YÖK'ün "örgütlenmeyin" emri yargıya taşındı

YÖK'ün; akademisyenlerin, izin almadan sivil toplum örgütlerinde yönetici olmasını yasakladığı şok genelgesi, Eğitim-İş tarafından yargıya taşındı. Eğitim-İş, söz konusu genelgenin yürütmesinin durdurulmasını ve iptalini istedi.

13 Ocak 2009 Salı, 12:27
Abone Ol google-news

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanlığı, 17 Kasım 2008 tarihinde 033505 sayılı genelgesi ile akademisyenlerin izin almadan sivil toplum kuruluşlarında yönetim ya da denetim organlarında yer almasının önüne geçti. Söz konusu genelgede, "Çeşitli kamu kuruluşlarının veya meslek kuruluşlarının yönetim veya denetim organlarında görev yapmak üzere ilgili kanun hükümleri uyarınca görev alan üniversite öğretim elemanlarının bu görevleri yerine getirebilmeleri ancak 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun 38. maddesi kapsamında görevlendirilmeleriyle mümkün olabilecektir. Aksi takdirde 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun 36. maddesi çerçevesinde görev yapan öğretim elemanlarının söz konusu kuruluşlarda görev yapmaları mümkün olmayacaktır" ibaresine yer verildi.

 

"Genelgenin hukuki bağı yok"

Eğitim-İş, söz konusu genelgenin yürütmesinin durdurulması istemiyle Danıştay'a başvuruda bulundu. Davanın gerekçesinde YÖK'ün "idarenin kamu yararına olduğunu takdir etme şartına bağlı" olarak yapılan "geçici görevlendirme" usulünü, hiçbir hukuki temeli olmayan geniş kapsamlı ve bir yasağa dönüştürmeye çalıştığına işaret edildi. Gerekçede, "Genelgenin amacı ile, genelgeye dayanak yapılan 38. madde arasında hiçbir hukuki bağ yoktur. Esasen bu şekilde genelge düzenlenmesine yetki veren hiçbir yasal dayanağın olmaması sebebiyle genelgenin yok hükmünde olduğundan, idarenin yetkisi olmayan bir alanda düzenleme yaptığından söz edilebilir" denildi.

"Meslek kuruluşlarının bağımsızlığı zedeleniyor"

Yürürlükteki mevzuat hükümlerine göre, üniversite öğretim elemanlarının kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarında görev almaları önünde hiçbir hukuki engelin bulunmadığına dikkat çekilen gerekçede, "Kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları ise evveliyatı, kuruluş şekli ve niteliği itibariyle kamu kurumu değildir ve yürütme erkinin içerisinde yer almazlar. Bağımsızlıklarını kuşkuya düşürecek idari tasarruflar, bu kuruluşların varoluş nedenlerine ağır saldırı oluşturur" görüşü dile getirildi.

Gerekçede, söz konusu genelgenin ve YÖK'ün tekzip olarak yayınladığı 6 Ocak tarihli yazısının da gözetilerek öncelikle savunma alınmaksızın yürütmesinin durdurulması istendi. Gerekçede, YÖK'ün savunmasının alınmasına karar verilmesi halinde ise savunma süresinin kısaltılmasına ve sonrasında iptaline karar verilmesi talep edildi.