Altın: ‘Feda’ bize, ‘kârlık’ yabancılara!

11 Ağustos 2019 Pazar

   Burhaniye’de bu yıl başlatılan kitap fuarı güzel bir okur, yazar, bilinç­li insanlar buluşmasına sahne ol­du. Kaz Dağları’nın eteklerinde oksijen denizine tırmanmak ayrı bir zenginlikti. Ülkemizin doğal güzellikleri, yaşadıkça çoğalan bir hazine.
Bir partinin iktidara gelince ilk yaptığı işi onun karakterini de yansıtır. AKP’nin ilk işi Kamu İhale Yasası’nda (KİY) deği­şiklik oldu. Bu yasada özellikle ihale ko­şullarıyla ilgili bağlayıcı hükümler deği­şe değişe yalama oldu. 17 yıl boyunca en çok bu yasa değişti. Zira ihale şartla­rına uygun şirket aranmıyor, ihale veri­lecek şirkete uygun şartname hazırlanı­yor, yasa da ona uyduruluyor.
Ülkenin doğal zenginliklerini siyanür­leyen maden arayıcıları da büyük ölçü­de bu şekilde belirlendi.
Kaz Dağları’nda binlerce ağacın kıyı­mıyla başlayan yeni talan sürecine kar­şı büyük bir duyarlılık oluştu. Sadece yörenin insanları değil, bu kıyımın acısı­nı kalbinde hisseden binlerce insan Kaz Dağları’nda... Dün de İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’le birlikte büyük bir İzmir çıkarması vardı.
Kaz Dağları’nda maden saldırısı, Sal­da Gölü’nde imar saldırısı, Aydın’da je­otermal zehirlenme...
İktidarın doğanın yasalarını hiçe sa­yan bu gidişine karşı daha örgütlü, da­ha hedefe dönük, yöre halkını ve tüm Türkiye’yi daha ikna edici bir planlama yapmak gerekiyor. Kalkınmanın karşılı­ğı talan olmamalı. Kaldı ki, altın made­ni örneğinde olduğu gibi bize taş taşı­mak, yabancılara altını götürmek dü­şüyor!
“Fedakârlık” eşitçe paylaşılıyor. İşte; “feda” kısmı bize “kârlık” kısmı yabancı şirketlere ve yerli iktidar ortaklarına...

***

Burhaniye Kitap Fuarı’ndaki duyarlılık bizi ayrıca mutlu etti. Konferans mey­danını dolduran insanlara hitap ederken söze şöyle başladık:
“Bu güzelim tatil yöresinde bedenini­zi dinlendirirken, ruhunuzu ülke sorun­larının kaygısıyla meşgul ettiğinize göre, çözüm var demektir...”
Yüz yüze sohbette de, “Çok kaygılı­yım” diye başlayan ve kaygılarını sırala­yan bir okura şu karşılığı verdik:

- Kaygılı olmanız ne güzel...
Şaşırdı, “Nasıl yani” der gibi yüzüme baktı, devam ettik:
-Ya kaygısız olaydınız!
İşin kara mizahı bir yana, çaresiz­lik duygusuna kapılmadan kaygılanmak iyidir. Türkiye böyle insanların omuzla­rı üzerinde ayakta duruyor. Gece yarı­sına dek saatlerce kuyruk sırası sabrı­nı gözeterek sohbet ettiğimiz insanlar­da özellikle İstanbul seçiminin coşkusu­nun devam ettiği görülüyordu. Bu coş­ku sönmemeli. Amannnn!
Ataol Behramoğlu’nun onur konuğu olduğu kitap fuarında sevgili Işık Öğüt­çü ile birlikte katıldığımız söyleşiden sonra Burhaniye Belediye Başkanı Ali Kemal Deveciler’le sohbet ettik. Ye­rel yönetimlerdeki başarının, bunu sür­dürmenin önemini vurgulamadan geçe­medik.
Gençlik yıllarımdan beri Burhaniye-Ören deyince ilk aklıma gelenlerden bi­ri DİSK’in buradaki tesisleri olur. Abdul­lah Baştürk’ün adını taşıyan bu tesi­sin inşası 1980’den önce başlamış, 12 Eylül’de el konunca büyük konferans bölümleri yarım kalmıştı.

***

Sabahın ilk ışıkları yükselip zeytin ağaçlarının gölgesi gövdesinin etrafın­da kümelenirken Çamlıbel köyü mezar­lığında Tuncel Kurtiz’i ziyaret ettik. Do­ğa ve Kaz Dağları âşığı Kurtiz’in pek çok ziyaretçisinin olduğu, sade mezarı­nın üzerindeki taş tabletlerden, şiir-me­saj yazılı kâğıtlardan anlaşılıyordu.
Çok kişinin “Dayı” diye hitap etme­si TV dizisi ile tanınırlığının çok da­ha arttığını gösteriyordu. O an aklıma Ali Kırca’nın yıllar önce Attila İlhan’la TV’de yaptığı uzun söyleşi geldi. O ka­dar çok izlenmişti ki; ertesi gün onu yol­da gören bir kişi şöyle demiş:
“Ne güzel konuşuyorsunuz, kitap da yazsanıza!”
Çamlıbel Mezarlığı’nı yol ikiye bölü­yor. Kurtiz’in tam karşısında bir mezar; adı Cennet, soyadı Kapısız!
1996 yılında yaşamını yitiren Cennet Kapısız kardeşimizin ruhu şad olsun!
Sözü yaşam üzerine, Ege’de söyle­nen bir dilekle noktalayalım:
Kendisini doğanın hükmedicisi de­ğil, parçası sayan herkesin ömrü zey­tin ağacı kadar uzun, zeytin taneleri ka­dar bereketli, zeytinyağı kadar sağlık­lı olsun...
İyi bayramlar...


Yazarın Son Yazıları

Bağış-lanmaz israf! 23 Eylül 2020
O... 20 Eylül 2020
Sudan dersleri... 16 Eylül 2020
Siyasal ısınma! 10 Eylül 2020