Mazbata gaspını unutma, unutturma!

20 Haziran 2019 Perşembe

Hayır hayır, 31 Mart İstanbul Belediye Başkanı seçiminin iptal kararının “hukuksuz” olduğunu, Ekrem İmamoğlu’nun mazbatasının “gasp edildiğini” ben söylemiyorum...
Birisi başkan olmak kaydıyla bizzat YSK üyeleri söylüyor.

***

23 Haziran seçiminin Ekrem İmamoğlu’nun “gasp edilen” mazbatası için yeniden yapıldığını UNUTMAYALIM ve UNUTTURMAYALIM...
Karşı oy” yazılarının sonuç bölümlerinden küçük alıntılarla hatırlatalım:

***

298 sayılı Kanunun 21 ve 23. maddeleri geregˆi 5 kis¸isi siyasi parti temsilcisi olup 7 kis¸iden olus¸an sandık kurulunda siyasi partili u¨yelerle birlikte go¨rev yapan usulsu¨z atanmıs¸ sandık kurulu bas¸kanının 31 Mart 2019 gu¨nu¨ yapılan I·stanbul Bu¨yu¨ks¸ehir Belediye Bas¸kanlıgˆı sec¸imine ilis¸kin maddi hatalar giderilip gec¸ersiz oyların tamamının yeniden sayılması kars¸ısında tek bas¸ına sec¸imin neticesine tesir ettigˆine ilis¸kin sec¸imin iptalini gerektirir tespit olmadıgˆından sayın c¸ogˆunlugˆun sec¸imin iptali ile yenilenmesine ilis¸kin kararına katılınamamıs¸tır.
Başkan Sadi Güven

***

Sec¸menlerin sandık kurulunun olus¸umuna itiraz etmeleri ve sandık kurulunun nasıl olus¸turuldugˆunu bilmeleri mu¨mku¨n degˆildir. Sec¸menler Anayasa geregˆince kendilerine tanınan sec¸me hakkını kullanarak oy vermis¸lerdir. Sandık kurulunun olus¸umunda bir hata varsa bunun sorumlulugˆu sec¸menlere yu¨klenemez...
...C¸ogˆunluk go¨ru¨s¸u¨ olarak, sayım do¨ku¨m cetvelleri ve tutanaklardaki usulsu¨zlu¨klerin de bir iptal sebebi oldugˆu belirtilerek gerekc¸eli karar olus¸turulmus¸ ise de; yapılan müzakereler sırasında bu durum bir iptal sebebi olarak belirlenmemiş olup, bu nedenle de kısa karara seçimin iptal sebebi olarak sadece sandık kurullarının kurulmasındaki usulsüzlükler derç edilmiştir. İptal sebebi olarak belirlenmediği kısa karardan da anlaşılan bir konuda, karşı oy gerekçesi yazmaya gerek gölmemiştir.
Üye Cengiz Topaktaş

***

Yukarıda ac¸ıklanan nedenlerle, sec¸imin sonucuna ne s¸ekilde etki ettigˆi hususunda somut hic¸bir kanıt ve belge sunulmaksızın sadece sandık kurulu bas¸kanının kamu go¨revlisi olmadıgˆı sandıklarda kullanılan oyların tamamının gec¸ersiz sayılarak 31 Mart 2019 Pazar gu¨nu¨ I·stanbul ilinde yapılan Bu¨yu¨ks¸ehir Belediyesi Bas¸kanlıgˆı sec¸imin iptali ve yenilenmesine karar veren c¸ogˆunluk go¨ru¨s¸u¨ne katılmıyorum.
Üye Küat Hamurcu

***

I·stanbul ilinin toplam sec¸men sayısının 10.560.963 oldugˆu go¨z o¨nu¨ne alındıgˆında 601 kısıtlı sec¸menin oy kullanmıs¸ olmasının sec¸imin iptalini gerektirecek bir usulsu¨zlu¨k olarak degˆerlendirilmesi mu¨mku¨n degˆildir.
Gerc¸ekles¸tigˆi iddia edilen olaylar ve ileri su¨ru¨len hukuki sebepler, itiraz dilekc¸esi ve ekleri ile kurulumuzca verilen ara kararı uyarınca toplanan bilgi ve belgelere go¨re sec¸imin sonucuna mu¨essir olmadıgˆından, itirazın reddi gerektigˆi go¨ru¨s¸u¨yle aksi yo¨nde verilen karara katılmıyorum.
Üye Yunus Aykın

***

İstanbullular 23 Haziran’da, sadece Belediye Başkanı seçmek için değil:
“Sol yanında devlet, sağ yanında hükümet, Cumhuriyet İttifakı, arkasında millet” diye propaganda yaparak ceberrut devlet baskısını sürdüren Erdoğan/ AKP iktidarının adayı Binali Yıldırım’a karşı, hakkı, hukuku, Demokrasiyi savunmak ve Ekrem İmamoğlu’nun gasp edilen mazbatasını geri almak için...
Oy kullanacaklar.

***

Unutmayın:
DEMOKRASİ, ONUN İÇİN MÜCADELE EDENLERİN, ONU KORUYANLARIN VE ONA LAYIK OLANLARIN REJİMİDİR!  


Yazarın Son Yazıları