"Yolsuzlukla mücadele sürüyor"

Devlet Bakanı ve Başmüzakereci Egemen Bağış, yolsuzlukla mücadele alanında önemli gelişmeler kaydedildiğini belirterek, ''Bu gelişmeler, siyasi kararlılıkla sahiplenmenin önemini göstermektedir'' dedi.

10 Ocak 2010 Pazar, 09:50
Abone Ol google-news

CHP Antalya Milletvekili Hüsnü Çöllü'nün yazılı soru önergesini, Avrupa Birliği Genel Sekreterliğinin bilgi notuyla yanıtlayan Bağış, Avrupa Komisyonu'nun, 1998 yılından başlayarak her yıl, Türkiye hakkında İlerleme Raporu yayımladığını, bu raporlarda da yolsuzlukla mücadele konusuna değinildiğini belirtti.

Avrupa Komisyonun, 2009 Yılı İlerleme Raporu'nda, genel olarak yolsuzluğun önlenmesine yönelik yasal çerçevenin iyileştirildiği ve yolsuzlukla mücadele konusunda sınırlı ilerleme kaydedildiği yönünde değerlendirmelerde bulunulduğunu ifade eden Bağış, Türkiye'nin yolsuzlukla mücadele stratejisinin hazırlık aşamasında sivil toplum kuruluşları dahil olmak üzere, tüm paydaşlarla geniş kapsamlı istişare yürütülmesinin olumlu karşılandığını ve stratejinin tamamlaması gerektiğinin ifade edildiğini vurguladı.

Bağış, raporda ayrıca, kara paranın aklanması ile mücadele konusunda, Türkiye'nin mevzuatını AB müktesebatı ve Mali Eylem Görev Gücü tavsiyeleri ile uyumlaştırma yönünde ilerleme kaydettiğinin belirtildiğini vurgulayarak, şunları kaydetti:
''Türkiye, Sermayenin Serbest Dolaşımı Faslı müzakereleri kapsamında, Kara Paranın Aklanmasının Önlenmesi ve Terörizmin Finansmanıyla Mücadele alanında AB müktesebatı ve Mali Eylem Görev Gücü tavsiyeleri ile mevzuat uyumunu, idari kapasitenin ve yasa uygulayıcı birimlerin kapasitesinin geliştirilmesini içeren ve 2009 yılı İlerleme Raporunda da atıfta bulunulan Eylem Planını, 2008 yılı sonunda hazırlamıştır. Eylem Planında, 2008 yılı için öngörülen faaliyetler tamamlanmış, 2009 yılı için öngörülen faaliyetler de tamamlanmak üzeredir.

2009 yılı itibariyle, yolsuzlukla mücadele alanında atılan en kapsamlı adım olarak; Başbakanlık Teftiş Kurulu, AB'ye katılım müzakereleri çerçevesinde Başbakanlık Teftiş Kurulu Yargı ve Temel Haklar faslının önemli unsurlarından olan yolsuzlukla mücadele konusunda strateji çalışmalarına başlamış ve Yolsuzlukla Mücadele Strateji Taslağını hazırlamıştır. Taslağın hazırlanmasında, ilgili tüm kamu kurum ve kuruluşları ile sivil toplum kuruluşları da sürece dahil edilerek, görüşleri sözkonusu belgeye dercedilmiştir. Strateji henüz nihai hale gelmediğinden, stratejinin içeriğine yönelik çalışmalar İlerleme Raporuna olumlu olarak yansıyamamıştır. Stratejinin hayata geçirilmesi ile yolsuzlukla mücadelede önemli gelişmeler kaydedileceği düşünülmektedir.''

''AB tarafından olumlu karşılanıyor"

Başmüzakereci Bağış, Yolsuzlukla Mücadele Stratejisi ile birlikte, yolsuzlukla mücadelede etkin tedbirler alınmasının planlandığını ifade etti.

Yolsuzlukla mücadele alanında önemli gelişmeler kaydedildiğini anlatan Bağış, ''Bu gelişmeler, siyasi kararlılık ile sahiplenmenin önemini göstermektedir. Ancak, suç ve suçlunun dinamik ve değişen profili, yolsuzlukla mücadelede dinamik, kararlı ve kapsamlı bir çalışmanın sürdürülmesi gerektiğine de işaret etmektedir'' dedi.

Egemen Bağış, yolsuzlukla mücadele alanında; Avrupa Komisyonunun yayımladığı İlerleme Raporlarının yanı sıra, Avrupa Konseyi Yolsuzluğa Karşı Devletler Grubunun (GRECO) tavsiyeleri, Mali Eylem Görev Gücünün kara paranın aklanmasının önlenmesiyle ilgili önerileri, OECD Rüşvet Sözleşmesi hükümleri ve bu alanda taraf olunan diğer sözleşmeler temelinde çalışmalara devam edildiğini bildirdi.

Türkiye'nin kaydettiği gelişmelerin, AB tarafından olumlu karşılandığına işaret eden Bağış, ''Yolsuzlukla mücadeleye ilişkin yeni bir yol haritası ve takvim oluşturulmasına ilişkin ihtiyaç dikkate alındığında, yolsuzlukla mücadele konusundaki çalışmalarımızı kapsamlı ve belli bir plan dahilinde yürütebilmek amacıyla kısa vadede gerçekleştirilecek en önemli adım, Yolsuzlukla Mücadele Stratejisi olacaktır. Strateji nihai hale geldiğinde, çalışmalar strateji çerçevesinde yürütülecektir'' dedi.