Yokuş: Bu yargı döneminde sorunlar daha da büyüyecek

Türk Büro-Sen Genel Başkanı Fahrettin Yokuş, son yıllarda Türkiye'de yargı ve yürütme erkinin arasında büyük bir kavga yaşandığını savunarak, bu kavganın önüne geçilemez bir hal aldığını ve karşılıklı çatışmanın tehlikeli boyutlara ulaştığını iddia etti.

06 Eylül 2010 Pazartesi, 08:37
Abone Ol google-news

Fahrettin Yokuş; "Yargı alanında yaşanan sorunlara çözüm getirmeyen ve milletimiz nezdinde de kabul görmeyen erkler arasındaki bu 'çirkin' kavgalara biran evvel son verilmelidir" dedi.

Erkler arasında bir kavga yaşandığını savunan Yokuş, konuştu: "Ülkemizde adeta moda haline gelen bazı ayrıştırmalarda olduğu gibi yargının da benim yargım, senin yargın şeklinde ayrıştırılmasından süratle vazgeçilmeli ve halkın adalete olan güvenini sarsacak sözlerden kaçınılmalıdır. Özellikle hükümetlerin kendileriyle ilgili yargının vermiş olduğu Mahkeme kararlarına yönelik; kararın lehte olması halinde olumlu, aleyhte olması halinde ise olumsuz, yani bir anlamda kendileriyle tezat düşen türden açıklamalarda bulunmaları, halkımızın yargıya yönelik bakışını olumsuz etkilemektedir. Hükümet bu sorunu çözecek sorumluluğu taşımalıdır."


"Adalet denilince akla ilk hakim ve savcılar gelmeli"

Yokuş, gerek toplumda gerekse kamuda adalet denilince akla ilk olarak Hakim ya da Savcının gelmesinin büyük bir yanlışlık olduğunu savunarak, vatandaşın önemli bir gerçeği göz ardı ettiğini belirtti. Yokuş; "Oysaki Hakim ve Savcıların dışında görev yapan diğer idari personeller, Adalet teşkilatının olmazsa, olmazlarıdır. Bugün itibariyle sayıları 37 bin 568 kişi olan idari düzeydeki bu personeller, hakim ve savcıların elleridir, kollarıdır kısacası onların en önemli yardımcılarıdır. Nasıl ki, tayfasız kaptan gemisine yol veremezse, idari personeli olmayan hakim ve savcıda adaleti tesis edemez" dedi.


Yokuş, adalet teşkilatı içerisinde idari düzeyde görev yapan personellerin daima unutulduğunu savunarak, ücret artışlarında sürekli hakim ve savcıların ihya edildiğini belirtti. Yokuş, "Diğer personellerin özlük ve çalışma hayatına ilişkin sorunlar hep geçiştirilmiştir. Adalet teşkilatı içerisinde değişik statüye ve değişik özlük haklarına sahip personellerin bulunması, adalet teşkilatının kendi içerisinde de adaleti sağlayamadığının en açık göstergesidir. En kısa zamanda, bu personellerin çalışma ortamları normalleştirmeli ve ücretlerindeki adaletsizlikler giderilip, iyileştirmelidir" diye konuştu.

"Sorunların çözümü için çalıştay düzenlenmeli"

Yokuş, yargı alanında yaşanan problemlerin çözümü için toplumun ilgili kesimlerinin yer alacağı bir çalıştay düzenlenmesi gerektiğini savunarak hükümetin bu konuda da bir çalıştay düzenlemesini istedi.

Yokuş; "Her alanda çalıştay yapmada hüner sahibi olan hükümetimiz bu konuda da bir yaklaşım göstermelidir. Hükümetin ben yaptım oldularıyla, ya da muhalif seslerin 'bu yapılanlar doğru değildir'leriyle, büyük bir öneme sahip olan bu sorunun çözümlenmesi mümkün olmayacaktır. Günlerce sürecek ve siyasetin, yargı mensuplarının, baro temsilcilerinin, Akademisyenlerin, sendikaların ve toplumun ilgili bütün kesimlerinin temsilcilerinin de katılacağı, samimiyet ve sorumluluk çerçevesinde, sorunların detaylıca tartışıldığı ve çözüm yollarının mutabakatla tespit edildiği bir çalıştay, söylemden öteye ciddi bir eylemin hayata geçmesini sağlayacak ilk adım olacaktır" dedi.