Yeniden yargılama talebi Yargıtay’da

Ergenekon ve Balyoz davalarında, “hukuka kesin aykırılık ve mutlak bozma sebebi içermesi nedeniyle karar düzeltme yoluna başvurulması” talebini içeren dilekçe, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından incelemeye alındı.

20 Ocak 2014 Pazartesi, 22:18
Abone Ol google-news

Ergenekon ve Balyoz davalarında, “hukuka kesin aykırılık ve mutlak bozma sebebi içermesi nedeniyle karar düzeltme yoluna başvurulması” talebini içeren dilekçe, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından incelemeye alındı. Dilekçeyi veren Avukat Sedat Vural, kararla ilgili, “Bu üçüncü bir yol olacaktır. Yargısal bir konuda yürütme ve yasamanın evrensel hukuka aykırı müdahalesine karşı yapılan talebimin kabul edilmesi ‘Ankara’da yargıçlar var’ özdeyişine uygun olarak adalet ve vicdanın gerçekleşmesine fırsat verecektir” dedi.

Dilekçenin kabul edilmesi halinde davaların yeniden görülmesi gündeme gelecek. Dilekçede, “Verilen tutuklama vesaire yargısal işlemlerin Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 7. maddesine göre hükümsüzlüğü dikkate alınarak, telafisi imkânsız zararların varlığı karşısında, bu davalarda yargılanan kişilerin tahliyesinin takdir ve değerlendirilmesi ve gerekli başvuruların yapılması; talebidir” ifadeleri kullanıldı. Davaların evrensel insan hakları ilkelerine de aykırı olduğunu belirten Vural, bu açıdan bile yargılamaların hükümsüz olduğuna dikkat çekti. Vural, davaların görüldüğü mahkemelerin anayasanın “Görevli ve yetkili yargı mercii, yargılanacak olayın doğduğu anda yürürlükte bulunan yasanın öngördüğü yargı merciidir” hükmüne aykırı bir şekilde olduğunu da belirtti.