10 Madde...

04 Mart 2015 Çarşamba

Dolmabahçe buluşmasında mutabakata varıldığı açıklanan 10 madde önümüzdeki günlerin, doğal olarak seçim sürecinin tartışma konularından biri olacak.10 madde bir yanıyla içi boş bir çerçeveyi ifade ediyor, öte yanıyla çok köklü bir değişimi.
Türkiye’nin Sırrı Süreyya Önder’in ağzından duyduğu bu maddeleri sıralayalım:
1- Demokratik siyaset tanımı ve içeriği.
2- Demokratik çözümün ulusal ve yerel boyutlarının tanımlanması.
3- Özgür vatandaşlığın yasal ve demokratik güvenceleri.
4- Demokratik siyasetin devlet ve toplumla ilişkisi ve bunun kurumsalllaşmasına yönelik başlıklar.
5- Çözüm sürecinin sosyoekonomik boyutları.
6- Çözüm sürecinde demokrasi, güvenlik ilişkisinin, kamu düzenini ve özgürlükleri koruyacak şekilde ele alınması.
7- Kadın, kültür ve ekolojik sorunların yasal çözümleri ve güvenceleri.
8- Kimlik kavramı, tanımı ve tanımlanmasına dönük çoğulcu demokratik anlayışın geliştirilmesi.
9- Demokratik cumhuriyet, ortak vatan ve milletin demokratik ölçütlerle tanımlanması, çoğulcu demokratik sistem içerisinde yasal ve anayasal güvencelere kavuşturulması.
10- Bütün bu demokratik hamle ve dönüşümleri içselleştirmeyi hedefleyen yeni bir anayasa.

***

Aslında mutabakat bir maddelik:
Yeni bir anayasa!
10. maddeden öncekilerin tümü yeni anayasanın unsurlarını oluşturuyor.
Böyle anayasa yapılır mı?
Yapılmaz... Eğer yapılırsa bunun adı, AKP-PKK anayasası olur. Böyle bir anayasa çerçevesinin içine girecek resimler bellidir. Bunu tüm Türkiye’ye kabul ettiremezsiniz. Böyle bir şeye girişirseniz, Kürt sorununu çözüyorum derken bir bakmışsınız karşınıza “Türk sorunu” çıkmış.
Her maddesinde demokrasi geçen mutabakatın ortaya konuş usulünün demokratik olduğu söylenemez.
Meclis’te tartışılmakta olan iç güvenliği imha paketi ortada. Hakkında gensoru verilen İçişleri Bakanı Efkan Ala’nın meydan okuyan, hukuk tanımayan üslubu ortada. Bütün bunlar yaşanırken HDP-İmralı hattı, AKP’nin tam demokratik bir çözüm getireceğini düşünüyorsa, seçime de birlikte girmeleri daha samimi olur. Kaldı ki, özellikle HDP açısından yüzde 10’luk seçim barajının indirilmesi birinci koşul olması gerekir. En azından kamuoyu ile paylaşılan metinde bu konunun konuşulduğuna dair ipucu yok.
Görüşmelere katılan Buldan’ın, “mutabakat metni üzerinde anlaşmaya varılırsa...” diye başlayan tümcesi hemen yankı buldu. Mutabakatın üzerinden 24 saat geçti-geçmedi, Başbakan bu maddelerin önkoşul olmadığını söyledi.
Daha önce, “HDP ile ortak fotoğraf olmayacak” diyen Bülent Arınç’ın da Öcalan’ı barışçı, Demirtaş’ı barışın önündeki engel göstermesi AKP’nin tüm çabasının seçim endeksli olduğunu gösteren bir ironi.

***

10 maddenin bizde çağrıştırdığı bir anı var...
Yıllar önce bir validen dinlemiştim. Kaymakamken bir köye gitmeye karar vermiş, haber göndermiş. Köy aza heyeti toplanmış, ziyareti tartışmış, karar defterine şunlar yazılmış:
1- Kaymakam için ziyafet verilmesine.
2- Dört koyun kesilmesine.
3- İki kazan pilav pişirilmesine.
4- İki kazan hoşaf yapılmasına.
5- Komşu köyün de çağrılmasına.
6- Kasada para olmadığı için ziyafetin iptal edilmesine...


Yazarın Son Yazıları Tüm Yazıları

Tayyiban... 25 Temmuz 2021
Kıbrıs defteri... 21 Temmuz 2021