevli bulundukları yerleşim yerlerinde ya da HSYK'nın belirleyeceği yerlerde görevleri sırasında askerlik hizmetlerinin yapılmış sayılması suretiyle yükümlülüklerinin tamamlatılması halinde, belirtilen sorun ortadan kaldırılmış olacaktır. Ancak Yargıç ve Cumhuriyet Savcılarının öteden beri var olan ve iş yükünü de etkileyen askerlik sorununun çözümü doğrultusunda yapılması gereken düzenlemelerin Adalet Bakanlığınca yapılmadığı ve bu sorunlara duyarsız kalındığı gözlenmektedir."