İmamoğlu niçin kazanacak - 1 Parti Devleti millete karşı

13 Haziran 2019 Perşembe

Ekrem İmamoğlu’nun kazandığı, fakat iktidar baskısıyla YSK tarafın­dan GASP EDİLEN İstanbul seçiminin bir “PARTİ DEV­LETİ-MİLLET ÇEKİŞMESİ” haline dönüştüğü görülüyor.
Ekrem İmamoğlu’na karşı, iktidarın ve onun emrindeki medyanın bütün olanakları, hukuki ve gayri hukuki, ahlaki ve gayri ahlaki yöntemler kul­lanılarak harekete geçirilmiş durumda:
Bir yandan YSK kararlarıyla ilçe seçim kurulları yeniden düzenleniyor; seçim kurulları aracılığıyla sandık kurulları ye­niden biçimlendiriliyor...
(Zaten İl Seçim Kurulu Başkanı emekliliğini isteyerek ayrıldı.)
Öte yandan İmamoğlu için yalan haberler, montajlanmış video kayıtları piyasaya sürü­lüyor...
Bütün bunlar yetmiyormuş gibi, Cumhurbaşkanı ve İçiş­leri Bakanı başta olmak kay­dıyla bütün iktidar, İmamoğlu aleyhine propagandaya katıl­mış durumda.
Tarafsız olması gereken bir vali bile işin içinde görünüyor.
Yeni bir saldırı için ipucu aramak üzere,  İmamoğlu’nun geçmiş bütün belediye baş­kanlığı muameleleri, müfet­tişler tarafından didik didik ediliyor.
Sırf Yıldırım lehine, İma­moğlu aleyhine propaganda yapsınlar diye Doğu ve Gü­neydoğu Anadolu’dan “mele­ler” İstanbul’a getirilmiş.
Ayrıca topluma, “Kazansa bile yetkilerini ve olanaklarını elinden alacağız, hiçbir şey yapamayacak” mesajı verili­yor.

***

Ama bütün bunlara rağ­men İmamoğlu kazanacak, çünkü:
1) İstanbullular, toplumun düşman gruplara bölünme­sinden, insanların birbirlerine karşı kin ve nefretle kışkırtıl­masından, azarlanmaktan, itilip kakılmaktan, baskıdan, bıktılar usandılar.
2) İstanbullular, haksızlık­lardan, hukuksuzluklardan, adaletsizliklerden bunaldılar.
3) İstanbullular, ekonomik kriz altında inim inim inliyor, iş ve aş arıyor ama bulamıyorlar.
4) İstanbullular, kendileri için kullanılmaları gereken İstanbul’un kaynaklarının, eşe dosta, aile üyelerine, yandaş­lara peşkeş çekilmesinden illallah dedi.
5) İmamoğlu bütün bu olumsuzluklara karşı başkaldı­rının simgesi olarak görülüyor.
6) İmamoğlu’nun projeleri, demokratik yöntemlerle İs­tanbullular lehine çözümleri yansıttığı için, gerçekçi olarak algılanıyor ve inandırıcı oluyor.

***

Erdoğan/AKP iktidarının icat ettiği “Ucube Anayasa”ya dayalı “Tek Kişi Rejimi” nite­liğindeki “Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi” hem si­yasal, hem toplumsal, hem hukuksal, hem de ekonomik açılardan, tam anlamıyla du­vara toslamış durumdadır.
Demokratik/Yarı Demok­ratik ülkelerde bu başarısız­lığın bedeli iktidarı kaybede­rek ödenir.
İstanbul seçimi bu kaybe­dişin ilk işareti olduğu için İmamoğlu’nun kazanması engellenemeyecek:
MİLLİ İRADE’NİN GÜCÜ PARTİ DEVLETİ’NİN BASKI­SINI YENECEKTİR...
İSTANBUL İSTANBULLU­LARINDIR!
 


Yazarın Son Yazıları

İkinci Abdülhamit 28 Haziran 2020
Deli Dumrul Sendromu! 18 Haziran 2020
Kumpas ve tetikçi medya 14 Haziran 2020