Yargıdan memur atamalarını etkileyecek önemli karar

Yargıdan bütün memur atamalarını etkileyebilecek önemli bir karar çıktı.

21 Ocak 2015 Çarşamba, 22:11
Abone Ol google-news

Yargıdan bütün memur atamalarını yakından ilgilendiren önemli bir karar daha çıktı. Mahkeme,  çocuğunun eğitim gördüğü güzel sanatlar lisesi bulunmayan ilçeye gönderilen memurun atamasını durdurdu. Çocuğun eğitim hakkının elinden alınamayacağına vurgu yapan mahkeme, memurun da kızı olmadan ilçeye gönderilmesinin aile bütünlüğünü zedeleyeceğini belirtti. Anayasa ve Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’ne (AİHS) dikkat çeken mahkemenin kararı memur atamalarında emsal oluşturabilecek. Ankara Keçiören İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’nde şube müdürü olarak görev yapan Şenol Ağbaba bölge hizmeti süresini tamamladı. Atanmak için 20 yer tercihi yaptı. Ancak 96.92 puanı olan Ağbaba’nın tercih ettiği 20 yere de ataması yapılmadı. Bunun üzerine elektronik ortamda gerçekleştirilen kura ile Ağbaba Konya Halkapınar Milli Eğitim Şube Müdürlüğü’ne atandı. Ağbaba, kızının Ankara Güzel Sanatlar Lisesi Müzik Bölümü 10. sınıf öğrencisi olduğunu ancak Halkapınar’da aynı eğitimi veren okul bulunmadığına dikkat çekti.

Ağbaba adına Eğitim-Sen atamanın iptal edilmesi için dava açtı. Davayı Ankara 3. İdare Mahkemesi görüştü. Yargılama sırasında, kızın öğrenim görebileceği en yakın okulun Halkapınar ilçesine yaklaşık 166 km uzaklıkta bulunan Selçuklu Konya Çimento Güzel Sanatlar Lisesi olduğu belirlendi.

Mahkeme kararında, gerek anayasa, gerekse AİHS’de eğitim hakkının korunmasının esas alındığına dikkat çekti. 10. sınıf öğrencisi olan kızın Ağbaba’nın atandığı Halkapınar ilçesinde eğitimine devam etmesinin olanaksız olduğuna işaret eden mahkeme, “Mevcut durumda davacının kızının eğitim hakkının elinden alınması, davacının tek başına atandığı yere gitmesinin ise yine gerek anayasanın amir hükmü, gerekse yasal ve diğer idari düzenlemeler ile koruma altına alınan aile bütünlüğünü zedelemesi sonucunu doğuracağından, tesis olunan dava konusu işlemde hukuka uyarlık görülmemiştir” dedi. Mahkeme, Milli Eğitim Bakanlığı’nın Ağbaba’yı tercih ettiği okullardan birine ya da kızının eğitimine devam edebileceği bir yere atayabileceğine işaret etti. Halkapınar’a atamanın yapılması halinde telafisi güç zararlar doğacağına dikkat çeken mahkeme, atama işleminin yürütmesini durdurdu.