Doğruyu bilmenin sorumluluğu...

10 Haziran 2019 Pazartesi

Türk Tabipleri Birliği Genel Kurulu’na sunuyorum.
Cephedeki doktorlar şaşırmışlardı.
Getirilen genç asker yaralı değildi. Ancak görmüyor, duymuyor, eli ayağı tutmuyordu. Hiçbir yerinde yara bere olmadığı için ne karar vereceklerini bilemiyordu doktorlar. Bir korkak mıydı bu genç asker, yoksa savaştan kaçmak için numara mı yapıyordu?
Birinci Dünya Savaşı kanlı bir cephe savaşıdır. Somme’de, Ypres’de binlerce ölü, daha fazla yaralısıyla yaşanan savaşlar “bomba şoku” denen bir sonuca yol açıyordu. Genç asker donup kalıyor, her şeyin dışında gibi davranıyordu.
2. Dünya Savaşı da bu durumu pekiştirdi ve cephe hekimleri bunun numara olmadığını, korkaklık olmadığını, kişiyi bu duruma getiren ruhsal bir bozukluk olduğunu anladılar.
Travma sonrası stres bozukluğunun öyküsü budur.
Sonraları, bu sendromun savaşa özgü olmadığını, başa çıkılamayan, karşı konamayan stresin yol açtığı bir tepki sistemi olduğu kabul edildi.
Doğruyu bilmenin sorumluluğu vardır.
Çoğu kez, doğruyu bilenlerle yanlışı kabul etmiş olanlar arasında tartışma, kimi zaman da çatışma çıkar.
Ama doğruyu bilen artık bu sorumluluktan kaçamaz.
Galileo’nin trajedisi budur.
Sokrates’in ölümü bundan olmuştur. Tarih, doğruyu bilenlerle yanlışı kabul edenler arasındaki çatışmaların tarihidir. Bilim ile dogmanın çatışması günümüzde de sürmektedir.

Beyaz gömlekliler
Beyaz gömlekliler yaşamı savunurlar. Varlık nedenleri budur.
Hekimler, hemşireler, hasta başındakiler, laboratuvarlarda çalışanlar, mikroplarla uğraşanlar, ameliyat yapanlar, hepsi hepsi insan yaşamı için çaba harcarlar.
Beyaz gömleğin anlamı budur.
Işte bu anlamlı yaşam, beyaz gömleklilerin barışı istemelerini zorunlu kılar.
Barış, insan yaşamının değerini anlatır.
Barış, insan yaşamının uygarlığını simgeler.
Demokrasi, barış ve uygarlık, insan yaşamının güvenceleridir.
Onun için geçmişte de, günümüzde de beyaz gömlekliler hep barış talebini öne sürmüşlerdir, dile getirmişlerdir.
Beyaz gömlekliler, onların örgütü olan Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi ile Tabip Odaları ile hep mesleklerinin sorumluluğunu dile getirmişlerdir.
Insan yaşamını savunmak, tıp biliminin sorumluluğudur.
Aynı tıbbiyeli, vatanını savunmak söz konusu olunca Çanakkale’de bir sınıfını düşman ateşine siper etmede hiç duraksamamıştır.
Orada, o anda doğru bilgi onu yapmaktır.
Vatan savunmasında savaş kutsal bir görev, haksız saldırganlık ise asla ortak olunmayacak bir felakettir.
Beyaz gömlekliler bu ayrımı çok iyi bilir.

Hep bedel mi ödenmelidir?
Evet, bedel hep ödenmelidir.
Bir şey yapıyorsak bedelini ödemeliyiz.
Demokrasi, bedeli ödenerek elde edilir.
Barış, bedeli ödenerek sağlanır.
Uygarlığa bedeli ödenerek ulaşılır.
Bedelini ödemeden bizim olduğunu sandığımız hiçbir şey bizim olmamıştır.
Ulaşmak istediğimiz her şeyin bedelini ödemeliyiz.
Doğruyu bilmenin sorumluluğu, onun bedelini de taşır.
Beyaz gömlek, hem bu onurun hem bu sorumluluğun hem de bu bedelin simgesidir.
O gömleği giymek bin yılların devamı olmaktır.
O gömleği giyenlerin yolları açık olsun.
Yolları açık olsun.  


Yazarın Son Yazıları

Uğur Celasun’u yazmak... 3 Ağustos 2020
İşkence... 29 Haziran 2020
Bana düşman lazım... 15 Haziran 2020
Güç zehirlenmesi... 8 Haziran 2020
1453... 1 Haziran 2020
Sosyal mesafe... 11 Mayıs 2020
Şu mayıs ayında... 4 Mayıs 2020
Iskarta Hayatlar... 27 Nisan 2020